Nederlandse kinderen leren steeds vroeger vreemde taal

Het aantal Nederlandse basisscholen dat vroeg vreemdetalenonderwijs aanbiedt, is vorig jaar met 70 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de in totaal 174 basisscholen die vroeg vreemdetalenonderwijs aanbieden, wordt voornamelijk Engels geleerd. Zeventien scholen bieden daarnaast Duits of Frans aan. Er doen ook acht scholen mee aan een proefproject 'Spaans op de basisschool'.

Lees meer...

Aanvullende gegevens