Nederlands in het hoger onderwijs in Vlaanderen (colloquium)

Nederlands in het hoger onderwijs (colloquium)Vijf jaar geleden besliste de Vlaamse regering de wetgeving over het taalgebruik in het hoger onderwijs te versoepelen. Concreet kreeg het Engels een ruimere plaats toebedeeld.

Welke rol speelt het Nederlands vandaag als wetenschapstaal? En kan de zorg voor het Nederlands samengaan met de ambitie om universitair onderwijs en onderzoek te internationaliseren?
Over de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs in Vlaanderen organiseert de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL, Gent) een colloquium.

Lees meer...

Aanvullende gegevens