Meer gelijke kansen dank­zij centrale taaltoetsen?


Het uitgangspunt van Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke: "De beheersing van het Nederlands als instructietaal is de noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van om het even welk schools leerproces." Eenvoudig gezegd, als je Nederlands goed is, leer je makkelijker aardrijkskunde in het Nederlands.
De vragen van Vandenbroucke: Is het haalbaar dat we alle kinderen op school aan een en dezelfde centrale taaltoets onderwerpen om te zien of hun Nederlands goed genoeg is? En stel dat het haalbaar is, is het dan ook wenselijk?

Lees meer...

Aanvullende gegevens