Keukenlatijn

De Academie voor de Streekgebonden Gastronomie (ASG) is een studiegenootschap voor de voedingsgeschiedenis, streekgastronomie & toerisme.

De academie stelt zich onder meer tot doel het culinair erfgoed te bestuderen, te bewaren en te promoten.

Dat werk gebeurt in commissies. Zo is er een onderzoeks- en kwaliteitscommissie, een vormings- en praktijkcommissie en ook een taalcommissie.

De taalcommissie wil de algemene en streekgebonden gastronomische vaktaal in eer herstellen. Concreet wil de taalcommissie bestaande Nederlandse benamingen voor Franse culinaire termen beter bekend maken en voorstellen formuleren voor nieuwe Nederlandse termen.

Het blijkt dat niet alleen de hotelscholen, maar ook de horeca en de consumenten naar een verantwoorde keukenterminologie vragen. De leden van de taalcommissie komen tweemaandelijks bijeen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens