Engels wordt in hoog tempo lingua franca EU-instellingen.

De verschillende instellingen van de Europese Unie gaven in 2007 ongeveer 1 miljard euro uit voor vertaal- en tolkwerk. Dat komt overeen met ongeveer 1 procent van het totale budget van de EU en met ongeveer 2,5 euro per EU-burger.

Lees meer...

Aanvullende gegevens