EU-agentschap zoekt tolkdienstenleverancier (aanbesteding, 3,5 mio euro)

EU-agentschap gaat voor 3,5 miljoen euro tolkdiensten inkopen.

Lees meer...

Hoe corona het taalwerk blijvend verandert (1): conferentietolken hebben het hard te verduren, maar zien stilaan ook kansen

Conferentietolken zien stilaan ook kansen"Het wordt nooit meer als vroeger, maar de crisis biedt ook opportuniteiten."

Hoe komt de taalsector het coronatijdperk door? De mist klaart stilaan op, het beeld wordt helderder, en varieert ook van segment tot segment. Ook binnen elk segment zijn er opmerkelijke verschillen te zien.

De digitalisering was in de hele taalsector al lang vóór corona ingezet natuurlijk. En de vraag of en wanneer de machines zelf professioneel taalwerk zouden gaan leveren, werd ook voor corona al wat vaker gesteld.

Wie zat begin maart met zijn businessmodel opgesloten in het klaslokaal? En wie switchte van de ene dag op de andere moeiteloos van onsite naar online? Van klaslokaal naar e-learningplatform of online taalcoachen? Wie zat opgesloten in de tolkencabine? En wie switchte vlotjes van tolkencabine naar tolkenplatform?

In goede dagen surfen de conferentietolken mee op de golven van de eventsector. Maar de onsite eventsector zit al sinds maart in een feitelijke lockdown, de conferentietolken delen in de brokken, de impact is groot.

In een artikel op de website van de BKVT en in enkele korte filmpjes op YouTube laat de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) nu zeven tolken aan het woord over de impact van de pandemie op hun werk.

Lees meer: Hoe corona het taalwerk blijvend verandert (1): conferentietolken hebben het hard te verduren,...

Ernstig tekort aan sociaal tolken doet vragen rijzen over beleid

Ernstig tekort aan sociaal tolkenVorig jaar kregen ziekenhuizen, scholen, OCMW's, lokale besturen en andere overheidsinstanties in Vlaanderen die een tolk aanvroegen om een gesprek met een nieuwkomer mogelijk te maken, bijna tienduizend keer als antwoord dat er geen tolk kon worden gevonden. Niet om ter plaatse te tolken, en niet om aan de telefoon te komen.

'Een daadkrachtig sociaal tolkbeleid is blijkbaar geen prioriteit voor Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans.' Dat zeggen drie onderzoekers van de Onderzoeksgroep Tolkwetenschap aan de KU Leuven. Volgens hen kan het beleid rond sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen veel doeltreffender. In een opiniestuk in weekblad Knack leggen ze een aantal pijnpunten bloot en formuleren ze aanbevelingen.

Lees meer...

TALKIN: nieuw matchingplatform van Lextra Lingua maakt grote kostenbesparing bij justitie mogelijk

TALKINDe politie onderschepte vrijdagavond op Zaventem een Braziliaan met vier kilogram cocaïne. Zaterdagavond liet de onderzoeksrechter de man weer vrij, na de hele dag tevergeefs een tolk Portugees te hebben gezocht.

Fake news? Neen, het is wat we hier een paar jaar geleden berichtten. De intussen overleden Gentse professor criminologie Brice De Ruyver reageerde toen: 'Dit plaatst ons land in een zeer slecht daglicht. (...) Wat een grap. Hoe kan je als hoofdstad van Europa geen tolk Portugees vinden? Dat kan toch niet?'

Het is bekend dat politie en justitie vaak uren in het rond moeten bellen om een tolk te vinden. Dat is niet efficiënt, en een dagje rondbellen om een tolk Portugees te vinden is ook gewoon duur. Deze kost is niet goed zichtbaar, maar daarom niet minder reëel dan de 19 miljoen euro taalbijstand die politie en justitie vorig jaar bij gerechtsvertalers en -tolken inkochten. Niet zelden kost het rondbellen veel meer dan het eigenlijke tolken.

Dat kan veel beter, dachten ze bij vzw Lextra Lingua, vereniging van gerechtsvertalers en -tolken, een paar jaar geleden al. En ze zetten een permanentiedienst op. Zoek je een tolk, kijk je eerst even wie er stand-by is. Simpel toch? En tegelijkertijd handig ook voor de tolken, want wie moet er nu niet af en toe ook eens onbereikbaar zijn?

Deze permanentiedienst is nu beschikbaar in de vorm van een webapplicatie, een internetplatform waarmee politie en justitie veel sneller en kostenefficiënter de juiste tolk op het juiste moment op de juiste plaats kunnen vorderen. Een tolk Portugees op een zaterdag op de luchthaven bijvoorbeeld. Met dank aan matchmaker Lextra Lingua.

