The Language Garage

Atelier De Taalsector

 

The Language Garage #7 was op donderdag 13 februari 2020. De volgende Garage is op donderdag 3 september 2020, met het normale "programma" + een korte voorstelling van MyMachine.


Jij wil iets met taal maken, bouwen, knutselen, experimenteren? Jij hebt een groot of klein idee?
Kom naar The Language Garage in het centrum van Gent.

The Language Garage is een informeel avondje creatief denken, maken, delen, hacken en doe-het-zelven met taal in de breedste zin van het woord.

Voel jij je geek, uitvinder of eerder kunstenaar met taal? Maakt niet uit.

Praktische workshop Verkooptechniek voor taalondernemers (25 augustus 2020 Gent)

Crash course verkooptechniek voor taalprofessionals

De Taalsector nodigt je uit op een workshop "Verkooptechniek voor taalondernemers" op dinsdag 25 augustus 2020 in Gent.

Hoewel ze meestal uitstekend ter tale zijn, zien we toch vaak taalondernemers die moeite hebben om hun taaldienst commercieel aantrekkelijk voor te stellen.

Ze vinden vaak ook zelf dat ze "niet goed klinken". Dat ze bij de gesprekspartner "geen goed gevoel scheppen". Dat ze onvoldoende interesse voor hun aanbod kunnen wekken of "niet gevat reageren" op tegenwerpingen.

Dat heeft volgens ons voor een deel te maken met een gebrekkige voorbereiding op het verkoopgesprek (wie is mijn klant eigenlijk, wie ben ik op de markt, welke voordelen heb ik te bieden, op welke bezwaren moet ik sowieso voorbereid zijn) en voor een deel met een gebrek aan techniek. Goede ouderwetse verkooptechniek.

Herken jij dit probleem bij jezelf of bij een medewerker in je taalbedrijf? En wil je er iets aan doen? Het goede nieuws is dat iedereen het kan leren.

Talentklas Schrijven voor de taalsector (25 augustus 2020 Gent)

Talentklas Schrijven voor taalprofessionals

Ben je net afgestudeerd en heb je schrijftalent? Wil je schrijven voor een veeleisend publiek van taalprofessionals, bijvoorbeeld op De Taalsector Online? Met andere woorden, ben je écht ambitieus?

Kom dan naar de talentklas 'Schrijven voor de taalsector' en til je talent naar een nog hoger niveau. Waar anders dan bij De Taalsector in Gent, op dinsdag 25 augustus 2020 van 10u00 tot 13u00.

Workshop Prijscalculatie voor taalondernemers (27 augustus 2020 Gent)

Prijscalculatie workshop

Niet 100% zeker dat je de beste prijs krijgt voor je taaldiensten?

Kom voor het antwoord op al je prijsvragen naar de workshop Prijscalculatie voor taalondernemers.

Donderdag 27 augustus 2020, Gent.

“Vertaalopleidingen moeten niet alleen vertaaltalent maar vooral ook schrijftalent ontwikkelen”

Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur of copywriter?Wat gebeurt er als ik me bij elke vertaling wat meer vrijheid permitteer? Tot waar ben ik vertaler? En vanaf waar word ik de auteur van een nieuw origineel werk?

Dat is wat masterstudente in het vertalen Lente Wustenberghs dit voorjaar in het kader van haar stage bij De Taalsector wilde ontdekken.

En ook: tot waar reikt mijn comfortzone? Waar is voor mij de grens? Tot waar ben ik op mijn gemak als vertaler en vanaf waar krijg ik stress van het auteurschap? Nog anders gezegd: hoeveel vertaler zit er in mij? En hoeveel auteur of copywriter?

Corona of niet, wij lokten de “brave”, getrouw vertalende Lente bij elke nieuwe vertaling wat verder uit haar kot en moedigden haar aan om telkens wat “stouter”, vrijer te vertalen, ook eens te durven hertalen en een soms zo goed als nieuw origineel werk te creëren. Tot de vertaler in haar het niet meer leuk vond. Daar moesten we dan stoppen. Ja, vertalen of schrijven, het is echt een andere stiel.


Spannende workshop

En omdat er wel meer vertalers worstelen met de vraag waar het vertalen stopt en het creëren van een nieuw origineel begint, zette Lente een workshop op “Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur of een copywriter?”

In die zeer interactieve online workshop op 24 juni 2020 gingen de deelnemers aan de slag met drie korte Franse bronteksten: een journalistieke, een literaire en een marketingtekst. Rond elke tekst had Lente een use case gebouwd: wie is de opdrachtgever, wat verwacht de opdrachtgever, voor wie is de tekst bestemd, welk effect beoogt de tekst te sorteren enz.

