Wat leren taalleraren op een praktische studiedag over taalonderwijs? Taaldag - 6 februari 2020 Antwerpen

Taaldag 2020 - Kennis en inspiratie voor leraren talenDonderdag 6 februari 2020 komen er tussen tweehonderdvijftig en driehonderd leraren moderne talen naar Antwerpen afgezakt voor een praktische studiedag over taalonderwijs. Welke kennis komen zij halen?

Een blik op het programma van de jaarlijkse Taaldag van het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) van de Universiteit Antwerpen toont wat leraren talen in de lespraktijk bezighoudt, zowel in het secundair als in het hoger en volwassenenonderwijs.

 

Een greep uit het programma van de studiedag laat zien wat de actuele thema's zijn die leraren talen bezighouden. Ze willen concrete tips voor de les van morgen, maar ook inspiratie voor de les van overmorgen.


Uit het programma

Welke lessen kunnen we trekken uit de afgelopen doorlichtingen van het vak Nederlands in het Vlaams onderwijs. Hoe staat het met het taalgerichte onderwijs op school? Welke elementen lopen doorgaans goed in de Vlaamse secundaire scholen en wat zijn verbeterpunten?

Waarom is woordenschat(kennis) zo belangrijk voor taalvaardigheid? Hoe werkt het verband tussen woordenschatkennis en tekst-/luisterbegrip in een vreemde taal? Welke rol speelt woordenschat in spreek- en schrijfvaardigheid? Welke (gratis) tools bestaan er voor woordenschatonderwijs?

Hoe kun je je studenten meer autonomie geven? Hoe kun je alle studenten in een heterogene groep betrekken?

Hoe kun je met kleine aanpassingen de interesse van tso/bso-leerlingen wekken voor de les Engels en hen actief aan het werk zetten?

Zit er in de online games die bij jongeren zo populair zijn een systeem dat we kunnen vertalen naar de offline lespraktijk? Kunnen we het leerplezier van onze leerlingen via gamification verhogen? Wordt het dan niet allemaal te plezant?

Hoe kunnen jongeren zelf met computerprogramma's literatuur analyseren?

Waarom is beeldmateriaal - van flashcards tot video - eigenlijk zo effectief bij het leren van een vreemde taal? Wat is precies de kracht van plaatjes en hoe kunnen ze een integraal onderdeel zijn van duurzame taalverwerving?

Hoe beïnvloedt de moedertaal de NT2-ontwikkeling (en het lees- en spellingproces in het bijzonder)?

Hoe kun je luistervaardigheid optimaal integreren in de les Nederlands? En wat gebeurt er als we de vaardigheid luisteren koppelen aan strategisch tekenen (visual harvesting)?

Hoe kun je literatuur in de vreemdetalenlessen op allerlei niveaus integreren?

Schrijven leerlingen betere teksten na het verwerken van procesgerichte feedback, bijvoorbeeld nadat ze hun eigen schrijfproces hebben vergeleken met processen van leerlingen die een betere tekst schreven (feedforward)?

Hoe leer je grammaticaregels in de vorm van raps?

Wat zijn de voordelen en de beperkingen van het leren van een taal in VR (Virtual Reality)?

Hoe kun je de startcompetenties van je studenten Spaans evalueren (vanuit een cognitief-communicatieve benadering)?


En verder ...

En verder: inspirerende visies op evalueren in het taalonderwijs, aanbevelingen uit internationaal onderzoek naar alfabetiseringsonderwijs voor laaggeletterde anderstalige jongeren (leg de lat hoog voor woordenschat via expliciete, weldoordachte en rijke instructie; zet in een eerste fase sterk in op de mondelinge taalvaardigheid; zorg voor evenwichtige leesinstructie waarin het leren decoderen hand in hand gaat met het leren begrijpen en het aanwakkeren van leesplezier), leuk en actief leren met grammatica- of leesoefeningen, activerende werkvormen, creatief schrijven en samenwerkend leren, ludieke en inductieve grammatica, materiaal om te werken rond feminisme, vrouwenrechten en #metoo, werken met toegankelijke poëzie om op een leuke, creatieve en effectieve manier taal te leren, te oefenen en te ontdekken, het zelfvertrouwen en de vlotheid van je leerlingen in het Engels boosten ...


Deze studiedag is bedoeld voor leerkrachten talen (Nederlands, NT2 en vreemde talen) uit het secundair onderwijs, maar ook uit het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs.

Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) is een universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel. Het vormt een zelfstandige entiteit binnen de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen.


De Taalsector is op de Taaldag

Deze studiedag heeft naast de talrijke workshops ook een expo te bieden. Daar tonen de voornaamste educatieve uitgeverijen hun nieuwste publicaties.

Ook De Taalsector is met een stand aanwezig. Wil je graag je kijk op de taalsector verruimen? Een kijkje nemen over het muurtje van je eigen taalberoep en je inspireren aan innovatieve taaloplossingen die taalprofessionals in andere segmenten van de brede taalsector ontwikkelen? Kom gerust langs voor een babbeltje.

 

Meer informatie op de website van het CNO

 

Aanvullende gegevens