Archief van alle events

Dit is het archief van alle events in de brede taalsector vanaf 2013. Wil je de actuele sectoragenda? Klik hier.

Datum Event Plaats
     
13/1/2022 Wat kunnen lerarenopleidingen Nederlands wereldwijd voor elkaar betekenen? Online
18/1/2022 Duidelijke mondelinge taal (AGII-vorming) Online
19/1/2022 VIOT 2022: Taalbeheersing maakt het verschil Gent > Online
19/1/2022 Webinar Gys-Walt van Egdom: “Real miracles, sensibly priced.” Hoe kijken leken naar vertaling? <Online
21/1/2022 De Taalsector Presenteert: de storyteller Online
24-28/1/2022 École d'hiver 2022 sur le Text Mining et l'analyse des réseaux sociaux en Python Louvain-la-Neuve
26/1/2022 Monsters in the classroom – Latin and Greek at primary school Online
27/1/2022 Speaking: Before, during, and after (BELTA webinar with Matt Done) Online
28/1/2022 De communicatiewaaier: taalhulpmiddelen voor vlotte communicatie met anderstaligen (AGII-vorming) Online
27/1-2/2/2022 Poëzieweek 2022 Nederland & Vlaanderen
1/2/2022 De taalsector en het talenonderwijs: gesprek met het Vlaams Talenplatform Online
2/2/2022 Postgraduaat Leescoach (startsessie) Brussel
3/2/2022 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent & online
7/2/2022 Lancering Drongo-platform over meertaligheid Online
7-11/2/2022 Maakmarathon Verstaanbare gezondheidszorg Gent
9/2/2022 Nascholingstraject: Leerwinst en onderwijseffectiviteit in NT2-trajecten (startsessie) Gent & online
9/2/2022 Taaldag 2022 - Themadag voor taalleerkrachten s.o./v.o. Online
10/2/2022 OPEN Forum 2022 Online
11/2/2022 Unlimited! 3 Innovation for Access: New Interactions Online
18/2/2022 De Taalsector Presenteert: de conversation designer Online
21/2/2022 Webinar ter gelegenheid van de Internationale dag van de Moedertaal 2022 Drongo.nl
22/2/2022 Internationale Dag voor Taalactivisme (Global Language Advocacy Day  
22/2/2022 Taal als mensenrecht: online panelbijeenkomst Drongo.nl
23/2/2022 Digitale didactiek voor klassieke talen Gent > online
1-2/3/2022 The European Chatbot & Conversational AI Summit 2022 Online
3/3/2022 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent & online
4/3/2022 Translating Europe Workshop “Towards Common European GDPR guidelines for the translation and interpreting profession Online
10/3/2022 Een eeuw territorialiteitsbeginsel in de Belgische taalwetgeving: Ontstaan, evolutie en toekomst Leuven
15/3/2022 Getting FIERCE in the Classroom (BELTA webinar) Online
15/3/2022 Google en SEO voor vertalingen: wat en hoe? Online
15/3/2022 Financieel vertalen (werkcollege) Online
17/3/2022 De Taalsector Challenge met AtoloEval van Atolo Online
17/3/2022 Meertalige personen met afasie: onderzoek en behandeling Antwerpen
17-18/3/2022 Workshop: “Speaking about the humans. Animal perspectives on the multispecies world” Online
23/3/2022 Nascholing grammatica aan voor leraren Nederlands eerste graad (startsessie) Gent
23/3/2022 Planting Languages: voorstelling tools voor logopedisten Online
25/3/2022 Exclusief netwerkevent De Taalsector Community Gent
25/3/2022 Studiedag Anéla (Nederlandse vereniging voor toegepaste taalwetenschap) Amsterdam
29/3/2022 Sentiment analysis of technical writing and the language sector (webinar) Online
29/3/2022 Heerlijk Helderdag (Inspiratiedag over heerlijk heldere communicatie) Brussel
31/3/2022 6th ELRC Conference Online
31/3/2022 Masterclass ‘Taal is leuker als je denkt: een zoektocht naar levend Nederlands’ Nijmegen
01/04/2022 Sociolinguistics Circle Leuven
1-2/04/2022 Neerlandistiekdagen 2022 Groningen
6/4/2022 De taalsector in actie voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne Online
8/4/2022 Handschriftonderwijs Symposium Gouda
13/04/2022 Value Cast: The Importance of Focusing on the Document Workflow Online
19/04/2022 Conférence Taalbarrière Louvain-la-Neuve / Online
19/04/2022 Het Nederlands in de 21e eeuw (lezing) Geel
20/04/2022 Meertalig opvoeden (oudersessie, Foyer) Online
20/04/2022 Aan de slag met (gewezen) anderstalige nieuwkomers in de reguliere klas Antwerpen
26/04/2022 Community Meetup Taal en Leervormen: de klas Online
27/04/2022 Uitreiking LIA's (Language Industry Awards) Gent
28/04/2022 Meer taal, meer info (taalontwikkeling bij meertalige kinderen) Antwerpen
28/04/2022 LOPON2 Lentetweedaagse: actuele ontwikkelingen in het taalonderwijs Vught
30/04/2022 BELTA Day 2022: Inspiring Collaboration Brussel
5/5/2022 Toegepaste taalkunde in de klas (studieavond) Gent
10/5/2022 Studiemiddag rond taalhoudingsenquêtes Luik
10/5/2022 Een leerling uit Oekraïne in de klas – concrete tips en tricks (lager onderwijs) Online
10/5/2022 Taalstimulering Nederlands bij kinderen, tieners en jongeren in de vrije tijd (inspiratiedag Vlaamse Rand) Brussel
11/5/2022 Een leerling uit Oekraïne in de klas – concrete tips en tricks (secundair onderwijs) Online
10-11/5/2022 LSP4Employability: Language Skills for Employable Graduates Brussel
12/5/2022 Dafalwadde Festival Gent
13/5/2022 Meertalig Nederland.... hoe dan? 10 jaar Drongo Nijmegen
16/5/2022 e-cursus Ondertitelen (Nevero, start opleiding) Online
17/5/2022 De Boekenspoiler over Buurtaal (Miet Ooms) Online
17/5/2022 Forumdag Taalbeleid Hoger Onderwijs: Taalsterk naar het werk Antwerpen
18/5/2022 15th Belgium NLP Meetup Gent
19/5/2022 Audiodescriptie schrijven voor film en tv (Nevero, workshop) Maastricht
20/5/2022 Ondertitelen (Nevero, workshop) Maastricht
20)21/05/2022 HSN Conferentie 2022 Antwerpen
22/05/2022 Kletskoppenfestival Nijmegen
22/05/2022 Chocolade in de kijker (Similar) Bergen
24/05/2022 Community Meetup Taal en Leervormen: de conversatietafel Online
26-28/5/2022 71e Studentenconferentie Taalkunde (StuTS) & 31e Studentenconferentie Computerlinguïstiek (TaCoS) Leeuwarden
31/5/2022 Workshop Gezondheid en Taal Online
1-22/06/2022 Methods in language and speech technology (opleiding) Brussel
1-3/06/2022 23rd Annual conference of the European Association of Machine Translation (EAMT 2022) Gent
2/06/2022 De Nederlandse spelling, een kwelling? (opfriscursus) Kortrijk
2/06/2022 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent & online
07/06/2022 Tekom Europe CrossBorder Event Eindhoven
8-9/06/2022 META FORUM 2022 - Joining The European Language Grid: Together Towards Digital Language Equality Brussel / online
9/06/2022 Een loopbaan met talen, ja dat kan! (panelgesprek) Amsterdam & Online
10/06/2022 Afscheidscollege Jan ten Thije en colloquium Meertaligheid & Medezeggenschap Utrecht & online
14/96/2022 Community Meetup Taal en Business: inflatie doorrekenen Online
14/06/2022 Friends of Search Amsterdam
15/06/2022 Friends of Search Brussel
17/06/2022 CLIN22 - Computer Linguistics in the Netherlands Tilburg
20/06/2022 Traduire pour tout le monde: l’écriture inclusive au-delà des clichés Namen
20-24/6/2022 Summer School on Cultural & Linguistic Diversity: Diversity Management for Social Justice Leeuwarden
22/06/2022 Meertalig opvoeden (oudersessie, Foyer) Online
22/06/2022 Inclusief taalgebruik Online
24/6/2022 Fotograferen en fotoshoot voor taalprofessionals (workshop) Gent
28/06/2022 Community Meetup Taal en Leervormen: de taalvakantie Online
28-29/06/2022 CDI Festival: How to Win at Conversational AI Online
7-8/7/2022 World CLIL 2022 Den Haag
12-16/7/2022 XX EURALEX International Congress: Dictionaries & Society Mannheim
3-16/7/2022 Sociolinguistics Symposium 24 (SS24) Gent
19-23/7/2022 The GLOCAL COMELA 2022, The GLOCAL Conference on Mediterranean and European Linguistic Anthropology Athene
15-20/8/2022 XVII.Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (idt wien 2021) Wenen
17-20/8/2022 Summer Schools: Mixed-methods research: Ecological perspectives on language teaching Louvain-la-Neuve
22-26/8/2022 Colloquium Neerlandicum Nijmegen
5-11/9/2022 Week van de Geletterdheid Vlaanderen, Brussel
6/9/2022 Woorden zijn daden (seminar over de kracht van taal) Amsterdam
6/9/2022 Geletterdheid versterken (lancering leermodule, webinar) Online
7/9/2022 De meerwaarde van een goed taalbeleid in ondernemingen: inspiratiesessie Online
8/9/2022 World Literacy Day (Internationale dag van de Geletterdheid) #LiteracyDay
9/9/2022 Sales voor taalondernemers (sessie 1/3) Gent
9/9/2022 Zomercursus Oekraïens (startsessie) Gent
10/9/2022 Nazomerbijeenkomst NGTV Neerijnen, NL
11-13/9/2022 Write The Docs Prague Online
13-15/9/2022 Semantics Wenen
14-15/9/2022 Language Intelligence @ Work Summit: Putting the Customer in the Centre Wenen & online
13-16/9/2022 2nd Conference on Frisian Humanities Leeuwarden
14/9/2022 Creacours - uitwisselingsnamiddag onder leerkrachten Frans Antwerpen
15/9/2022 Live Zoom Q&A rondom het handboek ‘Kinderen die meertalig opgroeien’ Online
15-17/9/2022 12th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism (IAM L3) Zagreb, HR
16/9/2022 Sales voor taalondernemers (sessie 2/3) Gent
19/9/2022 Professionalisering van de beginnende vertaler (start online cursus ELV) Online
20/9/2022 Coworkingdag voor startende vertalers (BKVT) Brussel
22/9/2022 Tekom Belgium event Gent
23/9/2022 Streektaalconferentie: Taalvariatiebeleid in tijden van globalisering: overbodig of net cruciaal Brussel
23/9/2022 Sales voor taalondernemers (sessie 3/3) Gent
23-24/9/2022 Dag van de Meertaligheid (Europees Parlement) Brussel & online
24/9/2022 Dialectologie (startsessie cursus 1/12) Gent
24/9/2022 Brusselse Dag van de Meertaligheid (Brussels Gewest) Brussel
26/9/2022 2022 European Day of Languages: Language competences at the service of youth (European Commission event) Online
26/9/2022 Standards: an Undervalued Tool in the Hands of Language Professionals - EULITA webinar (European Legal Interpreters and Translators Association) Online
27/9/2022 Community Meetup Taal en Leervormen: gamificatie Online
28/9/2022 Naamkunde: inleiding tot de Vlaamse toponymie en antroponymie (startsessie cursus 1/12) Gent
29/9/2022 Inclusieve taal en de klant: workshop Online
29/9/2022 Pro-M Slotevent: Meertaligheid in de jonge kinderjaren Brussel
29/9/2022 Germaanse talen in historisch perspectief (startsessie lezingenreeks 1/10) Gent
29/9/2022 BELTA webinar with Matt Done: Exploiting teaching materials (Belgian English Language Teachers Association Online
29-30/9/2022 Enseigner la traduction et l’interprétation à l’heure neuronale (Colloque NeuroTrad2022) Brussel
1-8/10/2022 Week van het Nederlands  
3/10/2022 Nationaal Congres Engels: English in a Changed World Ede
5/10/2022 masterclass CLIL (pov, startsessie Gent) Gent
6/10/2022 De Taalsector Open Adviesmiddag Online
6-7/10/2022 II International Conference on Translation and the Language of Tourism (TRADITUR) Córdoba, ES
6-7/10/2022 Human Language Technologies - the Baltic Perspective Riga, LV
10-12/10/2022 CLARIN Annual Conference (Common Language Resources and Technology Infrastructure) Praag
11/10/2022 Dag van de Duitse Taal Nederland
11/10/2022 De wonderen van meertaligheid #3: vertalen of niet? (Passa Porta en Kaaitheater) Brussel
11-13/10/2022 Language and Migration: 19th Annual Conference of EFNIL (European Federation of National Institutions for Language) Vilnius, LT
11-13/10/2022 TAUS Massively Multilingual Conference & Expo San José, USA
17-19/10/2022 13th International Conference of Experimental Linguistics (ExLing 2022) Paris
17-21/10/2022 Woche für Deutsch / Week van het Duits / Semaine de l’Allemand België
18/10/2022 De Boekenspoiler: Atlas van het dialect in Vlaanderen (met auteur Veronique De Tier) Online
18/10/2022 Taalbeleidsexpert basisonderwijs (startsessie opleidingstraject 1/6)) Online
20/10/2022 Cursus taalanalist (startsessie) Online
20/10/2022 MemoQ Starter webinar (BKVT) Online
21/10/2022 TiNT-dag 2022: Terminologie in juridische taal Amsterdam
21/10/2022 Literair vertalen en technologie: geen match made in heaven, maar toch een relatie? (studiedag Expertisecentrum Literair Vertalen) Antwerpen
21/10/2022 Naamkundedag Amsterdam
22/10/2022 Deutschlehrer*innentag 2022 Brussel
25-26/10/2022 Bilingualism Matters Research Symposium (BMRS) Edinburgh & Online
26/10/2022 Studiedag: Dyslexie? Van 'Ik haat lezen' naar lees- en leerplezier! Brussel
29/10/2022 Dag van de Grammatica Utrecht
2/11/2022 Drongo actualiteiten: Oekraïners in Nederland Nijmegen
5/11/2022 Haak je af of lees je door? Museumteksten aantrekkelijk verwoord en vertaald (VZV Symposium) Apeldoorn
5/11/2022 30 jaar Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden: drijfzand of dansvloer? (DINGtiid-lezing 2022) Leeuwarden
7-9/11/2022 Languages & The Media (4th International Conference and Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media) Berlin
7-25/11/2022 Ein Prozess - Vier Sprachen (Ausstellung) Innsbruck, AT
8/11/2022 De kracht van Artificiële Intelligentie bij de vertaaldienst van de Europese Commissie (workshop) Utrecht
8/11/2022 Woorden tellen. Hoe woordenschatverwerving stimuleren in de lessen Engels, Frans of Duits? Antwerpen
9/11/2022 Masterclass CLIL (pov, startsessie Brugge) Brugge
9-11/11/2022 Translating Europe Forum Brussel
11/11/2022 Streektaalsymposium: streektaal in de zorg Doetinchem, NL
15/11/2022 Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11- tot 15-jarigen) Antwerpen
15/11/2022 Gendern leicht gemacht (webinar BKVT) Online
15-17/11/2022 Innovation in Translation Summit) Online
17/11/2022 Technical Writing voor taalprofessionals & technische profielen (startsessie opleiding) Brugge
17/11/2022 Training Duidelijke taal (Wablieft) Mechelen
17/11/2022 DiWeF-congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
17/11/2022 Najaarscongres #Kortom Antwerpen
17/11/2022 Feedback Toolkit (BELTA webinar with Dalia Ashraf Online
18/11/2022 Taal en Tongval 2022 (colloquium) Gent
18/11/2022 DBNL-dag 2022 (digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren) Antwerpen
18-19/11/2022 Language and Life in D/deaf Communities Bern, CH
19/11/2022 Taalstimulerende activiteiten (workshop vzw 'de Rand') Online
21/11/2022 Meertaligheid en leesbevordering (webinar) Online
21/11/2022 Meertaligheid: meer dan taal alleen (studiedag) Gent
22/11/2022 Mercator Multilingualism Lecture 2022: 'Learners' experience of flow in foreign language classes' (Jean-Marc Dewaele) Online
24-25/11/2022 Translating and the Computer - TC44 Luxemburg
25/11/2022 Aan de slag met risicokleuters (op basis van de KOALA-taalscreening) Antwerpen
25/11/2022 Literatuur in de klas (Didactische conferentie Netwerk Didactiek Nederlands Antwerpen
25/11/2022 TST voor het taalonderwijs (NOTaS-bijeenkomst) Nijmegen / online
26/11/2022 VAV-werkcongres (Vlaamse Auteursvereniging) Antwerpen
1-2/12/2022 Elia Focus on Project Management (European Language Industry Association) Manchester
2/12/2022 De nieuwe elektronische legalisatieprocedure (vorming BBVT) Brussel
2/12/2022 Voices from Ravensbrück on the Web - a Multilingual Challenge (CLARIN Café) Online
2-3/12/2022 Intercomprehension-based L2 learning and teaching (conference) Gdańsk, PO & online
7-9/12/2022 Winter Translation Forum (by BP Translation Conferences) Online
8/12/2022 Heldere communicatie in de zorgsector (webinar) Online
8/12/2022 Meertaligheid in de klas (primair onderwijs) (webinar) Online
8/12/2022 „Docs-as-Code“ - an approach to integrate documentation and localisation into continuous software development (tekom Belgium event) Brussel
8/12/2022 A True and Fair View: Communicative, Linguistic and Ethical Aspects of Expressing Point of View in Journalism (4th Conference of the Brussels Institute for Journalism Studies - BIJI) Brussel
9/12/2022 11th NLP4CALL workshop Louvain-la-Neuve & online
13/12/2022 Creatief coachen via rap en poetry Online
14/12/2022 Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur of een copywriter? Online
14/12/2022 eTranslation voor overheden  Den Haag & online
15/12/2022 Understanding the Voice of the Customer: het potentieel van AI voor automatische emotiedetectie Gent
16/12/2022 Dag van de Fonetiek 2022 Utrecht
16/12/2022 Meertaligheid in de jeugdgezondheidszorg (webinar) Online
     
     
4/1/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject (volzet) Online
6/1/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject (volzet) Online
6/1/2021 E-fficiënt vertalen (workshop) Online
7/1/2021 De Taalsector Adviesmiddag Online
8/1/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject (volzet) Online
14/01/2021 Taal inkopen (Driedelige workshop startsessie) Online
15/01/2021 De Taalsector presenteert: de technical writer Online
19/01/2021 Sterk taalonderwijs op de basisschool (webinar) Online
22/01/2021 De Taalsector Meetup "Kansen voor taalprofessionals in 2021" Online
26/01/2021 Prijscalculatie voor taalondernemers (workshop) Online
27/01/2021 The Language Garage Online
28/01/2021 HSN Conferentie Onderwijs Nederlands Online
28/01-03/02/2021 Poëzieweek 2021 Online
29/01/2021 Talige diversiteit in het onderwijs (congres) Online
4/2/2021 De Taalsector Adviesmiddag Online
4/2/2021 Taaldag 2021 (Studiedag Centrum Nascholing Onderwijs UAntwerpen) Online
9/2/2021 Pour une pédagogie des stratégies d’apprentissage en FLE (atelier Profff) Online
15/2/2021 Populairwetenschappelijk schrijven (opleiding) Antwerpen
17/2/2021 Taal en migratie (lezing) Online
18/2/2021 De Taalsector Challenge met CrossLang Online
19/2/2021 De Taalsector Presenteert: de revisor Online
19/2/2021 Si no lo veo no lo creo: el poder de las imágenes en el aula de ELE (Español Lengua Extranjera) Online
23/02/2021 The Wounds of Multilingualism #1: Losing and Learning Languages (lezing) Online
26/02/2021 De Taalsector Meetup "Kansen voor taalprofessionals in 2021" Online
3/3/2021 Retoriek en democratie in de oudheid Online
03/03/2021 Boost your CLIL (Content and Language Integrated Learning) in VET (Vocational Education and Training) Online
4/3/2021 De Taalsector Adviesmiddag Online
4/03/2021 Anderstalige nieuwkomers procesgericht evalueren (workshop) Online
5-6/03/2021 Tolk- en Vertaalcongres 2021 Online
11/03/2021 LIA's 2019 & 2020 (Language Industry Awards) (Uitgesteld) Gent
18/03/2021 De Taalsector Challenge met Textgain Online
19/03/2021 De Taalsector Presenteert: de vertaalcoördinator Online
20/03/2021 BELTA Day Online
24/03/2021 KlasCement voor taalleerkrachten in het volwassenenonderwijs (workshop) Online
25/03/2021 Wablieft-training Duidelijk schrijven Online
26/03/2021 Lerende netwerken bij De Taalsector - infosessie Online
1/4/2021 De Taalsector Adviesmiddag Gent / online
1/4/2021 DBNL-dag (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren) Online
2/4/2021 Kansen na corona: De Taalsector Meetup Online
8/4/2021 Verkooptechniek voor taalondernemers (workshop) Online
19/4/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject Online
21/4/2021 Het onontgonnen potentieel van receptieve meertaligheid (workshop) Online
21/4/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject Online
23/4/2021 Wat kan het INT voor jou doen? Inspiratiesessie Online
23/4/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject Online
23/4/2021 Planting Languages (voorstelling project) Online
24/4/2021 Schrijfdag (Creatief Schrijven vzw) Online
27/4/2021 Taalbeleid: wat en hoe? (workshop voor scholen) Online
27/4/2021 De Taalsector Community Online Meetup: heldere kwaliteitssignalen zenden naar klanten Online
28/4/2021 Taal Centraal (Onderwijscongres Stad Brugge) Online
29/4/2021 Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur of een copywriter? Online
06/05/2021 Kwaliteitsvolle interacties met kleuters: een krachtige motor voor taalontwikkeling (workshop) Online
06/05/2021 De Taalsector Open Adviesmiddag Online
07/05/2021 Linguistics applied to Business Language in a multilingual and multicultural world (PLIN Day 2021) Online
18/05/2021 Voorbij de gimmick: Natural Language Processing (webinar Arteveldehogeschool) Online
19/05/2021 Sociolinguistics Circle 2021 Online
19/05/2021 Boekstart-webinar: boekentips voor baby's en peuters (Iedereen Leest) Online
20/05/2021 De Taalsector Challenge #5 met de NT2-Schrijfassistent van het ILT (KU Leuven) Online
20/05/2021 The Grammar of Conversation (BELTA webinar) Online
20-21/5/2021 Psycholinguistics in Flanders 2021 Online
21/5/2021 De Taalsector Presenteert: de ondertitelaar Online
21/5/2021 Latijn anders? Ander Latijn! (studiedag) Online
25/05/2021 De Taalsector Community Online Meetup: het certificaat / kwaliteitslabel als helder kwaliteitssignaal Online
27/05/2021 Online studiedag LNO²-FTHO: Onderwijs- en taalondersteuning Online
28/5/2021 Kansen na corona: De Taalsector Meetup Online
03/06/2021 De Taalsector Open Adviesmiddag Online
03/06/2021 De plaats van woordenschat en grammatica in je NT2-les Online
10/06/2021 Prijscalculatie voor taalondernemers (workshop) Online
18/06/2021 De Taalsector Presenteert: de online taalcoach Online
22/06/2021 De Taalsector Community Online Meetup: "het lidmaatschap" als helder kwaliteitssignaal Online
25/06/2021 Fotograferen en fotoshoot voor taalprofessionals (workshop) Gent
2/7/2021 Unlimited! 3 - Innovation for Access: New Interactions (Teaser) Online
8/7/2021 3rd Belgian European Language Resource Coordination (ELRC) workshop Online
8/7/2021 ELG Belux 21 (ELG Workshop on Resources for Luxembourgish and Flemish) Online
9/7/2021 31st Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 31) Online
15-21/8/2021 AILA World Congress of Applied Linguistics Online
19/8/2021 De Taalsector Challenge met Idem Dito Online
9/9/2021 Verkooptechniek voor taalondernemers (workshop) Online
9-10/9/2021 Tendencias actuales en el Hispanismo (IX Congreso Internacional de la Asociación de Hispanistas del Benelux) Antwerpen
11/09/2021 Muziek en taal (NGTV-jubileumsessie) Online
15/09/2021 Stemmen uit het verleden (symposium) Gent / Online
17/09/2021 De Taalsector Presenteert: de tekstcorrector Online
18/09/2021 De dynamiek van de Nederlandse taal (NGTV-jubileumsessie) Online
22/09/2021 Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen (startsessie) Brussel
24/09/2021 Europese Dag van de Talen-congres: Lezen in alle talen Brussel > Antwerpen
24/09/2021 Simplify Language - Capture Audience (ELRC Technical Workshop) Online
25/09/2021 NT2-conferentie BVNT2 Tilburg / online
25/09/2021 Nederland Vertaalt Amsterdam
26/09/2021 Language Diversity in Amsterdam - Growing up in a multilingual family (Language Diversity Festival what's your language Amsterdam
27/9/2021 The Language Garage #10 Gent
28/9/2021 Happening 'Boekvoorstelling: De Atlas van het dialect in Vlaanderen' Gent
28/9/2021 How to make students love the language they learn (BELTA webinar) Online
30/9/2021 Taaltrajecten: Taalondersteuning voor leerlingen die daar extra nood aan hebben - live online nascholing Online
1/10/2021 BeSTEMming Toekomst: mini-symposium en viering 10 jaar postgraduaat Stem (Thomas More) Antwerpen
1/10/2021 Streektaalconferentie 2021: streektaal op de werkvloer Oldenzaal (NL)
2/10/2021 Taalnuances (NGTV-jubileumsessie) Vianen (NL)
2/10/2021 Taal is macht - startshow van de Week van het Nederlands Antwerpen
2-9/10/2021 Week van het Nederlands  
4/10/2021 Gaat lezen moeilijk? Ga voor een luisterboek (infosessie docAtlas) Online
6/10/2021 Digi-talen (Inspiratiedag voor leerkrachten taal) Online
7/10/2021 De Taalsector Open Adviesmiddag Online & Gent
7/10/2021 Hoe staat het met onze taal? (in de reeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd (MDMU)) Brussel
8/10/2021 Tolk, kom uit uw kot! Netwerkmoment voor conferentietolken Brussel
8/10/2021 Wetenschapscommunicatie voor studenten Nederlands (workshop) Nijmegen
12/10/2021 SOS: een anderstalige nieuwkomer in mijn klas! (vorming docAtlas) Antwerpen
14/10/2021 Risico's in de taalsector - verzekeringspolissen voor taalondernemers (workshop) Gent en online
15/10/2021 De Taalsector Presenteert: de leraar Engels Online
15/10/2021 TiNT-dag 2021: terminologie en communicatie van Simon Stevin tot vandaag Brugge
15/10/2021 Time- en taskmanagement voor taalprofessionals (leertraject) Online
15/10/2021 Postgraduaat Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (startsessie) Brussel
16/10/2021 Deutschlehrer*innen-Tag Brussel
18/10/2021 Content Language Integrated Learning (CLIL) als toegangspoort tot meertalig, taalontwikkelend lesgeven (docAtlas vorming) Antwerpen/td>
28/10/2021 Prijscalculatie voor taalondernemers (workshop) Online
30/10/2021 #LIAs2021 deadline nominaties taalprofessionals  
3-5/11/2021 Translating Europe Forum 2021 Online
5/11/2021 Taal in ontwikkeling: Vertalen in een veranderende wereld (VZV-symposium) Amsterdam
9/11/2021 20ste Congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
09/11/2021 Dramatische expressie voor NT2 met 'Romeo en Julia' (workshop) Antwerpen
09/11/2021 Talkshow 'Get the picture - zin en onzin van iconen' Den Haag / online
11/11/2021 Wat kunnen lerarenopleidingen Nederlands wereldwijd voor elkaar betekenen? (Online Colloquium Neerlandicum) Online
12/11/2021 Taal en Technologie: een succesvolle combinatie Utrecht
15/11/2021 Alles over prijzen en tarieven: dagworkshop Gent
16/11/2021 Training: duidelijke teksten schrijven Mechelen
16/11/2021 14th Belgium NLP Meetup Gent
17/11/2021 Bezuinigen op een vertaling kost handenvol geld (Speedcollege voor bedrijven) Online
18/11/2021 Najaarscongres #Kortom Antwerpen > online
19-20/11/2021 HSN Conferentie Onderwijs Nederlands (geannuleerd) Antwerpen
20-28/11/2021 Voorleesweek  
26/11/2021 Taal & Tongval-colloquium over big data in taalvariatieonderzoek Gent > online
26/11/2021 38ste Congres Levende Talen: Taal in beweging Online
29/11/2021 Impact van taal op je business - toelichting onderzoeksresultaten Arteveledehogeschool & debat Online
30/11/2021 #LIAs2021 deadline nominaties studenten  
3/12/2021 European Language Grid workshop Online
6/12/2021 Heerlijk Helderdag (geannuleerd) Leuven
13/12/2021 Machinevertalen - een kijkje onder de moterkap (lezing) >Online
15/12/2021 LIA's (Language Industry Awards) 2020 en 2021 (uitgesteld) Gent
16/12/2021 May I have a beer please? How to order a drink in multilingual Europe Online
17/12/2021 De Taalsector Presenteert: de audiobeschrijver Online
22/12/2021 Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur of een copywriter? (workshop) Online
     
7/1/2020 Infosessie over sociaal tolken Antwerpen
9/1/2020 Infosessie over sociaal tolken Gent
9/1/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #52 Gent
10/1/2020 Infosessie over sociaal tolken Genk
15/1/2020 Postgraduaat Leescoach (startsessie) Brussel
23/1/2020 Kaatje Klank (workshop klankbewustzijn) Brussel
24/1/2020 Symposium Handschriftonderwijs ('Het handschrift in beweging') Gouda
30/1/2020 Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN30) Utrecht
31/1/2020 Grote Taaldag 2020 Utrecht
31/1/2020 Traduction & Qualité 2020 : Biotraduction et traduction automatique (#TQ2020) Rijsel
4/2/2020 Translating Europe Workshop: Professional Translators in the Artificial Intelligence Era – New Challenges and Horizons Bergen
6/2/2020 CNO Taaldag 2020 (Centrum Nascholing Onderwijs Universiteit Antwerpen) Antwerpen
7/2/2020 2de Symposium voor Wetenschapsbloggers Nijmegen
7/2/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #53 Gent
7/2/2020 De veranderende rol van de taaldocent (NUT-Docentendag) Rotterdam
11/2/2020 Iedereen Leest-conferentie: Waarom leesbevordering ertoe doet Gent
13/2/2020 The Language Garage #7 Gent
18/12/2020 De Taalsector Challenge: CrossLang Online
18-19/2/2020 eNSPIRED (VVOB) Leerweek 2020 'Meertaligheid troef in het onderwijs' Brussel
20-21/2/2020 Language, Identity and Education in Multilingual Contexts (LIEMC2020) Den Haag
21/2/2020 Internationale Dag van de Moedertaal (UNESCO) Wereldwijd
28/2/2020 Van lijkzang tot strijdlied – Studiemiddag over gebruiksfuncties van Nederlandstalige poëzie door de eeuwen heen Gent
4/3/2020 Trajectbegeleiding: de rol van de NT2-leerkracht Gent
5/3/2020 Aan de slag met Wablieft-boeken in de NT2-les (startsessie) Mechelen
5/3/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #54 Gent
6/3/2020 Profff Studiedag 2020 (leraren Frans) Gent
6-7/3/2020 Neerlandistiekdagen Leiden
10/3/2020 The Power of Video and Animations (tekom Belgium event) Antwerpen
11-13/3/2020 Linguistic and Cultural (Super)diversity At Work (ECSPM Symposium 2020, European Civil Society Platform for Multilingualism) (afgelast) Tilburg
12/3/2020 Conferentie: Meertaligheid op laaggeschoolde werkplekken in grensregio’s (afgelast) Heerlen (NL)
12/3/2020 13th Belgium NLP Meetup (afgelast) Brussel
12/3/2020 Talentklas Schrijven voor de taalsector Gent
13/3/2020 Infosessie "Beste taalondernemer, wat kan VLAIO voor u doen?" (afgelast > online) Gent
13/3/2020 Fotograferen voor taalprofessionals (interactieve workshop & fotoshoot) (afgelast) Gent
14/3/2020 BXL Interpreter Barcamp Brussel
18/3/2020 Communiceren met anderstalige ouders (afgelast) Mechelen
19-20/3/2020 Flexibilisering van het taalonderwijs (NUT-conferentie 2020) (afgelast) Tilburg
20/3/2020 Doorprik de mythe - Onderzoeksfestival Grieks voor scholen (afgelast) Gent
20/3/2020 Grenzen overstijgen dankzij een taaluitwisseling (Swap-Swap workshop) (afgelast) Diepenbeek
21/3/2020 Schrijfdag (Creatief Schrijven vzw) (afgelast) Kortrijk
22/3/2020 HungaroMania 2020 (afgelast) Leuven
24/3/2020 Workshop dramatische expressie voor NT2 met 'Romeo en Julia' (afgelast) Antwerpen
25/3/2020 Woorden, daar begint het mee. Het belang van sterk woordenschatonderwijs voor laaggeletterde anderstalige jongeren (afgelast) Antwerpen
2/4/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #55 Gent > online
2/4/2020 Workshop Verkooptechniek voor taalondernemers (afgelast) Gent
4/4/2020 Dynamic Language Learning Conference (afgelast) Ermelo (NL)
9/4/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #56 Gent > online
16/4/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #57 Gent > online
22/4/2020 Dag van het taalonderwijs - Taalkunde in de klas (afgelast) Leuven
23/4/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #58 Gent > online
23/4/2020 Workshop Prijscalculatie voor taalondernemers (afgelast) Antwerpen
24/4/2020 Interactieve werkvormen in de NT2-klas Antwerpen
27/4/2020 Infosessie over sociaal tolken Antwerpen > online
27-29/4/2020 CLIL Masterclass Wetteren
29/4/2020 Infosessie over sociaal tolken Gent > online
29/4/2020 Infosessie over sociaal tolken Kortrijk > online
29/4/2020 Hoe storytelling je taallessen dynamischer kan maken (workshop) Sint-Niklaas
29/4/2020 Dag van het Grieks Gent
30/4/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #59 Gent > online
7/5/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #60 Gent > online
8/5/2020 European Academic Colloquium on Technical Communication (afgelast) Twente
8-9/5/2020 La traduction en francophonie : La langue française et ses variations (afgelast) Bergen
9/5/2020 BELTA Day 2020 (Belgian English Language Teachers Association) (afgelast) Brussel
14/5/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #61 Gent > online
20/5/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #62 Gent > online
27/5/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #63 Gent > online
27-29/5/2020 3rd International Symposium on Bilingual and L2 Processing in Adults and Children (ISBPAC 2020) (afgelast) Nijmegen
28/5/2020 Congres LNO² en Forum Taalbeleid (afgelast) Gent
3-5/6/2020 SENSE 2020 Conference Online
4/6/2020 Duidelijke taal voor hulp- en zorgverleners Online
4/6/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #64 Online
11-12/6/2020 Reinventing the Translation Industry Online
11-12/6/2020 TABU Dag #41 (afgelast) Groningen
16/6/2020 Sociaal tolk of vertaalapp? Communiceren met anderstalige hulpvragers Online
18/6/2020 Sociaal tolk of vertaalapp? Communiceren met anderstalige hulpvragers Online
18/6/2020 Voorlezen aan baby's en peuters (Boekstart-webinar) Online
19/6/2020 Beste taalondernemer, wat kan Vlaio voor u doen? (infosessie) Online
22-23/6/2020 The Power of Language Intelligence (LTI20) (afgelast) Brussel
24-26/6/2020 5th International Conference on Non-Professional Interpreting and Translating (NPIT5) (afgelast) Utrecht
24/6/2020 Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur? (workshop) Online
29-30/6/2020 European Conference of Conversation Analysis (ECCA) Online
2-3/7/2020 Unlimited! 3 - Innovation for Access: New Interactions (afgelast) Antwerpen
6/7/2020 Dialectlandschap van Nederland (webinar) Online
12-17/7/2020 4th EACWP Teachers Training Course (European Association of Creative Writing Programmes) (afgelast) Alden Biesen (BE)
9/8/2020 Matthias de Vries-lezing (door Piet van Sterkenburg) en kranslegging Leiden
9-14/8/2020 World Congress of Applied Linguistics (afgelast) Groningen
25/8/2020 Schrijven voor de taalsector (talentklas) Gent
25/8/2020 Verkooptechniek voor taalondernemers (workshop) Gent
27/8/2020 Prijscalculatie voor taalondernemers (workshop) Gent
3/9/2020 De Taalsector Garage Gent
7-11/9/2020 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
7-13/9/2020 Week van Lezen en Schrijven Nederland
16/9/2020 Dicté (n.a.v. Matthias de Vriesjaar) Gent & online
17/9/2020 The thinking behind the words (Sense Jubilee Workshop) Online
22/9/2020 Writers' Stretch & Tone (six-week Sense Jubilee workshop cycle) Online
22/9/2020 Start lezingenreeks 'Van Vedisch Sanskriet tot Oudslavisch: twaalf historische talen in vogelvlucht' Gent
23/9/2020 Debat 'Luistertaal als brug tussen talen en mensen' Online
23/9/2020 Internationale Dag van Gebarentalen  
24-25/9/2020 Epos viert de Europese Dag van de Talen Online
26/9/2020 Dag van de Meertaligheid Brussel
28/9/2020 Language Teaching & Learning in Adult Education (contactseminarie) Online
28/9/2020 2020 European Day of Languages Conference: Education begins with language Online
30/9/2020 Lancering van de Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten Online
1/10/2020 De Taalsector Adviesmiddag Gent
2-3/10/2020 DRONGO talenfestival Online
3-10/10/2020 Week van het Nederlands  
6/10/2020 Sterk aan de start – jonge ouders adviseren over meertalig opvoeden (vorming) Brussel
7/10/2020 Hoe kunnen we onze taal dekoloniseren? (lezing) Online
7-17/10/2020 Die Lange Woche der Deutschen Sprache (Week van het Duits) België
8/10/2020 Heeft het Nederlands nog een toekomst? (KANTL-lunchlezing Wim Vandenbussche Gent & Online
9/10/2020 OpenSoNaR Tutorial (CLARIAH) Online
9/10/2020 SOS: een anderstalige nieuwkomer in mijn klas! Online
10/10/2020 Simon Stevin en de zich ontwikkelende wetenschapstaal (lezing) Online
13/10/2020 Lerende netwerken De Taalsector (infosessie) Online
17/10/2020 Deutschlehrer*innentag Brussel
20/10/2020 SOS: als leerkracht pas voor de OKAN-klas Online
20-21/10/2020 GETVICO24 (German Teacher Virtual Conference, Deutschlehrer*innen-Konferenz) Online
22/10/2020 Prijscalculatie voor taalondernemers (De Taalsector Academy) Online
23/10/2020 TiNT-dag 2020 (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) Online
29/10/2020 Lerende netwerken De Taalsector (infosessie) Online
30/10/2020 Congres Levende Talen 2020 Online
30/10/2020 Taal en duurzame ontwikkeling: inspiratiesessie in het kader van SDG Week Online
2/11/2020 Verkooptechniek voor taalondernemers (workshop) (afgelast) Gent
2-6/11/2020 tcworld2020 Online
4-6/11/2020 Translating Europe Forum Online
5/11/2020 De Taalsector Adviesmiddag Gent & online
5/11/2020 Matthias de Vries-symposium & boekpresentatie Leiden
5/11/2020 Applying plain language principles to creating accessible, reader-friendly texts (Sense Jubilee Workshop) Online
10-11/11/2020 TAUS Virtual Data Summit Online
13/11/2020 Meertalig voorlezen (interactieve workshop) Brussel
13/11/2020 De Taalsector Online Meetup "Taalprofessionals in de 2de golf" Online
18/11/2020 Dealing with language interference in texts (Sense Jubilee Workshop) Online
18/11/2020 Hoe krijg ik mijn anderstalige kleuters aan de praat? Online
18/11/2020 Il plurilinguismo dell’insegnante nella classe di italiano L2/LS (Convegno Internazionale) Online
19/11/2020 De Taalsector Challenge met lilo Online
19/11/2020 Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11- tot 15-jarigen) Online
21-29/11/2020 Voorleesweek Vlaanderen & Brussel
23/11/2020 De Taalsector Online Meetup "Taalprofessionals in de 2de golf" Online
26/11/2020 Le Jour du prof de français  
26/11/2020 The sweet sound of writing finesse (Sense Jubilee Workshop) Online
26/11/2020 Best practice for revising translations (Two-part Sense Jubilee Workshop) Online
26/11/2020 Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (6- tot 10-jarigen) Online
27/11/2020 Big data: Perspectieven voor onderzoek naar taalvariatie en taalverandering (afgelast) Gent
27/11/2020 De Taalsector Online Meetup "Taalprofessionals in de 2de golf" Online
27/11/2020 Lerende netwerken De Taalsector (infosessie) Online
1-3/12/2020 METAFORUM 2020 - Piloting the European Language Grid Online
3/12/2020 De Taalsector Adviesmiddag Online
3/12/2020 Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur of een copywriter? (workshop) Online
9/12/2020 Crisis Response – Language tools to the rescue (workshop) Online
9/12/2020 De Taalsector Online Meetup "Taalprofessionals in de 2de golf" Online
10/12/2020 Verkooptechniek voor taalondernemers (online workshop) Online
15/12/2020 Lerende netwerken bij De Taalsector: infosessie Online
17/12/2020 De Taalsector Challenge met Linguineo Online
18/12/2020 De Taalsector Online Meetup "Taalprofessionals in de 2de golf" Online
     
