Neerlandistiek in contrast

Zoals we al berichtten, heeft het Zestiende Colloquium Neerlandicum volgend jaar in Gent plaats, van zondag 20 tot zaterdag 26 augustus 2006. Het thema is 'Neerlandistiek in contrast'. Er zal aandacht zijn voor (1) taalkunde en literatuur in het Caribische gebied, (2) de bijbel en de Lage Landen, (3) natievorming, cultuur en maatschappij, en (4) contrastieve syntaxis.

Lees meer...

Aanvullende gegevens