Nieuw wetsvoorstel beëdigde vertalers en tolken

De PS-Kamerleden Karine Lalieux, Thierry Giet en André Perpète hebben een nieuw wetsvoorstel 'houdende de aanwijzingsvoorwaarden voor de beëdigde vertalers en tolken' ingediend. Hun wetsvoorstel neemt de tekst over van het wetsontwerp dat in juli 2006 door toenmalig minister van Justitie Laurette Onkelinx was ingediend maar niet voor het einde van de vorige legislatuur werd goedgekeurd.

Lees meer...

Aanvullende gegevens