Referentiebestand Neder­lands online beschikbaar

Het Referentiebestand Nederlands (RBN) is online raadpleegbaar.  Het RBN is een lexicale databank voor het Nederlands. Er staan ruim 45.000 trefwoorden en ruim 90.000 vaste en vrije verbindingen in. De trefwoorden en de voorbeelden zijn voorzien van een morfologische, syntactische, collocationele, semantische en pragmatische beschrijving. Dat is op zich al een interessant lexicon. Toch is het RBN vooral geschikt om te worden gebruikt als basis voor een tweetalig woordenboek of lexicon.

Lees meer...

Aanvullende gegevens