Vlaming spreekt trager dan Nederlander.

Nederlanders spreken gemiddeld sneller dan Vlamingen, mannen spreken gemiddeld sneller dan vrouwen en ook tussen jongeren en ouderen zijn er gemiddeld genomen verschillen: ouderen gebruiken kortere frasen (stukjes spraak die door spreekpauzes van elkaar zijn gescheiden) maar variëren in hun spreektempo. Nederlanders spreken voorts ook gemiddeld met een constant spreektempo, terwijl Vlamingen een meer gevarieerd tempo onderhouden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens