Europese beroepsfederatie voor gerechtsvertalers en –tolken in de steigers

Van donderdag 26 november tot zaterdag 28 november wordt in Antwerpen aan de Lessius Hogeschool een congres gehouden over 'Aspects of Legal Interpreting and Translation'. Ter gelegenheid van het congres wordt EULITA boven de doopvont gehouden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens