Computerlinguïstiek in Nederland en België en daarbuiten

CLIN is een jaarlijkse bijeenkomst over alle aspecten van computerlinguïstiek. CLIN staat voor Computational Linguistics in the Netherlands. In het Nederlands: computerlinguïstiek in Nederland en België en daarbuiten. Want de volgende bijeenkomst (CLIN17) heeft plaats in Leuven en de sprekers en onderzoekers die voor de zestig presentaties en papers zorgen, zijn lang niet allemaal Nederlanders of Belgen. CLIN17 is op vrijdag 12 januari 2007.

Lees meer...

Aanvullende gegevens