Lees meer: TALKIN: nieuw matchingplatform van Lextra Lingua maakt grote kostenbesparing bij justitie mogelijk

Deze taalprofessionals zijn de motoren van het meest meertalige parlement ter wereld (29/9/2018 Brussel)

Dag van de Meertaligheid in het Europees ParlementBen jij uit het juiste hout gesneden voor een carrière met talen?

Heb je passie én talent voor taal, dan biedt de taalsector momenteel geweldige kansen. Zo nodigt het Europees Parlement je uit om nu zaterdag 29 september een duik te komen nemen in het werk van de tolken en vertalers van het Europees Parlement.

Deze taalprofessionals zijn de motoren van het meest meertalige parlement ter wereld. Zegt het je wat?

Lees meer...

Onderzoeksgroep tolkwetenschap viert lustrum met studiedag

Lustrumviering onderzoeksgroep tolkwetenschapDe onderzoeksgroep tolkwetenschap van de KU Leuven bestaat vijf jaar. Aanleiding voor een studiedag over getolkte communicatie in gerechtelijke en medische contexten.

Lees meer...

Tolken noodzakelijk om rechten van vluchtelingen en migranten te vrijwaren

Tolken noodzakelijk om mensenrechten te vrijwaren"Tolken zijn noodzakelijk om de rechten van vluchtelingen en migranten te vrijwaren."

Dat zeggen de tolkwetenschappers Katalin Balogh en Heidi Salaets van de KU Leuven naar aanleiding van het rapport van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) over de kwestie Soedan.

Lees meer: Tolken noodzakelijk om rechten van vluchtelingen en migranten te vrijwaren

Nieuw: online cursus tolken voor bijzondere doelgroepen

Tolken voor bijzondere doelgroepen16 procent van alle Europeanen leeft met een beperking. Leven met een beperking is een uitdaging, en dat is nog meer zo in een context die steeds meertaliger wordt. In deze meertalige context is vaak een tolk nodig. Tolken voor mensen met een beperking brengt op zijn beurt extra uitdagingen met zich mee.

Wie geïnteresseerd is in tolken voor mensen met een sensorische beperking of mensen die moeilijk begrijpen, heeft nog tot 15 maart 2018 toegang tot een online cursus die de Universiteit Gent hierover ontwikkeld heeft. De cursus is in het Nederlands en volledig gratis toegankelijk.

Update 13 feb 2018: toegang verlengd tot 15 mei 2018

Lees meer...

Universiteit Gent lanceert opleiding en certificaat Beëdigd tolken

Permanente vorming voor beëdigd tolkenGeraak je in een EU-land als verdachte of beklaagde in een strafprocedure verzeild en spreek of versta je de taal van de procedure niet, dan is het je recht dat je wordt bijgestaan door een tolk. Kosteloos.

Bovendien hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de kwaliteit van de vertolking goed moet zijn. De kwaliteit moet in ieder geval zo goed zijn dat je de strafzaak kunt begrijpen en je recht van verdediging kunt uitoefenen. De tolk moet onafhankelijk en naar behoren gekwalificeerd zijn.

Dat is allemaal EU-breed afgesproken sedert 2010. Het staat in Richtlijn 2010/64 die op 15 november 2010 in werking trad. Deze richtlijn moest uiterlijk eind 2013 in alle EU-landen in nationale wetgeving zijn omgezet. In België nam dat wat meer tijd in beslag en is er ook voor de uitvoering van de wetgeving nog wat tijd nodig.

Intussen maakt de markt zich klaar om in te spelen op het nieuwe wettelijke kader en meer precies op de verplichte permanente vorming voor gerechtstolken en -vertalers.

Lees meer...

Nieuwe basisopleiding voor wie als sociaal tolk wil werken

Nieuwe basisopleidingen sociaal tolkEr zijn in Vlaanderen ongeveer vierhonderd sociaal tolken actief. Wie als sociaal tolk aan de slag wil in Vlaanderen, moet eerst een certificaat behalen. En daarvoor moet de aspirant-sociaal tolk een opleidings- en certificeringstraject doorlopen. En met succes afronden natuurlijk.

Het traject bestaat uit verschillende onderdelen zoals een infosessie, een instaptoets, een begeleidingsgesprek, een basisopleiding die uit 2 modules bestaat met daartussenin een test, en ten slotte de certificeringstest. Wie slaagt voor de certificeringstest (telkens voor 1 talencombinatie), kan opgenomen worden in het Vlaams Register sociaal tolken.

De Dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering start zeer binnenkort met drie basisopleidingen (module 1) sociaal tolken. In Antwerpen, Genk en Gent.

Aan het opleidings- en certificeringstraject is de voorbije periode grondig gesleuteld. Een update.

Lees meer...

Aanvullende gegevens