Taaltest voor proffen die in een vreemde taal lesgeven

Taaltest voor proffen die in vreemde taal lesgevenDe internationalisering van het hoger onderwijs brengt met zich mee dat steeds meer docenten in een vreemde taal - zeg maar het Engels - doceren. Om de kwaliteit van het Engels te bewaken, zullen zij voortaan eerst voor een taaltest moeten slagen en een getuigschrift moeten kunnen voorleggen. Het te bewijzen niveau is het niveau C1 van het Europees Referentiekader voor vreemde talen (ERK). En iedereen zal de test moeten afleggen. Ook wie nu al in het Engels doceert. Er is geen overgangsperiode en er wordt niet geregulariseerd. De enige uitzondering geldt voor wie zijn diploma haalde aan een buitenlandse instelling waar de vreemde taal de onderwijstaal is. In dat geval is geen getuigschrift nodig.

Dat staat in een nieuw decreet van de Vlaamse regering. De reacties zijn erg gemengd. Een overzicht.

Lees meer...

Aanvullende gegevens