Alleen spraak van oudere Vlaamse mannen?

De TST-Centrale (Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie) stelt sinds vorige week een demo ter beschikking van het Corpus Gesproken Nederlands (CGN). Meer bepaald laat de demo zien hoe de corpusexploitatiesoftware COREX gebruikt kan worden om data uit het CGN te extraheren.

Lees meer...

Aanvullende gegevens