Dit was 2019 Evenementen Plaats
1/1-31/12/2019 Internationaal Jaar van de Inheemse Talen (UNESCO)  
8/1/2019 Positief omgaan met meertaligheid bij jonge kinderen Leuven
11/1/2019 Studiedag Poëzieweek Antwerpen
18/1/2019 Model NL Summit Brussel
30/1/2019 Symposium voor Wetenschapsbloggers Amsterdam
31/1/2019 CLIN 29 (Computer Linguistics in the Netherlands) Groningen
31/1/2019 De Taalbeheersing van Tegenwoordig (100 jaar Helios studievereniging neerlandistiek) Amsterdam
31/1/2019 Gedichtendag Vlaanderen
31/1/2019 Studiedag voor leraren Duits Diepenbeek
31/01-06/02/2019 Poëzieweek Nederland & Vlaanderen
1/2/2019 Meertalige ontbijtsessie @ Foyer Brussel
2/2/2019 Tool the Docs @ FOSDEM'19 Brussel
2/2/2019 The Dutch Annual Linguistics Day Utrecht
5-6/2/2019 Crossing the Border between Spanish and English (conferentie) Gent
6/2/2019 Taaldag Centrum Nascholing Onderwijs UAntwerpen Antwerpen
7/2/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
7/2/2019 4de The State of Translation-lezing: hoe word je vertaler? (Peter Bergsma) Amsterdam
8/2/2019 1st OPEN Forum: Technology for Access Antwerpen
12/2/2019 Anderstalige nieuwkomers (in het basisonderwijs) alfabetiseren (workshop) Leuven
12/2/2019 Communicatiedrempels bij anderstalige diabetici (studiedag) Gent
13/2/2019 Taalspelletjes en werkvormen voor secundair onderwijs (docAtlas) Antwerpen
15/2/2019 NOTaS-bijeenkomst rond KI en TST (Kunstmatige Intelligentie en Taal- en Spraaktechnologie) Tilburg
21/2/2019 Internationale Dag van de Moedertaal  
22/2/2019 Bruxelles et ses langues : un territoire partagé (Séminaire TranSphère) Brussel
26/2/2019 Hoe stimuleer je geletterdheid in niet-talige vakken? (workshop secundair onderwijs) Leuven
6/3/2019 TAUS Global Content Summit Amsterdam
7/3/2019 Het belang van vertalen! De Martinus Nijhoff Vertaalprijs Amsterdam
11/3/2019 Vertaalslag 2019 Amsterdam
11/3/2019 Uiterste inzenddatum Haiku's voor Vrede Vlaanderen & Brussel
13/3/2019 9th Belgium NLP Meetup Gent
14/3/2019 Meertaligheid in grensregio's (workshop Ontmoetingsdag beide Limburgen) Maastricht
14/3/2019 Small talk on framing Brussel
15/3/2019 Jaarlijkse Studiedag Profff (Vereniging Leraren Frans) Gent
16/3/2019 Talenfestival - Lingvo Festivalo (Esperanto) Oostende
18/3/2019 Volunteers in Language Learning (studiedag) Leuven
19/3/2019 Interactieve werkvormen in de NT2-klas (workshop volwassenenonderwijs) Leuven
20/3/2019 4de Vlaamse CLIL-studiedag Brussel
20/3/2019 Dramatische expressie in de NT2-klas (workshop) Leuven
23/3/2019 Dramatische expressie in de NT2-klas (workshop) Vilvoorde
25/3/2019 Vertaaltechnologie: wat met automatische vertaling (vormingssessie) Kortrijk
28/3/2019 Meertaligheid en taalbeleid in Nederland. Voorbeeld voor Vlaanderen of niet? (lezing) Gent
28-29/3/2019 The Impact of Interpreters on the Judiciary at National and International Level (conference) Luxemburg
29/3/2019 Workshops Creatief schrijven (Passa Porta Festival Brussel
30/3/2019 Taalstimulering in de vrije tijd van kinderen (workshop) Wemmel
4/04/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
4/4/2019 The Language Garage #5 Gent
4/4/2019 Audiodescriptie voor film en televisie (workshop) Antwerpen
5/4/2019 Jubileumconferentie 25 jaar NUT: Macht en praal van taal Antwerpen
11-12/4/2019 Information Energy 2019 Amsterdam
23/4/2019 Zot van chattaal!? (publiekslezing) Gent
23-30/4/2019 International Storytelling festival Bilzen
24/4/2019 Dag van het taalonderwijs: taalkunde in de klas (studiedag) Leuven
24/4/2019 BQTA Job Fair 2019 Brussel
24-26/4/2019 53ste ALTE-congres (Association of Language Testers in Europe) Gent
25/4/2019 Auteursrechten en ... (studiedag) Brussel
25/4/2019 Customizing Machine Translation (CEF eTranslation workshop) Brussel
25/4/2019 Het talenonderwijs in crisis? (studieavond) Gent
26/4/2019 Workshop meertalig voorlezen Brussel
26/4/2019 Lijsttrekkersdebat over Talen in Brussel Brussel
26/4/2019 Informatievergadering voor gerechtstolken en -vertalers (Lextra-Lingua) Brussel
30/4/2019 Droits d'auteur et passage en société Brussel
30/4-20/6/2019 Talen kleuren de wereld (stadsproject) Sint-Niklaas
3/5/2019 Journée d’étude « Linguistique générale 101 » Namen
6/5/2019 Meertaligheid in het onderwijs: une histoire commune (symposium) Brussel
7/5/2019 Rouw & Poëzie (studiemiddag) Gent
8/5/2019 Al spelend Nederlands leren buiten de schoolpoort (docAtlas) Antwerpen
8-10/5/2019 DATeCH-conferentie 2019 (Digital Access to Textual Cultural Heritage) Brussel
11/5/2019 7th Annual BELTA Day (Belgian English Language Teachers Association) Brussel
15/5/2019 Uitgeven in eigen beheer (snelcursus) Gent
16/5/2019 Themadag Taalbeleid (workshop voor kleuter- en lager onderwijs) Leuven
18/5/2019 Technologie en/in de taalsector (debatnamiddag) Brussel
21/5/2019 Infosessie over Europese vertaalaanbesteding TRAD-19 Brussel
22-24/5/2019 17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII) Leeuwarden
23/5/2019 Verkooptechnieken voor taalprofessionals (workshop) Gent
23/5/2019 10th Belgium NLP Meetup Antwerpen
23-24/5/2019 Psycholinguistics in Flanders (PiF 2019) Antwerpen
28/5/2019 Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs (studiedag) Kortrijk
3-5/6/2019 10th International Conference on Discourse, Communication and the Enterprise (DICOEN 2019) Leuven
4/6/2019 Sociale ongelijkheid: effecten op cognitie en taal in de eerste 1001 dagen (Symposium) Utrecht
6/6/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
13/6/2019 Sentimentanalyse toegepast op taal en de taalsector (workshop) Gent
19/6/2019 Infosessie over Europese vertaalaanbesteding TRAD-19 Den Haag
20/6/2019 Prijscalculatie en prijszetting voor taalprofessionals (workshop) Gent
22/6/2019 GentVertaalt Conferentie 2019 Gent
24-26/6/2019 "The Sound of Language Intelligence" - 8th Language Technology Summit Brussel
24-27/6/2019 European Conference on Argumentation (ECA 2019) Groningen
28-29/06/2019 ICLaVE 10 (International Conference on Language Variation in Europe) Leeuwarden
     
1-3/7/2019 Vocab@Leuven (3rd Vocab@ conference) Leuven
1-5/7/2019 Children's Literature - Summer School Antwerpen
28-31/08/2019 EUROCALL 2019 (Computer-Assisted Language Learning): "CALL and Complexity" Louvain-la-Neuve
29/8-1/9/2019 Euroclassica 2019: "Polis Europa: Ancient Greek and Latin in Multilingual Europe" Antwerpen
2-6/09/2019 Translation Technology Summer School Antwerpen
5/09/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
6/09/2019 Fotograferen voor taalprofessionals: interactieve workshop & fotoshoot Gent
9-10/9/2019 European Symposium Series on Multimodal Communication (MMSYM 2019) Leuven
9-15/9/2019 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
13/9/2019 Infosessie over sociaal tolken Antwerpen
13/9/2019 Infosessie over sociaal tolken Gent
17/9/2019 Tekom Belgiium Event Gent
20-21/9/2019 Nazomerconferentie VCN (Vereniging Classici Nederland) Nunspeet
25/9/2019 Nederlands in de kleuterklas. Taalverwerving en -stimulering bij (anderstalige) nieuwkomers Antwerpen
25/9/2019 SOS: een anderstalige nieuwkomer in mijn klas! Antwerpen
26/9/2019 Europese Dag van de Talen Europa
26/9/2019 EDT-conferentie: De kracht van taal: economisch en sociaal Brussel
27/9/2019 Permanente vorming NT2@UGent (startsessie) Gent
28/9/2019 Deutschlehrertag Belgien 2019 Brussel
28/9/2019 4e Journée Luxembourgeoise de la Traduction et de l’Interprétation Dudelange (LU)
1/10/2019 11th Belgium NLP Meetup Brussel
3/10/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
3/10/2019 The Language Garage #6 Gent
3/10/2019 Congres - Meertaligheid Eindhoven
4/10/2019 Sterk aan de start – jonge ouders adviseren over meertalig opvoeden (vorming) Brussel
5/10/2019 Onze Taal-congres ‘Moedertaal – de taal van je leven’ Utrecht
5-6/10/2019 8th Image Conference (on the use of image in ELT) Brussel
5-12/10/2019 5de Week van het Nederlands  
7/10/2019 Heerlijk Helderdag Brussel
8/10/2019 Groene taal Leiden
8/10/2019 SOS: als leerkracht pas voor de OKAN-klas Antwerpen
8/10/2019 Vlaams op kantoor - Leer babbelen met je collega's! (workshop) Brussel
8/10/2019 Muntpunt: consult voor docenten Nederlands voor anderstaligen Brussel
8-9/10/2019 Meta Forum 2019 - Introducing the European Language Grid Brussel
9/10/2019 Netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen Sint-Niklaas
9/10/2019 Studiedag neerlandistiek Gent
9/10/2019 Spraakmakend Nederlands? (netwerkavond) Den Haag
9/10/2019 Meertaligheid in je klas? Een troef! Hasselt
10/10/2019 VRT Taalavond Antwerpen
11/10/2019 Streektaalconferentie 2019: Streektaal kun je leren Mechelen
11/10/2019 Motiveren van NT2-cursisten Gent
15/10/2019 Studiedag Voorlezen aan ouderen Leuven
16/10/2019 Tag der deutschen Sprache Wallonië
17/10/2019 Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (6- tot 10-jarigen) Antwerpen
18/10/2019 Uitreiking Lof-prijs Den Haag
18/10/2019 Symposium Taal en Wet Den Haag
18/10/2019 Stimuleren van interactie en ‘translanguaging’ Gent
23-25/10/2019 Empowering Multilingual Families Brussel
25/10/2019 Dag van de Friese taalkunde Leeuwarden
25-26/10/2019 DRONGO talenfestival Nijmegen
25/10/2019 De Grote Taalexpeditie @ DRONGO Nijmegen
28-29/10/2019 Multilingual Awareness & Multilingual Practices (conferentie) Antwerpen
30/10/2019 Thuis in taal. De meerwaarde van meertaligheid in het onderwijs Amsterdam
4-24/11/2019 Weik van 't Brussels Brussel
6/11/2019 Informatievergadering Nationaal Register Beëdigd Vertalers / Tolken Brussel
7/11/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
7/11/2019 Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11- tot 15-jarigen) Antwerpen
7/11/2019 Workshop Dossier samenstellen voor Literatuur Vlaanderen Antwerpen
7-8/11/2019 Translating Europe Forum: Translation all around us – The added value of translation in business and society Brussel
7-8/11/2019 DITA Europe 2019 Brussel
8/11/2019 Taalvaardigheid testen en breed evalueren Gent
8/11/2019 DBNL-dag (Digitale bibliotheek van de Nederlandse taal) Den Haag
12/11/2019 Trefdag Geletterdheid op het werk Brussel
12/11/2019 Zinvol inzetten van spelmateriaal i.f.v. taal- en leerstoornissen Antwerpen
14/11/2019 Verkooptechnieken voor taalondernemers (workshop) Hasselt
14/11/2019 Congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
15/11/2019 Talige diversiteit en open talenbeleid: een troef om het Nederlands te versterken! Antwerpen
16/11/2019 Taalverandering in de Vlaamse Gebarentaal (Studiedag & lancering nieuw gebarenwoordenboek) Antwerpen
16/11/2019 Moedertaal: werk in uitvoering (Najaarssymposium VZV - Vereniging Zelfstandige Vertalers) Ede, NL
16-24/11/2019 Voorleesweek 2019 Vlaanderen & Brussel
21/11/2019 De impact van artificiële intelligentie op copy en communicatie Gent
21-22/11/2019 InDialog 3: Interpreter Practice, Research and Training: the Impact of Context Antwerpen
22/11/2019 EDUC Days: Dag van de Taal Brussel
22/11/2019 Meertalig voorlezen (workshop) Brussel
22/11/2019 Informeel leren in en uit de NT2-klas Gent
22-23/11/2019 33ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands 'Bloei en neergang van de neerlandistiek' Zwolle
24/11-5/12/2019 Week van het Gents Gent
26/11/2019 Accumulate (ACquiring CrUcial Medical information Using LAnguage TEchnology) slotworkshop Heverlee
26/11/2019 Meertaligheid (als) troef. Positief omgaan met taaldiversiteit in het basisonderwijs Brussel
28/11/2019 VOV-Beurs Mechelen
28/11/2019 Le Jour du prof de français (Journée internationale des professeurs de français) Internationaal
28-29/11/2019 CEL/ELC 2019 Conference: Language & Education Brussel
29/11/2019 Het Nederlands in de vertaalwereld: situatie en perspectieven (studiedag) Antwerpen
29/11/2019 Omgaan met taalvariatie voor NT2 Gent
29/11/2019 Kiezen voor Nederlandse vaktaal?! (TiNT-dag 2019) Leiden
30/11/2019 ANV-colloquium over standaardtaal: waarom is standaardtaal belangrijk? Sint-Niklaas
3/12/2019 12th Belgium NLP Meetup Gent
5/12/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
5/12/2019 Prijscalculatie en prijszetting voor taalprofessionals (workshop) Gent
10/12/2019 Het PETRA-E-referentiekader (lezing-workshop Leerlijn Literair Vertalen) Antwerpen
11/12/2019 Figures du retraducteur (journée d’étude) Luik
12/12/2019 De LIA's 2019 (Language Industry Awards) Gent
13/12/2019 Colloquium 'Spelling in ontwikkeling' Gent
13-14/12/2019 Literaire Vertaaldagen 2019 Amsterdam
17/12/2019 Wat kan het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) voor u doen? Gent
17/12/2019 Wat kan VLAIO voor u doen? Gent
17/12/2019 De Grote Taalexpeditie Gent
21/12/2019 VAV Werkcongres (Vlaamse Auteursvereniging) Antwerpen
     
