Geaccrediteerde vertaling Europees Referentiekader

Van het Europees Referentiekader, voluit 'Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen' is onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie een Nederlandse vertaling tot stand gebracht. De Nederlandse vertaling is nu ook door de Raad van Europa geautoriseerd.

Lees meer...

Aanvullende gegevens