En wat bleek al snel? De ene deelnemer maakte een "brave" (getrouwe) vertaling die zo dicht en respectvol mogelijk bij de brontekst bleef, de andere een "stoute" (vrijere) vertaling die helemaal op de maximale impact, de beoogde actie of emotionele respons bij de lezer gericht was.

Vervolgens gingen de deelnemers in dialoog over wat er met je gebeurt als je de klassieke vertaalopvattingen wat loslaat en steeds meer de auteur van een nieuw origineel werk wordt. Waarom zou je dat doen? Hoe gaat dat? En vooral ook: hoe voel je je daarbij?

De workshop was een mix van doen (vertalen) en reflectie met de andere deelnemers. Het doel was niet de beste vertaling te kiezen, maar de grenzen van je comfortzone als vertaler, auteur of copywriter af te tasten.

Dit is haar reflectie over een spannende workshop die we zeker gaan herhalen.

Tijd om de economische kracht van taal serieus te nemen

Narrative EconomicsBij Princeton University Press (VS) is het boek "Narrative Economics" van de hand van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar economie Robert Shiller verschenen.

Dit boek gaat over verhalen en de enorme impact die ze op de economie kunnen hebben.

Dat menselijk gedrag de economie beïnvloedt, wisten we natuurlijk al. Dit boek gaat niet zozeer over dat gedrag in het algemeen, maar over de verhalen die mensen elkaar vertellen en hoe die verhalen vervolgens allerlei belangrijke economische effecten kunnen sorteren. Op individuele maar ook op macro-economische schaal.

Het inzicht dat verhalen heel krachtig kunnen zijn, is al langer goed doorgedrongen in tal van vakgebieden (marketing, journalistiek, onderwijs, zorg enz.). Het is eigenlijk verbazingwekkend dat economisten nu pas op het idee komen dat verhalen ook macro-economisch grote krachten kunnen ontwikkelen.

De Taalsector Open Adviesmiddagen

 

De Taalsector AdviesmiddagenUpdate 2 i.v.m. corona: in april en mei 2020 houden we elke donderdag - dus niet alleen de eerste donderdag van de maand - Open Adviesmiddag. Online uiteraard.

De Taalsector AdviesmiddagenUpdate 1 i.v.m. corona: op de Open Adviesmiddagen in april, mei en juni 2020 bent u online welkom. Meld u wel even aan, zodat we voor u een tijdslot kunnen reserveren. Praktisch werken we met Cisco Webex, Teams, Zoom of Whereby (of nog een andere technologie, zeg het maar).

 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en de rol van taal en de taalsector

Taal, taalsector en de SDG'sTaal en de wat?

De SDG's of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals).

De SDG's vormen het actieplan voor duurzame ontwikkeling dat in 2015 door alle landen van de Verenigde Naties is goedgekeurd. De doelen gelden voor vijftien jaar. Er zijn er zeventien, onderverdeeld in vijf thema's: de mensen, de planeet, welvaart, vrede en partnerschap. (In het Engels vijfmaal P: People, Planet, Prosperity, Peace & Partnerships)

De SDG's bundelen in feite een universele toekomstagenda: duurzame ontwikkeling voor de hele planeet en alle mensen zowel op economisch, sociaal als ecologisch vlak. Lees meer over de SDG's op de website van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

Ben je mee? Dan willen we graag weten hoe ver je belangstelling reikt. Mogen we je een dozijn lastige vragen stellen?

Hoe kan de taalsector volgens jou een rol spelen in het versterken van duurzame ontwikkeling?

Wat is volgens jou de belangrijkste verantwoordelijkheid van de taalsector voor meer duurzaamheid?

Is de taalsector een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur of een copywriter? (workshop 24 juni 2020, online)

Zit er nu een vertaler of een auteur in jou?

Hoeveel vertaler zit er in jou?

Hoeveel auteur?

En hoeveel copywriter?

De Taalsector nodigt je uit voor een experimentele workshop waarin je voor jezelf het antwoord op deze vragen kunt achterhalen.

Beste taalondernemer, wat kan VLAIO allemaal voor u doen? (infosessie, 19 juni 2020 online)

Wat kan VLAIO voor u doen?Beste taalondernemer, wat kan VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, voor u doen?

Bent u op zoek naar financiering voor een nieuw project? Wilt u weten voor welke subsidies uw project in aanmerking komt? Plant u bijkomende investeringen om uw verdere groei te ondersteunen? Kunt u advies of begeleiding gebruiken?

De Vlaamse overheid heeft u als taalondernemer heel wat te bieden.

Meld u aan voor de online informatiesessie "Wat kan VLAIO voor u doen?" op vrijdag 19 juni 2020 om 10 uur. Te gast is Kris Honraet, bedrijfsadviseur bij VLAIO met ervaring in de begeleiding van taalondernemers. U kunt aansluitend ook een individueel gesprek boeken.

Aanvullende gegevens