Taal verwerven op school


Bij Acco is een boek uit over taaldidactiek voor basisonderwijs en eerste graad secundair. 'Taal verwerven op school' is van de hand van Frans Daems, Kris Van den Branden en Lieven Verschaffel.

Lees meer...

Aanvullende gegevens