Multidimensioneel verta­len: MuTra

Van 1 tot 5 mei heeft in Kopenhagen de tweede conferentie plaats in de zogenaamde "EU-High-Level Conference Series". Deze reeks van drie conferenties gaat over multidimensioneel vertalen (MuTra). MuTra wil vertaalwerk met diverse dimensies onderzoeken (meertalig, multimediaal, multimodaal en polysemiotisch vertaalwerk) alsook de impact van de moderne technologieën op vorm, inhoud, structuur en wijze van vertalen en tolken. Gangbare vormen van multidimensioneel vertalen zijn het omzetten van spreektaal in schrijftaal (ondertitelen), het toegankelijk maken van anderstalige informatie voor blinden en doven (audiobeschrijving en schrijftolken).

Lees meer...

Aanvullende gegevens