Je vak in een vreemde taal? (symposium)

Studiedag over CLIL-onderwijsBiologie in het Engels? Media in het Frans? Filosofie in het Duits? Voor Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet is dat een mogelijke onderwijsvorm in het secundair onderwijs, vanaf 2014. Voor maximum een vijfde van de zogenoemde zaakvakken wel te verstaan. Deze onderwijsvorm heet CLIL: Content and Language Integrated Learning. CLIL en immersie komen steeds vaker in de media aan bod. In Wallonië zijn ze al jaren ee