Gebarentaal remt spraakontwikkeling bij dove kinderen met cochleair implantaat niet af. Integendeel.

Gebarentaal remt spraakontwikkeling bij dove kinderen met cochleair implantaat niet af. Integendeel.'Het cochleair implantaat (CI) is een geweldige uitvinding, echt waar, maar het worden nooit horende kinderen. Zonder gebarentaal heeft een kind met een CI geen enkele back-up.'

Op vrijdag 29 april promoveerde Marcel Giezen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzocht voor zijn proefschrift, naast de waarneming van klanken en woorden en hun onderlinge relatie, de effecten van gebarenaanbod op gesproken taalvaardigheden, in het bijzonder de spraakwaarneming, bij kinderen met een CI (cochleair implantaat). Hebben kinderen met een CI nog wel gebarentaal nodig? Faciliteert gebarenondersteuning de spraakwaarneming bij kinderen met een CI of staat het deze juist in de weg?

De bevindingen uit zijn onderzoek suggereren dat het aanbieden van gebarentaal aan dove kinderen met een CI de spraakontwikkeling niet in de weg staat. Sterker nog: gebarentaal lijkt zelfs een positief effect te hebben.

Lees meer...

Aanvullende gegevens