Korte berichten van 22 januari 2015

Ongewenste tweetaligheid
RegisterGroep ontbonden
361 deelnemers aan Zestiende Literaire Vertaaldagen
Woordenboekmaker verdient standbeeld
Yamagata hernieuwt ISO 9001-certificaat
Eerste digitale nieuwsbrief van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD)
Programma MIAM (Meertaligheid en tolken in asiel- en migratiesettings, Gent) bekend

Lees meer...

Aanvullende gegevens