België heeft geen haast met omzetting Europese vertaal- en tolkrichtlijn

België heeft geen haast met omzetting Europese vertaal- en tolkrichtlijnEuropa heeft eind 2010 een richtlijn afgekondigd die het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures regelt. In de richtlijn staan minimumgaranties voor de objectiviteit en de kwaliteit van gerechtsvertalers en -tolken. In België zijn de rechten van de verdachte en de beklaagde op dit vlak onvoldoende gevrijwaard. België moet de Europese vertaal- en tolkrichtlijn binnen 36 maanden in nationaal recht omzetten. De deadline is 27 oktober 2013. Vandaag zijn we halverwege de 36 maanden. Waar staat de Belgische wetgever met zijn huiswerk?

Lees meer...

Aanvullende gegevens