FLV Fund bereikt minne­lijke schikking in Massa­chusetts.


In de zaken die hangende zijn voor de U.S. District Court van Massachusetts is een principieel akkoord bereikt over een minnelijke schikking ten belope van US dollar 500.000 (EUR 380.000), tussen enerzijds FLV Fund Comm VA en anderzijds de eisers van de collectieve vordering (class action) inzake het Lernout & Hauspie Securities Litigation dossier en de eisers in de Filler, Stonington, Baker en Bamberg dossiers die afzonderlijke burgerrechtelijke vorderingen hadden ingediend tegen FLV Comm.VA.

Lees meer...

Aanvullende gegevens