Zin en onzin van dialect- en streektaalpromotie

"In een samenleving die gekenmerkt wordt door toenemende diversiteit is een belangrijke vraag hoe we met taalvariatie willen omgaan."

Aanvullende gegevens