'Tolken is veel meer dan twee talen kunnen spreken'

Tolken is meer dan twee talen kunnen sprekenEind 2016 moet in België het nationaal register van gerechtsvertalers en -tolken in werking treden. 'Maar zoals het er nu voorstaat, garandeert het nieuwe register de kwaliteit van de tolken en vertalers niet. Je moet een taaldiploma hebben en recht hebben gekregen, maar een opleiding als gerechtstolk of gerechtsvertaler is niet vereist. De specifieke expertise en vaardigheden van een vertaler die bijvoorbeeld een technisch document correct moet vertalen of van een tolk die consecutief of simultaan moet tolken, worden niet gehonoreerd.' Dat zeggen Heidi Salaets en Katalin Balogh van de KU Leuven in De Juristenkrant van 24 juni 2015.

'Meer tolkenopleidingen zouden zich op gerechtstolken moeten toeleggen, en alle rechtbanken zouden met die opleidingen moeten samenwerken, zoals dat in Antwerpen gebeurt.'

Lees meer...

Aanvullende gegevens