Gemeenteraad mag niet in dialect


'Tijdens de gemeenteraden in Vlaanderen kan enkel het Nederlands gesproken worden. In de gemeenteraad van de Limburgse gemeente Voeren is het gebruik van het Plattdütsch of van een andere taal bijgevolg niet toegelaten', antwoordde Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands bestuur vorige week op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Jan Peumans (N-VA).

Lees meer...

Aanvullende gegevens