Applicatiegedreven terminologie

Bij de Nederlandse uitgeverij John Benjamins is het boek 'Application-Driven Terminology Engineering' verschenen.
Dit boek, dat eerder verscheen als Special Issue van het tijdschrift Terminology (11:1, 2005) onderzoekt hoe terminologische en terminografische werkzaamheden efficiënter zouden kunnen worden verricht als ze meer zouden worden gestuurd en beïnvloed door de toepassing die men ermee voor ogen heeft. Met andere woorden, hoe je een termenbank opzet, hoe je termen definieert en hoe je vervolgens terminologie verwerkt, kun je laten afhangen van de toepassing, dus van wat de gebruiker met je termenbank moet doen, en van de kennis die de gebruiker van de toepassing nodig heeft.

Lees meer...

Aanvullende gegevens