Dit was 2018 Evenementen Plaats
4/1/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
13/1/2018 Wintersymposium over Wiskunde en Taal Utrecht
17-19/1/2018 VIOT 2018: Duurzame Taalbeheersing Groningen
25/1/2018 Taaloplossingen inkopen (workshop) Gent
26/1/2018 Computer Linguistics in the Netherlands (CLIN28) Nijmegen
30/1/2018 Usability Challenges for Technical Communication Antwerpen
1/2/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
1/2/2018 5th Belgium NLP Meetup Antwerpen
6/2/2018 SCATE Final Workshop (Smart Computer-Aided Translation Environment) Leuven
6/2/2018 Taal en ICT: een geslaagd huwelijk? (workshop) Leuven
7/2/2018 Taaldag 2018 (UAntwerpen) Antwerpen
22/2/2018 De Brusselse jongeren drietalig maken (debat) Brussel
23/2/2018 Salon Objectif Langues La Louvière
26/2/2018 Vertaaltarieven bepalen (workshop) Brussel
27/2/2018 Digit@@l op de Werkvloer (studiedag) Leuven
1/3/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
1-2/3/2018 Information Energy Amsterdam
2/3/2018 Offertes voor vertaalwerk opstellen (workshop) Brussel
5/3/2018 AD Beyond Film (ADLAB Pro event) Antwerpen
6/3/2018 Aan de slag in de NT2-klas (dag 1) Antwerpen
9/3/2018 Studiedag Profff (leraren Frans) Gent
9-10/3/2018 Tolk- en Vertaalcongres Breda
15/3/2018 Language Industry Awards Gent
20/3/2018 Taalstimulerend handelen buiten de NT2-les (studiedag) Leuven
20/3/2018 Wereldverteldag  
23/3/2018 Biografiedag Leiden
26/3/2018 Meertalig voorlezen met een digitale kamishibai (workshop) Brussel
27/3/2018 Meertalig voorlezen met een digitale kamishibai (workshop) Brussel
28/3/2018 Langues sans frontières (conferentie) Brussel
5/4/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
6/4/2018 Sociolinguistics Circle Maastricht
6/4/2018 Hautekietdictee der Nederlandse Taal mét debat over het belang van spelling Gent
19/4/2018 6th Belgium NLP Meetup Brussel
19/4/2018 Theater, taal en educatie (studiedag) Antwerpen
19/4/2018 Naar een positief en pragmatisch taalbeleid (studieavond) Gent
25/4/2018 Lezen verbindt mensen (studiedag) Affligem
27/4/2018 Meertalig voorlezen met een digitale kamishibai Antwerpen
26/4/2018 BQTA Jobbeurs Brussel
2/5/2018 GDPR voor vertalers en tolken (workshop) Brussel
3/5/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
3/5/2018 Stemtechniek voor leerkrachten (startsessie) Antwerpen
4/5/2018 Source Text Optimization and Source Text Control (tekom Belgium event) Maastricht
4/5/2018 Leesmotivatie (studiedag) Gent
4/5/2018 Die Brüder Grimm: Literarisch, didaktisch, multimedial (BGDV-Jahrestagung) Brussel
5/5/2018 BELTA Day 2018 Brussel
8/5/2018 Talking about Language and Emotions at home (conferentie) Brussel
8/5/2018 Theater, taal en educatie (studiedag) Wemmel
8/5/2018 Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Brussel
8/5/2018 Tolk-gemedieerde communicatie in een gerechtelijke en medische context (studiedag) Antwerpen
17/5/2018 The Language Garage #3 Gent
17/5/2018 GDPR voor vertalers en tolken (workshop) Antwerpen
22/5/2018 Procesgericht evalueren (NT2-studiedag) Leuven
24-26/5/2018 Technological Innovation for Specialized Linguistic Domains: Languages for digital lives and cultures (TISLID 18) Gent
26/5/2018 BVNT2 Conferentie 2018 Amsterdam
28/5/2018 Meertalig voorlezen met een kamishibai Hasselt
28-29/5/2018 7th Language Technology Industry Summit Brussel
30/5/2018 Thuistaal, schooltaal & meertaligheid (vormingssessie) Brussel
31/5/2018 Televerkooptechniek voor taalprofessionals (workshop) Gent
31/5/2018 Write The Docs Brussels Brussel
2/6/2018 De Schrijfdag Gent
7/6/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/6/2018 Fotografie voor taalprofessionals (workshop) Gent
8/6/2018 Streektaalconferentie 2018 Leeuwarden
14/6/2018 De Grote Valse Vrienden Quiz Gent
20/6/2018 Afsluitende workshop CO-Minor-IN/QUEST II) Antwerpen
26-28/6/2018 Semantic Maps: Where do we stand and where are we going? (workshop) Luik
27/6/2018 Working with outsourced content (Write The Docs Meetup) Brussel
28/6/2018 Prijscalculatie & prijszetting voor taalprofessionals (workshop) Gent
4/7/2018 Talentklas: schrijven voor taalprofessionals Gent
4-6/7/2018 Université d'été de la traduction financière (9e édition) Brussel/td>
4-7/7/2018 Towards language aware citizenship (14de ALA-conferentie) Amsterdam
27/8/2018 Open Avond Vertalersvakschool Antwerpen
27-31/8/2018 20e Colloquium Neerlandicum: Nederlands in beweging Leuven
27-31/8/2018 Zomercursus Literair Vertalen 2018 Antwerpen
3-7/9/2018 3rd International Translation Technology Summer School Antwerpen
6/9/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
6/9/2018 Postgraduaat Meertaligheid (startsessie) Antwerpen
10-14/9/2018 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
11/9/2018 tekom Belgium Event Gent
12/9/2018 Languages and the First World War (conferentie) Brussel
12-14/9/2018 Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (5de UCCTS-conferentie Louvain-la-Neuve
13/9/2018 7th Belgium NLP Meetup Mechelen
14-15/9/2018 Out of the box (internationale pedagogische conferentie over creatief schrijven) Brussel
14/9/2018 Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs – facts and fiction (studiedag) Gent
17/9-30/11/2018 De zin van taal | Language for society Leiden
17/9/2018 Netwerkavond GentVertaalt Gent
17-18/9/2018 Computer-mediated communication (CMC) and Social Media. Corpora 2018 Antwerpen
18/9/2018 Een taalbeleid in jouw opvanginitiatief: hoe begin je eraan? Leuven
19/9/2018 Talentklas: schrijven voor de taalsector Gent
19/9/2018 Lees je mee(r)? (studiedag over samen lezen) Affligem
20/9/2018 The Language Garage #4 Gent
20-21/9/2018 Logic Now and Then: Scales in Language and Logic (LNAT 4) Brussel
20-22/9/2018 Legal and Institutional Translation Policies (LITP2018 conference) Leuven
24/9/2018 Vlaams Boekvertalersdrinkgelag Gent
26/9/2018 Europese Dag van de Talen Europa
26/9/2018 Leraar Nederlands voor anderstaligen (start postgraduaat) Brussel
26/9/2018 Taalunie Talendebat 2018: geslaagde communicatie in de zorg Brussel
27/9/2018 Tales@Home Interactieve Workshop Brussel
28/9/2018 Taalunie Talendebat 2018: geslaagde communicatie in de zorg Amsterdam
29/9/2018 Dag van de Meertaligheid (Europees Parlement) Brussel
30/9/2018 International Translation Day  
2/10/2018 Meertaligheid als hefboom in onderwijs en welzijn (studievoormiddag) Brussel
4/10/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
4-6/10/2018 Gents colloquium over het Afrikaans Gent
5/10/2018 Uitreiking Lofprijs en debat over Nederlands als voertaal in het academisch onderwijs en onderzoek Brussel
5/10/2018 World Teachers' Day 2018 - Belgian Language Teachers Breaking Barriers Brussel
5-6/10/2018 ETPRS18 (internationale TPRS-conferentie) Amsterdam
6-13/10/2018 Week van het Nederlands  
8-13/10/2018 #NLP4Gov, Hackathon Natuurlijke Taalverwerking Leuven
10-12/10/2018 12de EFNIL-conferentie (Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen) Amsterdam
12/10/2018 "Kaatje Klank"-workshop klankbewustzijn bij kleuters Aalst
12-13/10/2018 Nationale Variation in der deutschen Rechtsterminologie Eupen
16/10/2018 Bronnen voor terminologie Kortrijk
16/10/2018 Tales@Home Interactieve Workshop Antwerpen
20-24/10/2018 Cross-sectorial approaches to literacy for young migrants and their families (International Contact Seminar) Luik
24/10/2018 De taalversterkende en cultuurverruimende waarde van de klassieke talen (nascholing) Leuven
25/10/2018 Verkooptechniek voor taalprofessionals Gent
26/10/2018 TiNT-dag 2018 (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) Antwerpen
31/10/2018 8th Belgium NLP Meetup Brussel
31/10-4/11/2018 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing Brussel
2-3/11/2018 "Het beste van 25 jaar Teamwork" Nunspeet, NL
6/11/2018 Functioneel werken binnen de OKAN- en NT2-klas (leerlabo) Leuven
6-7/11/2018 Audiodescriptie voor het theater (workshop) Antwerpen
7/11/2018 Thuistaal, schooltaal en meertaligheid: goed inspelen op het proces van meertalige taalontwikkeling (vorming) Brussel
8/11/2018 Cursus taalanalist (startsessie) Antwerpen
8-9/11/2018 Translating Europe Forum 2018 Brussel
9/11/2018 "Kaatje Klank"-workshop klankbewustzijn bij kleuters Brussel
9-10/11/2018 DRONGO talenfestival Nijmegen
15/11/2018 Congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
16-17/11/2018 HSN Conferentie Onderwijs Nederlands 2018) Brussel
17-25/11/2018 Voorleesweek Vlaanderen
20/11/2018 Taal en ICT: een geslaagd huwelijk? Leuven
20/11/2018 Meertalige kinderen en hun gezinnen. Ondersteuning van en hulpverlening bij de taalontwikkeling (Symposium) Gent
23/11/2018 Intellectuele eigendomsrechten tolk- en vertaalopdrachten (seminar) Den Haag
24/11/2018 Deutschlehrertag 2018 Seraing
27/11/2018 Taalstimulerend handelen buiten de NT2-les Leuven
29/11/2018 Prijscalculatie & prijszetting voor taalprofessionals (workshop) Gent
2/12/2018 Dialectconferentie Brussel
5/12/2018 Tales@Home Interactieve Workshop Turnhout
6/12/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/12/2018 Onderzoeksmarkt ANBF (Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France) Rijsel
8/12/2018 Tiende Werkcongres Vlaamse Auteursvereniging Antwerpen
10-11/12/2018 Brussels Conference on Generative Linguistics (BCGL 11) Brussel
11/12/2018 Audiodescriptie schrijven voor film en tv (opleiding) Maastricht
13-14/12/2018 What’s (the) News? Values, Viruses and Vectors of Newsworthiness (conferentie) Brussel
14-15/12/2018 Literaire Vertaaldagen 2018  
     
 Dit was 2017  Evenementen  Plaats
7/1/2017 8ste Werkcongres van de Vlaamse Auteursvereniging Antwerpen
20-21/1/2017 Expolangues Parijs
26/1-1/2/2017 Poëzieweek 2017 Nederland & Vlaanderen
2/2/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
3/2/2017 Taal en ICT (in de NT2-klas): een geslaagd huwelijk? Leuven
4/2/2017 Uitspraak Nederlands bij anderstaligen (startsessie) Brussel
4/2/2017 Taaldag 2017 (Centrum Nascholing Onderwijs UAntwerpen) Antwerpen
4/2/2017 Grote Taaldag (Anéla) Utrecht
9/2/2017 The Language Garage #1 Gent
9/2/2017 25 jaar Centrum voor Computerlinguïstiek (CCL) Leuven
10/2/2017 Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN27) Leuven
14/2/2017 Talen op de Balkan: What's in a name? (lezing) Leuven
21/2/2017 2nd Belgium NLP Meetup Antwerpen
21/2/2017 Internationale Dag van de Moedertaal Wereldwijd
24/2/2017 Goede redenen voor foute taal (publiekssymposium) Leiden
2/3/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/3/2017 Going English? Wie betaalt de rekening? (Debat over de taal van het hoger onderwijs) Gent
9/3/2017 Van Alice tot app. Kinder- en jeugdliteratuur in het digitale tijdperk Brussel
16-17/3/2017 NUT-conferentie (Nederlandstalige Universitaire Taalcentra Utrecht
18/3/2017 Symposium Zeeuwse familienamen Sluis
21/3/2017 Dramatische expressie in de NT2-klas Brussel
21/3/2017 Wetenschapscafé over taalonderzoek Gent
22-24/3/2017 TAUS Industry Summit Amsterdam
24-25/3/2017 Congres Frans 'Le français, ça marche' Noordwijkerhout, NL
25/3/2017 10de Schrijfdag: de zin van je leven Antwerpen
26-29/3/2017 GALA 2017 (Globalization and Localization Association) Amsterdam
30/3/2017 Prijscalculatie & prijszetting voor taalprofessionals (workshop) Gent
6/4/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
21/4/2017 Lenteconferentie NetDidNed: het schoolvak Nederlands in een meertalige context Antwerpen
21/4/2017 MEERtaligheid dan OOIT (lezing & debat) Brussel
21-23/4/2017 Internationaal Vertelfestival Bilzen
27/4/2017 Mobility and inclusion in multilingual Europe (MIME) Brussel
28/4/2017 European Academic Colloquium on Technical Communication Studies Antwerpen
28/4/2017 Atelier consacré aux agences de traduction Namen
4/5/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
4-6/5/2017 Colloque Traduction et philosophie Luik
8-12/5/2017 LIAs Top 100 Live (Language Industry Awards) Gent & Facebook Live
11/5/2017 Televerkooptechniek voor taalprofessionals (workshop) Gent
13/5/2017 Nederland Vertaalt 7 - Grote Vertaaldag Utrecht
13/5/2017 Belta Day 2017 Brussel
17-18/5/2017 Information Energy 2017 (IEn2017) Utrecht
18/5/2017 Belgium NLP Meetup Gent
22-24/5/2017 The Politics of Multilingualism: Possibilities and Challenges Amsterdam
30/5/2017 Forumdag Taalbeleid Hoger Onderwijs Leuven
1/6/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
2/6/2017 Teamwork "Nationaal Vertaalcongres 2017" Amersfoort
8/6/2016 Workshop fotografie voor taalprofessionals Gent
15/6/2017 Uitreiking LOF der Nederlandse Taal voor het jaar 2016 Haarlem
21-23/6/2017 22nd International Conference on Natural Language & Information Systems (NLDB 2017) Luik
22-23/6/2017 TABU Dag 2017" Groningen
28/6/2017 Better Together Den Haag
13-14/7/2017 Translation in Transition Conference Gent
18/7/2017 De heilzame effecten van meertaligheid: feiten en alternatieve feiten: een update Gent
4-8/9/2017 2nd International Translation Technology Summer School Antwerpen
8-14/9/2017 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
7/9/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
14/9/2017 The Language Garage #2 Gent
14-15/9/2017 Informatie aan Zee (congres voor de informatieprofessional) Oostende
19/9/2017 Information architecture for intelligent content (Tekom Belgium) Gent
19-21/9/2017 eLex 2017 (Electronic Lexicography in the 21st Century: Lexicography from Scratch) Leiden
22/9/2017 ALTE-conferentie over de impact van taaltesten' Leuven
25-26/9/2017 Juristencongres 'Recht en Taal' Antwerpen
26/9/2017 Europese Dag van de Talen Europa
26/9/2017 Publieksdebat over meertaligheid op het werk Brussel
26/9/2017 Publieksavond over meertaligheid Gent
29/9/2017 EDT-congres: leraar moderne talen: shaping the future Gent
29/9/2017 Een vademecum voor de openbare aanbesteding van vertaaldiensten (Voorstelling) Brussel
29-30/9/2017 DRONGO talenfestival Utrecht
30/9/2017 Dag van de Meertaligheid in het Europees Parlement Brussel
5/10/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/10/2017 Taalconferentie GentVertaalt Gent
7/10/2017 Onze Taal-congres: ‘Met andere woorden’ Utrecht
7/10/2017 Congres Les (Nt2 en taal in het onderwijs) Amsterdam
7-14/10/2017 Week van het Nederlands  
9-11/10/2017 VIth Language Technology Industry Summit Brussel
11/10/2017 Een visie op visies: over het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw (netwerkmiddag) Gent
12/10/2017 Nationaal Congres Taal en Lezen Amersfoort
13/10/2017 De wondere wereld van de streektaalgrenzen Amsterdam
13/10/2017 Publieke taalresources voor TST-bedrijven Leiden
14/10/2017 Deutschlehrertag 2017 Antwerpen
19/10/2017 Congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
26/10/2017 Prijscalculatie en prijszetting voor taalprofessionals Gent
6-7/11/2017 Translating Europe Forum Brussels
7/11/2017 Symposium erkende streektalen Den Haag
7-8/11/2017 European Language Resource Coordination (ELRC) Conference Brussel
9/11/2017 Cursus taalanalist (startsessie) Antwerpen
10/11/2017 Congres TaalStaal 2017 Utrecht
10/11/2017 Jubileum 20 jaar NL-Term Antwerpen
13-14/11/2017 META Forum 2017 Brussel
16/11/2017 VOV-beurs Leuven
16/11/2017 Belgium NLP Meetup #4 Brussel
18-26/11/2017 Voorleesweek Vlaanderen
24/11/2017 TiNT-dag 2017 Breda
24-25/11/2017 HSN Conferentie (HSN-31) Zwolle
25/11/2017 Intertaal inspiratiedag voor docenten moderne vreemde talen in het volwassenenonderwijs Antwerpen
28/11/2017 Getuigenis in vertaling (symposium) Gent
30/11/2017 Televerkooptechniek voor taalprofessionals Gent
20/11-11/12/2017 From Nuremberg to The Hague – Multilingual Justice (AIIC Netherlands Exhibition) Den Haag
20/11-11/12/2017 De Weik van t Brussels Brussel
2/12/2017 From Nuremberg to The Hague – Multilingual Justice (AIIC Netherlands Symposium) Den Haag
3-12/12/2017 Week van het Gents Gent
4/12/2017 Het Feest van Tante Mariette (Kortom) Gent
7/12/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
8/12/2017 Dag van het Leesplezier Brussel
11/12/2017 Specialiseren voor vertalers Brussel
13/12/2017 Alfabetisering en migratie in Brussel (studiedag) Brussel
14/12/2017 Het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken (infosessie) Brussel
19/12/2017 De Taalsector Winterdrink Gent
     
