Posthogeschoolvorming Lessius Hogeschool

De Lessius Hogeschool organiseert ook dit jaar drie vertaaltechnologische workshops. De drie workshops gaan over (1) terminologiebeheer, (2) XML voor vertalers en (3) vertalen voor televisie.
Daarnaast is er nog een programma juridisch vertalen, met vijf studienamiddagen juridisch Frans (3, 10, 17, 24 en 31 maart) en een studiedag juridisch Engels (12 mei).
Verder organiseert de Lessius Hogeschool ook nog drie sessies tolken: (1) taptolken, (2) tolken voor justitie en (3) tolken in de gezondheidszorg.

Lees meer...

Aanvullende gegevens