Neerlandistiek in contrast

Het Zestiende Colloquium Neerlandicum heeft plaats in Gent van zondag 20 tot zaterdag 26 augustus 2006. Het thema is 'Neerlandistiek in contrast'. Er zal aandacht zijn voor (1) taalkunde en literatuur in het Caribisch gebied, (2) de bijbel en de Lage Landen, (3) natievorming, cultuur en maatschappij, en (4) contrastieve syntaxis.

Lees meer...

Aanvullende gegevens