     
     
Dit was 2016 Evenement Plaats
7/1/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
21/1/2016 Hoe breng je taalwerk visueel aantrekkelijk in beeld? (creatief atelier) Gent
28/1/2016 Stemgebruik en standaarduitspraak (startsessie cursus) Brussel
30/1/2016 UA Taaldag Antwerpen
3/2/2016 Authentiek materiaal in de taalles Gent
4/2/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/2/2016 Translating Europe Workshop: TranslationQ Brussel
21/2/2016 Internationale dag van de moedertaal wereldwijd
22/2/2016 Spelling van a tot z (startsessie cursus) Brussel
27/2/2016 Uitspraak Nederlands bij anderstaligen (startsessie cursus) Brussel
1/3/2016 Nederlandse spraakkunst: de regels Brussel
3/3/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
9/3/2016 De kunst van het feedback geven in de taalles Gent
11/3/2016 BVLF-studiedag voor docenten Frans Gent
11-12/3/2016 Tolk- en vertaalcongres 'Samen kom je verder' Hilversum
12/3/2016 Schrijfdag Genk
16/3/2016 The Value of Language II: alles over het inkopen van taal Brussel
16/3/2016 Uitreiking LIA's (Language Industry Awards) Brussel
17/3/2016 Round Table on the Status of Language Professions in Europe Brussel
7/4/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
13/4/2016 European Language Resource Coordination (LREC) workshop Gent
15/4/2016 Theater van A tot Z (studiedag over theater, taal en educatie) Deurne
20/4/2016 Uitspraakles en stemgebruik in het vreemdetalenonderwijs Gent
21/4/2016 Internationaal symposium over taptolken Antwerpen
22/4/2016 Theater van A tot Z (studiedag over theater, taal en educatie) Wemmel
23/4/2016 Belta Day: Connected Classrooms Brussel
28/4/2016 Masterclass terminologiebeheer Brussel
29/4/2016 Unlimited! International Symposium on Accessible Live Events Antwerpen
29/4/2016 Translanguaging in Multilingual Urban Settings Brussel
18/5/2016 Zelf je boek uitgeven (snelcursus) Gent
20/5/2016 Begrijpelijke rechtstaal (colloquium) Brussel
20-21/5/2016 The Interpreter’s discourse and its influence on the interpersonal relationship Mons
24/5/2016 Talige Superdiversiteit: Forumdag Antwerpen
2/6/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
3/6/2016 Opleidingsnamiddag GentVertaalt Gent
4/6/2016 Woordenlijst.org Hackathon Den Haag
8-9/6/2016 Information Energy Utrecht
9/6/2016 Wikipedia voor taalprofessionals Gent
21/6/2016 Begrijpelijke taal in recht en accountancy Beusichem, NL
29/6/2016 Zit er een boek in jou? (workshop)  
7/7/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
14-21/7/2016 Français, langue ardente (XIVe. Congrès mondial des professeurs de français de la FIPF) Luik
4-8/9/2016 Translation Technology Summer School Antwerp, BE
31/8-3/9/2016 Metaphor Festival Amsterdam Amsterdam, NL
1/9/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
8-14/9/2016 Week van de Geletterdheid Vlaanderen & Brussel
9/9/2016 Tekstnetwerken 2016 (TNW16): Leven van de pen Driebergen (NL)
11-13/9/2016 Conference on Multilingualism Gent
15/9/2016 Netwerken voor vertalers (workshop) Brussel
26/9/2016 Europese Dag van de Talen Europa
26/9/2016 Meertaligheid: kracht of klacht (debat) Brussel
26-27/09/2016 Open education: promoting diversity for European Languages Brussel
29/9/2016 Meertaligheid en ongelijkheid (lezing Orhan Agirdag) Antwerpen
30/9/2016 Inleidingscursus ondertitelen (dag 1/2) Gent
30/9-1/10/2016 Drongo Talenfestival Utrecht
30/9/2016 Haal meer uit je NT2-les (workshop voor NT2-docenten) Leuven
30/9/2016 Bezoek aan de Ondertitelafdeling van de VRT Brussel
6/10/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
6/10/2016 Atelier de traduction en français Brussel
7/10/2016 Streektaalconferentie 2016: taalvariatie in sociale media Middelburg (NL)
7-8/10/2016 Internationale TPRS-conferentie (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) Amersfoort
8-15/10/2016 Week van het Nederlands  
12/10/2016 Feest in de rederijkerskamer Mechelen
13/10/2016 Communicatie met anderstaligen in de dienstverleningssector: casestudie Brussel Brussel
13-14/10/2016 ELIA Networking Days Brussels Brussel
14/10/2016 Werken voor vertaalbureaus (workshop) Brussel
15/10/2016 Autobiografisch schrijven (startsessie) Gent
19/10/2016 Meertaligheid op school (studiedag) Gent
20/10/2016 16de Congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
21/10/2016 Interactie stimuleren, binnen en buiten de klas(m)uren (workshop voor NT2-docenten) Leuven
21/10/2016 Dag van de Friese taalkunde Leeuwarden
25/10/2016 Eerste hulp bij anderstalige nieuwkomers Leuven
27/10/2016 Kwaliteitszorg op de vertaalafdeling Brussel
27-28/10/2016 Translating Europe Forum Brussel
28/10/2016 Differentiatie (Themadag voor NT2-docenten) Leuven
7/11/2016 On the power of rhythm in language and music (lecture) Gent
8/11/2016 Lachland (première NT2-theater) Vilvoorde
8/11/2016 Aan de slag met anderstalige nieuwkomers: materialen en taken Leuven
8-9/11/2016 tcworld conference 2016 Stuttgart (DE)
9/11/2016 BQTA Jobbeurs Brussel
10/11/2016 Nederlands in de wereld: zinnige culturele diplomatie? Brussel
14-15/11/2016 European Terminology Summit Luxemburg
15/11/2016 Schrijven met twee hersenhelften (startsessie) Mechelen
17/11/2016 Hoe bepaal ik een correct vertaaltarief (workshop) Brussel
18/11/2016 TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) Bilthoven (NL)
18-19/11/2016 HSN Conferentie Onderwijs Nederlands Gent
18-19/11/2016 Expolingua Berlin Berlijn
19-27/11/2016 Voorleesweek Vlaanderen & Brussel
21/11/2016 Lezen: lastig én leuk. Over leesplezier en leesmoeilijkheden bij kinderen en jongeren (studievoormiddag) Antwerpen
21-22/11/2016 LT Accelerate Brussel
25/11/2016 Taal & Tongval Colloquium 2016: Vernacular Vitalities Gent
25/11/2016 Breed evalueren (Themadag voor NT2-docenten) Leuven
25/11/2016 Universitaire vertaal- en terminologiedag 2016 Antwerpen
26/11/2016 Europees Kampioenschap Poetry Slam Leuven
19/11-11/12/2016 De Weik van’t Brussels Brussel
     
1/12/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/12/2016 Informatiearchitectuur: een jonge discipline met een grote toekomst Antwerpen
7/12/2016 Belgium NLP Kickoff Meetup Leuven
9/12/2016 Slotevenement AMiCA-project: jongeren & online veiligheid Antwerpen
9-10/12/2016 Literaire Vertaaldagen Amsterdam
11-18/12/2016 Week van het Gents Gent
15/12/2016 Professionalisering van vertalers (ELV-collegemiddag) Utrecht
17/12/2016 Limburgse woordenboeken & lancering eWLD (symposium) Venlo
21/12/2016 VVZC Studiedag 'Schoon geschreven' Antwerpen
     
     
Dit was 2015 Evenementen Plaats
     
8/1/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
25/1/2015 De kunst van het vragen stellen Brussel
28/1/2015 Motiverende werkvormen voor spreken en gespreksvaardigheid Gent
29/1/2015 Vertaalbeheersystemen vergelijken Brussel
29/1/2015 Uitspraak en Stem (startsessie) Brussel
30/1/2015 Taal en identiteit in de Rand Wemmel
30/1/2015 Nieuwjaarsborrel NL-Term Gent
5/2/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/2/2015 Computerondersteund vertalen en auteursrecht Utrecht
5-6/2/2015 Computer Linguistics in the Netherlands (CLIN) Antwerpen
5-7/2/2015 Expolangues Parijs
7/2/2015 UA Taaldag Antwerpen
10/2/2015 Schrijven voor het web Herent
11/2/2015 Gelukkig zijn! (première) Vilvoorde
18/2-17/3/2015 Overal Taal (expo) Brugge
19-20/2/2015 Multilingualism and Interpreting in Settings of Globalisation: Asylum and Migration (conferentie) Gent
24/2/2015 Wie is bang van meertaligheid? (lezing) Brugge
24-25/2/2015 CITIA Roadmap Conference Brussel
25/2/2015 Mondelinge taalvaardigheid evalueren Gent
28/2/2015 Uitspraak Nederlands bij anderstaligen (startsessie) Brussel
28/2/2015 Creatief schrijven (startsessie) Brussel
28/2/2015 Dialogen schrijven (startsessie) Brussel
4/3/2015 Stedelijke Meertaligheid en Onderwijs (SMO) Gent
4/3/2015 Nederlands leren in een meertalige context Kortrijk
5/3/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/3/2015 Taalonderwijs & ICT-geletterdheid (conferentie) Arnhem
10/3/2015 Klare taal (workshop) Mechelen
11/3/2015 Inleiding tot de eindredactie (startsessie) Brussel
13/3/2015 Studiedag docenten Frans (BVLF) Gent
14/3/2015 Werken met vertaalgeheugens: Wordfast (startsessie) Brussel
19/3/2015 Woordvoerderschap (startsessie) Brussel
19/3/2015 Talensensibilisering, op een positieve manier omgaan met taaldiversiteit in de klas Brussel
25/3/2015 Gevarieerde schrijfvaardigheidstraining in taallessen Gent
26/3/2015 Language Industry Awards Gent
27/3/2015 Sociolinguistics Circle Gent
3/4/2015 Slotshow van de campagne Heerlijk Helder Brussel
17/4/2015 TCeurope 2015 Brussel
23/4/2015 Spelling, hoe speel je dat? (studieavond) Gent
25/4/2015 Schrijven voor het beeldscherm (startsessie) Brussel
25/4/2015 Belta Day (conferentie Belgian English Language Teachers Association) Brussel
25/4/2015 Schrijfdag Oostende
27-29/4/2015 Multilingual Digital Single Market Riga
7/5/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/5/2015 Getolkte mock-trial Antwerpen
18/5/2015 Tweetalig opgroeien in dialect en standaardtaal (voordracht) Hasselt
19/5/2015 Forumdag Taalbeleid en Taalondersteuning hoger onderwijs Gent
21/5/2015 Ondertiteling (startsessie) Brussel
21/5/2015 Werken met authentiek materiaal in het NT2/NVT-onderwijs Brussel
21-22/5/2015 Translation and Meaning (congres) Maastricht
28/5/2015 Dramatische expressie in de NT2-klas Brussel
29/5/2015 Nationaal Vertaalcongres Utrecht
29/5/2015 Taal Aan Z. (taalkrachtiger onderwijs) Leuven
3-4/6/2015 Information Energy 2015 Utrecht
4/6/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
8/6/2015 Annual Conference of the Linguistic Society of Belgium Brussel
11/6/2015 Alles over de KMO-portefeuille in de taalsector Gent
11/6/2015 Vertaalafdelingen: zelf doen of uitbesteden Brussel
13-14/6/2015 ProZ.com-conferentie 2015 Rotterdam
16/6/2015 Nationaal register gerechtstolken en -vertalers (studiedag) Brussel
25-26/6/2015 LT-Innovate Summit Brussel
1-3/7/2015 International Conference on Sign Language Acquisition Amsterdam
7/7/2015 Basisopleiding sociaal tolken (start) Brussel
07-08/08/2015 #tobelta web conference on EFL assessment online
29/08/2015 Multilingualism as an asset and a challenge for Brussels Brussel
3/9/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7-13/9/2015 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
10-11/9/2015 Multilingual Perspectives on Professional Discourse in Europe Gent
12/9/2015 Kwaliteit verzilverd - Vertalen in de praktijk (congres) Ede
16-18/9/2015 Taakgericht taalonderwijs (TBLT 2015) Leuven
17/9/2015 Over de vertaalafdeling en haar relaties met freelancers en vertaalbureaus Brussel
18/9/2015 memoQ voor beginners Gent
24/9/2015 Nederlandstalige software voor copyediting Antwerpen
25/9/2015 Talen en sociale inclusie (conferentie) Gent
25/9/2015 Viering 60 jaar Belgische Kamer van Vertalers en Tolken Brussel
25-26/9/2015 Drongo Festival Utrecht
1/10/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
3/10/2015 Deutschlehrertag Goethe-Institut Brüssel Brussel
8/10/2015 TiNT-dag 2015 Brussel
10-17/10/2015 Week van het Nederlands  
12/10/2015 Specialiseren voor beginnende vertalers Brussel
13/10/2015 Taal in Bedrijf 2015 Brussel
15/10/2015 15de congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
16/10/2015 SDL Trados Studio voor beginners (startsessie) Gent
19-20/10/2015 NAVO-conferentie over terminologiebeheer Brussel
20/10/2015 Nederlandse spraakkunst (startsessie) Brussel
22/10/2015 Komen Lezen! Gent
29-30/10/2015 Translating Europe Forum Brussel
5/11/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
9-10/11/2015 Slotconferentie LIT Search Antwerpen
10-12/11/2015 tekom-Jahrestagung & tcworld conference 2015 Stuttgart
13-14/11/2015 Het Schoolvak Nederlands Tilburg
20/11/2015 memoQ voor gevorderden Gent
20-21/11/2015 Dialect in de grootstad (streektaalconferentie) Brussel
23-24/11/2015 LT-Accelerate Brussel
3/12/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/12/2015 GentVertaalt unconference: beste praktijken Gent
7/12/2015 Met Metrotaal werken aan een open taalbeleid Brussel
10/12/2015 Over Brussel en de Rand. It takes two to tango Brussel
10/12/2015 De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs Gent
10-11/12/2015 Translation in Exile Brussel
11-12/12/2015 Literaire Vertaaldagen 2015 Amsterdam
17/12/2015 Revisie en transediting (studiebijeenkomst) Antwerpen
     
