Tolk- en vertaalcompetenties verwerven en evalueren

Op vrijdag 25 april heeft in Antwerpen een colloquium plaats over 'Tolk- en vertaalcompetentie'.

"Een competentie is een samenstel van kennis, vaardigheden en attitudes. Tolk- en vertaalcompetentie kan je opdelen in een aantal competenties (taalcompetentie, zoekcompetentie, culturele competentie enzovoort). Hoe worden die competentie en de deelcompetenties verworven? Hoe worden ze getoetst?"

Lees meer...

Aanvullende gegevens