Aanbesteding voor bemid­deling tolk- en vertaal­diensten

In Nederland treedt het Tolk- en vertaalcentrum Nederland (TVCN) op als bemiddelingsbureau voor tolk- en vertaaldiensten die door de overheid worden ingehuurd. De Nederlandse regering heeft evenwel beslist dat het centrum afgeschaft wordt, maar dat de dienstverlening wel moet blijven bestaan. Privatiseren dus. De bemiddelingsdienst moet worden overgenomen door een commerciële opvolger(s). Die zal via een Europese aanbesteding worden geselecteerd.

Lees meer...

Aanvullende gegevens