Taalunie adviseert over genderbewust taalgebruik

De Vlaamse en Nederlandse taaladviesdiensten ontvangen naar verluidt steeds vaker vragen over genderbewust taalgebruik.

Daarom heeft de Taalunie, taalbeleidsorganisatie voor de Nederlandse taal, nu een set adviesteksten over genderbewust of genderinclusief taalgebruik gepubliceerd. De adviezen tonen welke keuzes je in je taalgebruik kunt maken als je genderbewust wil schrijven of spreken. Het gaat om adviezen, niet om regels of voorschriften.

Lees meer...

De meerwaarde van een goed taalbeleid in ondernemingen: inspiratiesessie (7 september 2022, online)

Woensdag 7 september 2022 komt doctoraatsonderzoeker Fien De Malsche van het Departement Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen ons inspireren met wetenschappelijk onderbouwde inzichten over taalbeleid in ondernemingen.

Hoe kan een taalbeleid een oplossing zijn voor een onderneming? Welke vormen kan een goed taalbeleid dan aannemen? Fien De Malsche laat met inspirerende voorbeelden uit eigen en ander onderzoek zien hoe ondernemingen sterker kunnen worden met een goed taalbeleid. Daarna gaan we met haar en met elkaar in debat over taal en taalbeleid in ondernemingen.

Afspraak woensdag 7 september 2022 van 12.00 tot 13.00 uur online bij De Taalsector.

Taalbeleid in ondernemingen - inspiratiesessie

Lees meer...

Taalvariatiebeleid in tijden van globalisering: overbodig of net cruciaal? Streektaalconferentie Brussel 23 september 2022

Streektaalconferentie 2022

De wereld globaliseert maar door. Dan praten we straks toch gewoon Engels met z'n allen? Wat moeten we nu nog met dialecten, streektalen en andere taalvariatie, laat staan met beleid daarrond? Denk jij ook dat taalvariatiebeleid net zo overbodig is als een ijskar in Groenland of een zonnebank in de Sahel? Of vind je beleid rond taalvariatie net nu cruciaal?

Rond deze kwestie en rond de vraag wat taalvariatiebeleid in het onderwijs, bij de openbare omroep, in het supertaaldiverse Brussel en andere settings dan betekent, organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten op 23 september 2022 in Brussel haar jaarlijkse Streektaalconferentie.

Lees meer...

Wedstrijd voor beste Europese masterscriptie over taalgebruik, taalbeleid, taalpolitiek en meertaligheid

EFNILScriptie geschreven over taalbeleid of taalpolitiek? Ding dan nu mee naar de EFNIL Master's Thesis Award en win 1500 euro.

Ben je masterstudent in (toegepaste) taalwetenschap, taalsociologie, taalrecht, taalethiek en aanverwante talige onderzoeksdomeinen? Dan kun je nog tot 31 december 2020 deelnemen aan de EFNIL-wedstrijd voor de beste Europese masterscriptie op het gebied van taalgebruik, taalbeleid, taalpolitiek en meertaligheid.

Besteedt je onderzoek concrete aandacht aan politieke acties en beleid? Dan moet je zeker meedingen.

Lees meer...

Hoe zou het nog zijn met het Nederlands? Uw input telt!

Staat van het Nederlands van groot belang voor de taalsectorVoor de taalsector in het Nederlandse taalgebied is de Nederlandse taal, en daarmee ook de staat waarin de taal zich bevindt, van zeer grote betekenis.

Vrijwel alle taalproviders, zowel individuele taalprofessionals als taalondernemingen, bieden hun diensten en producten in het Nederlands aan.

In Nederland werkt 50% van alle taalprofessionals zelfs uitsluitend in het Nederlands, in Vlaanderen is dat 20%. 

Wint de taal waarmee duizenden taalprofessionals hun brood verdienen aan vitaliteit? Of is het maar futloos gesteld met het Nederlands? En hoe is de trend over de laatste jaren?

Wie daarover uitspraken wil doen, kan dat maar beter op basis van goede data doen. En dat is waarom de Taalunie tweejaarlijks onderzoek laat verrichten naar de staat van het Nederlands. 

Gezien de betekenis van het Nederlands voor de taalsector is het essentieel dat overheden in het Nederlandse taalgebied de positie van het Nederlands goed monitoren en beleid voeren dat de vitaliteit van de taal ondersteunt en bevordert.

Draag bij aan de tweejaarlijkse vitaliteitsmeting en vul de enquête in.

Lees meer...

Parlement luistert naar Talenplatform over Actieplan voor talenonderwijs

Vlaams Parlement hoort Vlaams Talenplatform over urgent Actieplan TalenDe problemen zijn bekend.

In het secundair onderwijs zijn de leerkracht Frans en zijn collega-leerkracht Nederlands knelpuntberoepen, vooral in de steden. De resultaten voor Frans zijn op alle niveaus pover. De lees- en luistervaardigheden in het Nederlands dalen in geen enkel OESO-land zo snel als in Vlaanderen. De problemen manifesteren zich zowel in het basis- als in het secundair onderwijs.

Ook een probleem is dat de taalvakken in het secundair onderwijs aan imago verliezen.

En dan nog dit: een op de zeven volwassenen in Vlaanderen is te laag geletterd om op een normale manier mee te kunnen in deze samenleving.

Impact op álle opleidingen

'Het mag dan ook niet verwonderen,' zo vertelde Liesbeth Heyvaert, vicedecaan Onderwijs aan de letterenfaculteit van de KU Leuven, tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement, 'dat we ook in het hoger onderwijs vaststellen dat de taalbeheersing van de instromende studenten achteruitgaat. Het is belangrijk te benadrukken dat dit een impact heeft op álle opleidingen, niet alleen op taalopleidingen.'

Het goede nieuws is dat steeds meer mensen die iets kunnen doen aan deze problemen, tot het besef lijken te komen dat er effectief problemen zijn. Een stand van zaken.

Lees meer...

Er komt een Actieplan Talen. Wat staat er nog meer over taal in het Vlaams regeerakkoord?

Taal in het Vlaams Regeerakkoord"Gelet op de verminderde belangstelling voor talenopleidingen en de opleidingen Nederlands in het bijzonder moet een Actieplan Talen zorgen voor voldoende instroom in deze richtingen."

Zo staat het woordelijk in het nieuwe Regeerakkoord van de Vlaamse Regering (2019-2024), dat N-VA, Open Vld en CD&V met elkaar hebben gesloten. Wat staat er nog meer in het regeerakkoord over taal?

Lees meer...

Friezen zetten taalpluriformiteit op de agenda in Brussel

Friesland'Door meertaligheid op de agenda te zetten laten we zien dat Europa niet alleen een samenwerking is van lidstaten, maar dat er ook zestig regio's zijn met taalpluriformiteit en die moeten ook een plekje hebben. Voor die rijkdom moet ook aandacht zijn.'

Dat zegt Arno Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, aan de Friese openbare omroep naar aanleiding van de Europese week van regio's en steden in Brussel.

Lees meer...

Een symposium over taalwetten en taalverdragen

Stichting NederlandsTer gelegenheid van de uitreiking van haar jaarlijkse LOF-prijs organiseert Stichting Nederlands op 18 oktober 2019 in Den Haag een symposium 'Taal & Wet', over taalwetten en taalverdragen.

Lees meer...

Stad Gent kiest voor jij in plaats van u

Stad Gent switch naar je-vormStad Gent communiceert met haar burgers voortaan zoveel mogelijk in de je-vorm in plaats van de klassieke u-vorm.

Lees meer...

Aanvullende gegevens