Nieuw handboek leestekens (voor de professional)

Nieuwe LeestekenwijzerBij uitgeverij Garant is de 'Nieuwe Leestekenwijzer' van de hand van tekstadviseur Peter van der Horst verschenen.

Een zeer uitgebreid handboek over het gebruik van leestekens en andere tekens, bedoeld voor de taalprofessional, eerder dan voor het brede publiek.

Lees meer...

Hautekietdictee der Nederlandse Taal: doe mee met ons!

Hautekiet senaat

Op 17 december 2016 werd voor de laatste keer het Groot Dictee der Nederlandse Taal georganiseerd.

Jammer voor sommigen, niets te vroeg voor anderen. Volgens de Nederlandse publieke omroep NTR trok het jaarlijkse dictee niet voldoende kijkers om ermee door te gaan.

Hoe staat het met de belangstelling voor spelling vandaag? Hautekiet wil het weten. En wij ook.

Lees meer...

Spelling van a tot z (opleiding)

Spelling van a tot zIn drie lesdagen een grondige kennis en begrip verwerven van het hele spellingsysteem (de regels) en van enkele essentiële achtergronden. Dat is het doel van de opleiding 'Spelling van a tot z' die het Groepscentrum Permanente Vorming van de Odisee Hogeschool in het voorjaar van 2016 in Brussel aanbiedt. Met Johan De Schryver als docent.

Lees meer...

Studieavond over spellingonderwijs

Studieavond over spelling op 23 april in GentIn 2015 zijn spelling en spellingkwesties weer helemaal in. In Gent wordt op donderdag 23 april een studieavond over spelling gehouden voor leerkrachten moderne talen in het secundair onderwijs.

Lees meer...

Van Dale Uitgevers haalt Groene Boekje binnen

Van Dale Uitgevers haalt Groene Boekje binnenVan Dale Uitgevers, een onderdeel van Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep (VBK uitgevers) maakt met trots bekend de uitgever te zijn van de nieuwe editie van het Groene Boekje. Het nieuwe Groene Boekje ligt naar verwachting in oktober van dit jaar in de winkel.

Lees meer...

Ook revisoren en correctoren laten 'ik wordt' vaker staan dan 'hij word'

Ook revisoren laten 'ik wordt' vaker staan dan 'hij word'Taalonderzoekers van de Universiteit Antwerpen (UA) hadden eerder al aangetoond dat de vertrouwdheid met een homofoon (wordt / word) en de frequentie van dat homofoon (wordt komt 65 keer vaker voor dan word) belangrijke aspecten zijn bij het schrijven van dt-fouten en bij het lezen van je eigen schrijfsels; je leest gemakkelijk over je eigen dt-fouten heen, omdat de werkwoordsvorm die het vaakst voorkomt zich telkens opnieuw opdringt. Nu blijkt uit onderzoek van Ellen Danckaert (UA) dat homofoondominantie ook bij het bewust nalezen van andermans teksten op mogelijke spelfouten een belangrijke rol speelt.

Lees meer...

Van Dale Dictee op maat: nieuwe dienst voor bedrijven en organisaties

Van Dale Dictee op maat: nieuwe dienst voor bedrijven en organisatiesWoordenboekenuitgeverij Van Dale introduceert een nieuwe dienst voor bedrijven en organisaties: het Van Dale Dictee op maat, als invulling van bedrijfsbijeenkomsten en organisatie-evenementen. Gewoon een leuke activiteit met een beetje competitie en humor om taalbewustzijn in uw organisatie te creëren? Of net toen u dacht dat u alles al had gehad: het dictee als teambuildingactiviteit?

Lees meer...

Taalunie wil nieuw debat over nut en belang van correct spellen

Spellingrapport TaalunieGaat de spellingvaardigheid van jongvolwassenen werkelijk snel bergafwaarts of is het toch maar een vermeend probleem?

Wel, wij hebben het onderzocht en wij weten het ook niet, zegt de Nederlandse Taalunie. Het probleem is dat er te weinig harde gegevens beschikbaar zijn om de vraag goed te kunnen beantwoorden. Zonder grootschalig, langlopend onderzoek kun je er eigenlijk maar weinig over zeggen. En dus bevelen wij zulk onderzoek aan. Ondertussen stellen we voor een debat te voeren over het nut en de noodzaak van correct spellen. Dat is de samenvatting van een nieuw rapport van de Nederlandse Taalunie over het (vermeende) probleem van de achteruitgang van de spellingvaardigheid.

Lees meer...

Nieuwe geautomatiseerde spellingcontrole voor de biomedische industrie

Nieuwe Nederlandse spellingcontrole voor de biomedische industrieSpell-IT is een nieuwe dictionary plug-in voor Microsoft Word met ruim 300.000 Engelse termen uit de biomedische industrie.

Lees meer...

Nieuw boek met de basisregels van de Nederlandse spelling en interpunctie

Nieuw boek met de basisregels van de Nederlandse spelling en interpunctieBij Standaard Uitgeverij (Antwerpen) is het boek 'SPIN 1. Spelling en interpunctie: theorie en oefeningen' verschenen. De auteurs zijn Marian Goossens en Ann Hellemans. Het boek is zowel voor moedertaalleerders als voor NT2-leerders bedoeld.

Lees meer...

Aanvullende gegevens