     
Dit was 2014 Evenementen Plaats
     
9/1/2014 Sociaal tolken (start spoedcursus) Brussel
17/1/2014 Computational Linguistics in the Netherlands Leiden
30-31/1/2014 Lokalisatie, een introductie Brussel
4/2/2014 Meertalig, minder talig? (symposium) Antwerpen
6/2/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/2/2014 Studiedag over vertaalkwaliteit Rijsel
7/2/2014 TPRS Netwerkbijeenkomst Utrecht
8/02/2014 UA-Taaldag 2014 Antwerpen
21/2/2014 Internationale Dag van de Moedertaal wereldwijd
22/2/2014 Creatief Schrijven (startsessie) Brussel
27/2/2014 Heusden-Zolder boordevol talen(t) Heusden-Zolder
6/3/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
13/3/2014 Language Industry Awards Gent
14/3/2014 Studiedag Frans (BVLF) Gent
15/3/2014 Opleiding MultiTerm (startsessie) Brussel
19/3/2014 Karriere mit der deutschen Sprache (jobbeurs) Namen
20/3/2014 "Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Samen aan de slag met de Vlaamse PIAAC resultaten!" (conferentie) Brussel
21/3/2014 Anderstalige nieuwkomers in de reguliere klas Antwerpen
22/3/2014 BELTA Day 2014 (ELT-studiedag) Brussel
27/3/2014 Anderstalige nieuwkomers in de reguliere klas Brussel
27/3/2014 Schriftelijke communicatie voor welzijnswerkers (opleiding) Brussel
28/3/2014 Filme und Lieder im Deutschunterricht (opleiding) Brussel
29/3/2014 Schrijfdag 2014 Gent
31/3/2014 Specialiseren voor beginners (vertalersworkshop) Brussel
31/3/2014 Ethiek in de vertaling Antwerpen
3/4/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
3/4/2014 Deontologie: vertaling en kwaliteit Antwerpen
4/4/2014 Vertaaltechnologie - kans of bedreiging? Utrecht
4/4/2014 Urban Multilingualism in the EU Brussel
4/4/2014 TPR Storytelling netwerkbijeenkomst Utrecht
14/4/2014 Functiewaardering en tariefberekenen (symposium) Nijkerk
21/4/2014 Trained in GermanY (jobbeurs) Brussel
24/4/2014 Nederlandse spraakkunst - de regels (startsessie) Brussel
24/4/2014 Integratie van automatische vertaling in vertaalgeheugens Brussel
24/4/2014 Taalzorg en normering (studieavond) Gent
25/4/2014 Risico's van verkeerd begrijpen in een medische context (terminologiecolloquium) Brussel
26/4/2014 Schrijven voor het beeldscherm (startsessie) Brussel
28/4/2014 Vertaaltarieven bepalen (studiedag) Brussel
6/5/2014 Applied terminology work (workshop) Antwerpen
9/5/2014 Trefdag NT2 Gent
15/5/2014 Studiedag terminologie Antwerpen
20/5/2014 Forumdag Taalbeleid Brugge
21/5/2014 Ondertiteling (startsessie) Brussel
21/5/2014 Trefdag NT2 Antwerpen
22/5/2014 Werken met authentiek materiaal in het NT2/NVT-onderwijs Brussel
23-24/5/2014 Van NT2 naar NT-breed (BVNT2-conferentie) Hoeven
24/5/2014 Dialogen schrijven (startsessie) Brussel
24/5/2014 TPR Storytelling netwerkbijeenkomst Utrecht
5/6/2014 Dramatische expressie in de NT2-klas Brussel
5/6/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/6/2014 Vertalers en uitgevers (studiemiddag) Utrecht
12/6/2014 The Value of Language (conferentie) Brussel
13/6/2014 TPR Storytelling netwerkbijeenkomst Utrecht
20/6/2014 Het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken Brussel
24-25/6/2014 LT-Innovate Summit Brussel
7-9/7/2014 Antwerp CALL 2014 Antwerpen
4/9/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
8-14/9/2014 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
9/9/2014 Facets of Vocabulary Learning (symposium) Gent
10/9/2014 tekom Roadshow Gent
11/9/2014 Managementinformatie op de vertaalafdeling Brussel
18-19/9/2014 Translating Europe Forum Brussel
25/9/2014 Taal en maatschappij (start lezingencyclus) Gent
26/9/2014 TPR Storytelling netwerkbijeenkomst Utrecht
27/9/2014 Drongo Festival van de meertaligheid Amsterdam
29/9-3/10/2014 Semaine de la Traduction Rijsel
2/10/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
2/10/2014 Meertaligheid en onderwijs (lezing) Gent
4/10/2014 Basiscursus copywriting (startsessie) Brussel
6/10/2014 Vertaling van verzekeringstechnische teksten (startsessie) Brussel
9/10/2014 Vroeg vreemdetalenonderwijs (lezing) Gent
11/10/2014 Inspiratiedag voor docenten van privétalenscholen Brussel
15/10/2014 Taalontwikkelend lesgeven & leren Aalst
16/10/2014 memoQ-training Gent
16/10/2014 Kleppers van Letters (startavond) Antwerpen
16/10/2014 Taal en integratie: duurzaam huwelijk? (lezing) Gent
16/10/2014 Congres "Vreemde-talendidactiek" Diepenbeek
16-17/10/2014 Qualetra slotconferentie Antwerpen
17/10/2014 Trefdag NT2 Leuven
22/10/2014 Leseverständnis (Studientag) Brugge
23/10/2014 Versluierde meertaligheid in de Belgische asielprocedure (lezing) Gent
4/11/2014 Teksten schrijven die lezen (workshop) Leuven
5/11/2014 Schrijven met twee hersenhelften (startsessie) Mechelen
6/11/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
6/11/2014 Grootstedelijke meertaligheid in het straatbeeld van Brussel en Amsterdam (lezing) Gent
6/11/2014 Taalvaardig aan de slag in het hoger onderwijs Brussel
8/11/2014 Basiscursus scenarioschrijven (startsessie) Brussel
11-13/11/2014 tekom-Jahrestagung / tcworld conference Stuttgart
12-14/11/2014 IC Clear - Clarity 2014 (conferentie) Antwerpen / Brussel
13/11/2014 Van Alice tot App. Kinder- en jeugdliteratuur in het digitale tijdperk Brussel
13/11/2014 Sociaal tolken voor anderstalige migranten en Dove VGT-taligen: van hetzelfde laken een pak? (lezing) Gent
14/11/2014 TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) Den Haag
14-15/11/2014 Het Schoolvak Nederlands (conferentie) Brugge
15/11/2014 Belgisch Kampioenschap Poetry Slam Brussel
15/11/2014 TPR Storytelling netwerkbijeenkomst Utrecht
20/11/2014 Overeenkomsten en verschillen tussen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands (lezing) Gent
20/11/2014 Taalontwikkelend lesgeven aan volwassenen Brussel
22/11/2014 Vertalen, een vak met veel facetten (colloquium) Bergen (Mons)
22/11/2014 Deutschlehrertag Goethe-Institut Brussel
22-30/11/2014 Voorleesweek Vlaanderen
27/11/2014 Meertalig opvoeden (masterclass voor taalprofessionals) Gent
27/11/2014 De sociale betekenissen van lichaamstaal in mondelinge interactie (lezing) Gent
27-28/11/2014 Translating and the Computer Londen
28/11/2014 BAAHE-conferentie Antwerpen
28/11/2014 Taal & Tongval (colloquium) Gent
29/11/2014 Noord-zuidverschillen in het Nederlands (conferentie) Gent
2-3/12/2014 Salon des Langues (& exportbeurs) Luik
4/12/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
4-5/12/2014 LT-Accelerate (big data & taaltechnologie) Brussel
4-5/12/2014 Welk taalbeleid voor Europa? (CEL/ELC Forum) Brussel
11/12/2014 Eindredactie van een krant (lezing) Gent
16-18/12/2014 VIOT-congres over taal en macht Leuven
18/12/2014 Vreemde talen in het tv-journaal (lezing) Gent
20/12/2014 Werkcongres Vlaamse Auteursvereniging Antwerpen
     
     
Dit was 2013 Evenementen Plaats
     
12/03/2013 Ronde Tafel over de status van de taalprofessional Gent
21/03/2013 Sociale media en promotie in de taalsector Brussel
11/04/2013 Autour de Babel, de l'origine à la confusion des langues Brussel
16/04/2013 Diagnostiek van dyslexie bij meertaligheid Brussel
18/04/2013 tekom Belgium Foundation Event Antwerpen
19/04/2013 Mobile Communications (TC Europe colloquium) Brussel
19/04/2013 Startbijeenkomst GentVertaalt Gent
02-04/05/2013 Impliciter, expliciter - Le traducteur comme équilibriste interculturel Luik
03/05/2013 EUATC Conference Brussel
15/05/2013 Symposium over CLIL-onderwijs Leuven
16/05/2013 Symposium over CLIL-onderwijs Louvain-la-Neuve
16/05/2013 NT2 / NVT: werken met authentiek materiaal Brussel
16/05/2013 Interpreting in war crimes trials (lezing) Antwerpen
22/05/2013 Ondertiteling (startsessie opleiding) Brussel
24/05/2013 Nationaal Vertaalcongres 2013 Amersfoort
27/05/2013 GentVertaalt: Koffie&Wifi Gent
27/05/2013 Specialiseren voor beginners (vertalersworkshop) Brussel
27-29/05/2013 International Conference on Language Testing Antwerpen
29/05/2013 Dyslexie en de didactiek van vreemde talen (studiemiddag) Brussel
29-31/05/2013 Global Advances in Business Communications Antwerpen
30/05/2013 Dramatische expressie in de NT2-klas Brussel
01/06/2013 BELTA Day 2013 (ELT-conferentie) Brussel
06/06/2013 Sociaal tolken in de gezondheidszorg Brugge
12/06/2013 tcworld roadshow Antwerpen
13-14/06/2013 Information Energy 2013 Utrecht
15/06/2013 Live screening of IATEFL BESIG conference Leuven
17/06/2013 Déjà Vu voor beginners (workshop) Brussel
21/06/2013 Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving (studiedag) Brussel
27/06/2013 LT-Innovate Summit Brussel
3/07/2013 Building Open Source MT Systems Gent
10/07/2013 Infodag voor kandidaat-sociaal tolken Hasselt
11-13/07/2013 Corpora en contrastieve (ver)taalkunde (conferentie) Gent
21/08/2013 Infodag voor kandidaat-sociaal tolken Antwerpen
3/09/2013 Tips en tricks voor Déjà Vu (workshop) Brussel
4/09/2013 Infodag voor kandidaat-sociaal tolken Gent
11/09/2013 Infodag voor kandidaat-sociaal tolken Kortrijk
11-12/09/2013 Talking to the World (conferentie) Newcastle (UK)
22/09/2013 Bilingualism and Multilingualism in Language Learning and Families (workshop) Zug (Zwitserland)
26/09/2013 Infodag voor kandidaat-sociaal tolken Brussel
26/09/2013 Informatieavond voor gerechtstolken (Lextra Lingua) Antwerpen
27/09/2013 Meertaligheid ondersteunen (conferentie) Brussel
27/09/2013 Kwaliteit onder druk (vertaalcongres) Den Haag
28/09/2013 Drongo-festival over meertaligheid Amsterdam
28/09/2013 Streektalendag Digi-streek-taal Hasselt
3/10/2013 De Taalsector Adviesmiddag Gent
4/10/2013 TPRS Netwerkbijeenkomst Utrecht
10/10/2013 Efficiënt leren werken met machinevertaling (opleiding) Brussel
11/10/2013 Schrijfonderwijs in NT2 (miniconferentie) Rotterdam
15/10/2013 Observerend leren schrijven (studienamiddag) Brussel
17/10/2013 Vreemdetalendidactiek (congres DiWeF) Diepenbeek
18/10/2013 Nacht van de ambitie (10 jaar Huis Nederlands Brussel) Brussel
19/10/2013 Journalistiek schrijven (startsessie opleiding) Brussel
22/10/2013 Een goede offerte opstellen (studiemiddag) Brussel
24/10/2013 Omgaan met taaldiversiteit in de vrije tijd (vorming) Brussel
25/10/2013 TiNT-dag 2013 Brussel
06-08/11/2013 tekom / tcworld conference Wiesbaden
7/11/2013 De Taalsector Adviesmiddag Gent
08-09/11/2013 Constructionist Approaches to Language Pedagogy (CALP2013) Brussel
16/11/2013 Deutschlehrertag Goethe-Institut Brussel
19/11/2013 Onderwijs, meertaligheid en slagen op school (ronde tafel) Brussel
21/11/2013 Een actiegerichte white paper schrijven (workshop) Antwerpen
28/11/2013 Inleiding tot online journalistiek en digitaal publiceren Brussel
29/11/2013 Taal in Bedrijf 2013 Nijmegen
29-30/11/2013 Het Schoolvak Nederlands (HSN-conferentie) Utrecht
5/12/2013 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/12/2013 Ronde Tafel over het probleem van de laaggeletterdheid Gent
7/12/2013 TPRS Netwerkbijeenkomst Utrecht
7/12/2013 Traduire pour le grand public (colloquium) Brussel
     
Date Event Place
10/2/2022 OPEN FORUM 2022 Antwerp, BE > Online
10-11/2/2022 Unlimited! 3 Innovation for Access: New Interactions Antwerp, BE > Online
1-2/3/2022 The European Chatbot & Conversational AI Summit Online
23-25/3/2022 Together 2022 Online
17-20/5/2022 55th IATEFL International Conference and Exhibition Belfast, UK
27-28/5/2022 Positive Impacts of Language Technology: TISLID 22) Madrid, ES / Online
1-3/6/2022 23rd Annual conference of the European Association of Machine Translation (EAMT 2022) Gent, BE
20-25/6/2022 13th Conference on Language Resources & Evaluation Marseille, FR
4-6/7/2022 22nd European Conference on Literacy Dublin, IE
4-6/7/2022 NeTTT - New Trends in Translation & Technology Rhodos, GR
     
     
9/01/2021 Alternative assessment in online teaching (IATEFL webinar) Online
26-27/01/2021 Advanced Research Seminar on Audio Description Barcelona, ES > online
26-28/01/2021 LocWorldWide 43 Online
27-29/01/2021 Media for ALL 9 Barcelona, ES > online
6/2/2021 Digital Innovations and Research in Language Learning (IATEFL Learning Technologies SIG conference) Online
23-25/2/2021 Innovation in Interpreting Online
27-28/2/2021 Elia Together At Home 2021 Milan, IT > online
1-3/3/2021 CLIC-IT 2020 (Seventh Italian Conference on Computational Linguistics) Bologna, IT > online
03/03/2021 Boost your Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Vocational Education and Training (VET) Online
10/03/2021 5th LREC Conference (European Language Resource Coordination) ... because Language Data Matters Online
18-19/03/2021 Multilingualism on My Mind (MoMM) Online
20/03/2021 BELTA Day (Belgian English Language Teachers Association) Online
24-26/03/2021 XVIII International Conference on Minority Languages Bilbao, ES > online
15-16/04/2021 T-Update 2021 Porto, PT > online
16-17/04/2021 17. DTT-Symposion 2021 „Terminologie: Industrie, Information, Intelligenz“ Mannheim, DE > online
22-24/04/2021 Eaquals International Conference 2020 (Postponed) Belfast, UK
23-25/04/2021 Rethinking language and identity in the multilingual world (YLMP 2021) Poznań, PL > online
23-24/04/2021 17. DTT-Symposion 2021 „Terminologie: Industrie, Information, Intelligenz“ Mannheim, DE > online
28-30/04/2021 Safeguarding the Future of Multilingual Assessment in the COVID World (ALTE's 7th International Conference) Madrid, ES > online
29-30/04/2021 UA Reloaded 20 (Cancelled) St. Leon-Rot, DE
07/05/2021 Linguistics applied to Business Language in a multilingual and multicultural world (PLIN Day 2021) Online
8/05/2021 Listening skills in the 21st century (IATEFL webinar) Online
5-12/05/2021 ELIA Networking Days Online
21-23/05/2021 Futures for Creative Writing (European Association of Creative Writing Programmes, EACWP conference) Online
1-3/06/2021 Language Education for Social Justice: Conference and 37th Summer School of Applied Linguistics Jyväskylä, FI > online
8-10/06/2021 LocWorldWide 44 Online
9-11/06/2021 Evolution of TC 2021 Online
10-11/06/2021 1st International Conference: Translating Minorities and Conflict in Literature Córdoba, ES
11/6/2021 European Academic Colloquium: Digitalization in Technical Communication Online
16-18/6/2021 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12) (Postponed) Stockholm, SE
19-22/6/2021 54th IATEFL International Conference and Exhibition Harrogate, UK > online
23-25/06/2021 Conference on Multilingualism 2021 (COM2021) Online
24-25/06/2021 Picturebooks and Graphic Narratives in Education and Translation: Mediation and multimodality Lisbon, PO > online
24-26/06/2021 Pragmatics of Translation (Symposium on (Im)Politeness + iMean conference) Basel, CH > online
28-30/06/2021 Sezione 10, XXIV Congresso dell'Associazione Internazionale dei Professori di Italiano (AIPI) Genève, CH > online
27/06-2/07/2021 17th International Pragmatics Conference Winterthur, CH
27/06-3/07/2021 32nd International Society for Humor Studies Conference (ISHS 2021) (Cancelled) Bertinoro, IT
28-29/06/2021 Symposium of the European Civil Society Platform for Multilingualism (ECSPM) Online
28-30/06/2021 3rd International Conference on Translation, Interpreting & Cognition (ICTIC 3) (Postponed) Forli, IT
29/06-3/07/2021 International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS) (Postponed) Barcelona, ES
30/06-2/07/2021-3/07/2021 TRANSIUS Conference (Legal and Institutional Translation Studies) (Postponed) Genève, CH
2/07/2021 Unlimited! 3 - Innovation for Access: New Interactions (teaser) Online
8/7/2021 3rd Belgian European Language Resource Coordination (ELRC) workshop Online
9/7/2021 31st Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 31) Online
9-14/07/2021 XVe Congrès Mondial de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français) : Le Français, langue de partage Online
10-14/07/2021 International Symposium on Bilingualism ISB 13 Warsaw, PL > Online
16-19/07/2021 International Symposium on Translation and Interpreting as Social Interaction (7th CATIC conference) London, UK
21-24/7/2021 Bounded Languages ... Unbounded: Conference on Mediterranean and European Linguistic Anthropology (COMELA 2021) Athens, GR
15-21/08/2021 19th AILA World Congress Online
25-27/08/2021 International Conference on Education and Artificial Intelligence Technologies EAIT London, UK
26-28/08/2021 Advancing business communication: involvement, integration and impact (ABC Regional Conference Online
30-31/8/2021 KLAARA 2021 – Conference on Easy-to-Read Language Research Online
30/8-3/9/2021 54th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE 2021) Online
1-3/09/2021 Linguistic Landscape Workshop 12: The political economy of language and space/place (LL12) Online
1-4/09/2021 XXXI Congreso Internacional de ASELE (Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera) Online
7-11/09/2021 XIX EURALEX International Congress: Lexicography for Inclusion Online
8-9/09/2021 Transmitting and Revitalizing Minoritized Languages: In European Context and Beyond (TARML) Warsaw, PL
9-10/09/2021 Tendencias actuales en el Hispanismo (IX Congreso Internacional de la Asociación de Hispanistas del Benelux) Antwerp, BE
9-11/09/2021 UCCTS 2020: Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (6th edition) Bertinoro, IT & online
14-17/9/2021 International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS) Barcelona, ES
16/09/2021 DTT-Webinar "Terminologieprüfung" Online
20-21/9/2021 Languages and the media 2021 (13th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media) Online
30-9/01/10/2021 2021 OTTIAQ Conference (Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec): Language Professionals and Public Safety: From Global Crisis to Local Action Online
4-6/10/2021 Innovation in Translation Online
7-8/10/2021 The 2nd Interdisciplinary Conference on National languages in academic research and higher education (NatAcLang2020) Tallinn, ET
18-19/10/2021 ELIA Focus on Executives 2021 Rhodos, GR
19-21/10/2021 LocWorldWide 45 Online
21-23/10/2021 Eaquals International Conference 2020 Belfast, UK & online
27-29/10/2021 Taboo Conference 2020 (TaCo 2020) Roma, IT
2-5/11/2021 3rd International Conference on Translation, Interpreting & Cognition (ICTIC 3) Forli, IT
3-5/11/2021 Translating Europe Forum 2021 Online
8-19/11/2021 tcworld Conference 2021 Online
15-17/11/2021 META-FORUM 2021 (3rd European Language Grid conference) Online
16-19/11/2021 Translating and the Computer (TC43) Online
19/11/2021 ISO Standards for Translation and Interpreting: an Option or an Obligation? (2021 MATA Conference - Macadenonian Association of Translatore & Interpreters) Online
25/11/2021 Le Jour du prof de français  
25-26/11/2021 Multilingualism in professional life. Manifestations, management Verona, IT
25-26/11/2021 10th EAFT Terminology Summit: Terminology in Challenging Circumstances Dublin, IE
22-26/11/2021 ELIA Focus on Project Management 2021 Online
5-8/12/2021 Voice Conference 2021 Berlin, DE & Online
     
     
16-21/01/2020 4th Baltic Sea Conference on Literacy Tallin, EE
31/01/2020 Traduction & Qualité 2020 : Biotraduction et traduction automatique (#TQ2020) Lille, FR
04/02/2020 Translating Europe Workshop: Professional Translators in the Artificial Intelligence Era – New Challenges and Horizons Mons, BE
17-21/02/2020 VIII Seminar on legal and institutional translation for International Organisations (IOs) Salamanca, ES
20-21/02/2020 Language, Identity and Education in Multilingual Contexts (LIEMC2020) Den Haag, NL
21/02/2020 International Mother Language Day (UNESCO) Worldwide
22-24/02/2020 Natural Language Processing in Artificial Intelligence - NLPinAI 2020 Valetta, MT
24-26/02/2020 International Conference on Multilingual Practice (ICOMP) Szczecin, PL
27-28/02/2020 Together, ELIA (European Language Industry Association) (Cancelled) Milan, IT
2-6/03/2020 LATA 2020 (14th International Conference on Language and Automata Theory and Applications) (Cancelled) Milan, IT
5-7/03/2020 Termos 2020: Boundaries of and in Terminology Wroclaw, PL
6-7/03/2020 CIOL Conference 2020 London, UK
14/03/2020 BXL Interpreter Barcamp Brussels, BE
16-17/03/2020 SCIC-Universities Conference 2020: Interpretation, the added value of a profession (Cancelled) Brussels, BE
18-19/03/2020 NORDIC TechKomm Stockholm (Cancelled) Stockholm, SE
19-21/03/2020 17. DTT-Symposion - Terminologie: Industrie, Information, Intelligenz (Cancelled) Mannheim, DE
21/03/2020 Artificial Intelligence and the Interpreter (Cancelled) London, UK
26-27/03/2020 7th International Conference on Public Services Interpreting and Translation (PSIT): The Human Factor in PSIT Alcalá, ES Online!
26-28/03/2020 Les langues dans la famille : attitudes, usages, politiques, histoires (Cancelled) Paris, FR
1-2/4/2020 COMtechnica (Cancelled) Rimini, IT
2-4/04/2020 Eaquals International Conference 2020 (Cancelled) Belfast, UK
5-8/04/2020 World Literacy Summit 'Reading changes life' Oxford, UK > online!
10-12/04/2020 Multilingual urban space: policy, identity, education (III) (Cancelled) Moscow, RU
15-16/04/2020 Computer-Assisted Literary Translation Conference (Cancelled) Swansea, UK
15-17/04/2020 JIAMCATT 2020 (International Annual Meeting on Computer-Assisted Translation and Terminology) (Cancelled) London, UK
17-18/04/2020 KäTu2020 (XVIII Symposium for Translation and Interpreting Studies) (Cancelled) Helsinki, FI
18-21/04/2020 LATA 2020 (14th International Conference on Language and Automata Theory and Applications) (Cancelled) Manchester, UK
20-21/04/2020 Multilingualism from Various Perspectives of Applied Linguistics (MfVPoAL) (Cancelled) Gliwice, PL
22-23/04/2020 tekom Frühjahrstagung 2020 (Cancelled) Würzburg, DE
22-24/04/2020 Safeguarding the Future of Multilingual Assessment (ALTE's 7th International Conference) (Cancelled) Madrid, ES
23-24/04/2020 ENETI (XVII Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción e Interpretación) (Cancelled) Murcia, ES
24-25/04/2020 BP20 Translation Conference (Cancelled) Nuremberg, DE
30/04/2020-2/05/2020 7th International Language in Focus Conference (LIF2020) (Cancelled) Valletta, MT
6-8/05/2020 European Association for Machine Translation Conference (EAMT 2020) (Cancelled) Lisbon, PT
8/05/2020 CreAtIve Language Conference (Cancelled) London, UK
8/05/2020 La traduction en francophonie : La langue française et ses variations (congrès mondial) (Cancelled) Mons, BE
8/05/2020 BELTA Day 2020 (Belgian English Language Teachers Association) (Cancelled) Brussels, BE
8/05/2020 European Academic Colloquium on Technical Communication (Cancelled) Twente, NL
9-10/05/2020 2nd International Conference on Terminology – Heritage and Modernity Tbilisi, GE
11-13/05/2020 Contacts & Contrasts 2020: Languages and Cultures in Professional Contexts (CC2020) (Cancelled) Konin, PL
11-16/05/2020 LREC 2020 (The European Language Resources Association) (Cancelled) Marseille, FR
12-13/05/2020 UA Reloaded (Cancelled) St. Leon-Rot, DE
15-16/05/2020 InnovateELT 2020(Cancelled) Barcelona, ES
15-16/05/2020 Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (VII CIEFE) (Cancelled) Amsterdam, NL
16/05/2020 12th Web as a Corpus Workshop (Cancelled) Marseille, FR
16/05/2020 1st International Workshop on Language Technology Platforms (IWLTP) (Cancelled) Marseille, FR
21-22/05/2020 4th ESP Conference: Mediating Specialized Knowledge: Current approaches in ESP research and practice (Cancelled) Madrid, ES
21-24/05/2020 English in a World of Strangers: Rethinking World Anglophone Studies (Cancelled) Frankfurt, DE
25-27/05/2020 Minority Languages Spoken or Signed and Inclusive Spaces (#minlangconf) (Cancelled) Paris, FR
27-28/05/2020 Evolution of TC 2020: Innovations in software documentation (Cancelled) Sofia, BG
27-29/05/2020 3rd International Symposium on Bilingual and L2 Processing in Adults and Children (ISBPAC 2020) Nijmegen, NL
28/05/2020 Summarization - Key to information overload (workshop) Online
29/05/2020 Chatbots & Dialogue Systems (workshop) Online
28-29/05/2020 Translating the Neighbourhood: Migration, dialogue and spaces of translation in the 21st century Galway, IE
28-30/05/2020 Łódź-ZHAW Duo Colloquium on Translation and Meaning (Cancelled) Łódź, PL
1-3/06/2020 Language Education for Social Justice: Conference and 37th Summer School of Applied Linguistics (Cancelled) Jyväskylä, FI
3-5/6/2020 SENSE 2020 Conference (English-language professionals in the Netherlands Online!
3-5/06/2020 LocWorld42 Berlin (Cancelled) Berlin, DE > online
4-5/06/2020 14th TOTh International Conference (Terminology & Ontology: Theories and applications) (Cancelled) Chambéry, FR
5-6/06/2020 3rd Swiss Conference on Barrier-free Communication (BfC 2020) Winterthur, CH > online!
5-7/6/2020 SENSE 2020 Conference (English-language professionals in the Netherlands (Cancelled) Maastricht
8-10/06/2020 Languages and the media 2020 (13th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media) (Cancelled) Berlin, DE
8-11/06/2020 Reinventing the Translation Industry (TAUS virtual conference) Online!
8-12/06/2020 RECITAL’20 (JEP-TALN-RECITAL 2020) (Cancelled) Nancy, FR > online!
9-10/06/2020 Powering Language Data (TAUS Industry Leaders Forum 2020) (Cancelled) Amsterdam, NL
10-11/06/2020 1st International Conference: Translating Minorities and Conflict in Literature (Cancelled) Córdoba, ES
10-12/06/2020 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12) (Cancelled) Stockholm, SE
14-16/06/2020 ABi/multilingualism and Specific Language Impairment (Bi-SLI 2020) Galway, IE > online!
15-16/06/2020 Fun for All VI: International Conference on Video Game Translation and Accessibility(Cancelled) Barcelona, ES
16/06/2020 DocMuc 2020 - Die Macht der Daten in der Technischen Kommunikation (Cancelled) München, DE
17/06/2020 Voice Global) Online!
16-17/06/2020 Disrupting Digital Monolingualism (workshop) Online!
18/06/2020 Helping multilingual children to catch up and succeed through the use of online language learning tools Online!
18-20/06/2020 Picturebooks and Graphic Narratives in Education and Translation: Mediation and multimodality (Cancelled) Lisbon, PO
22/06/2020 The Interpreter’s Guide to Surviving and Thriving (efsli 2020 webinar) Online!
22-23/06/2020 The Power of Language Intelligence (LTI20) (Cancelled) Brussels, BE
22-25/06/2020 tekom SummerCON Online!
23-25/06/2020 Conference on Multilingualism 2020 (COM2020) Reading, UK > online!
24/06/2020 Selling your company (ELIA webinar) Online!
24/06/2020 Language Intelligence Solutions 4 Customer-Centered Experiences (LT-Innovate webinar) Online!
24-26/06/2020 5th International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation (NPIT5) (Cancelled) Amsterdam, NL
25/06/2020 Innovative language teaching methods, and school networks and labels as ways to promote multilingualism and language education Online!
27/06/2020 English: The elephant in the room with terminology, translation and interpreting (Bangor-EAFT Conference) (Cancelled) Bangor, UK
29-30/06/2020 European Conference of Conversation Analysis (ECCA) Nijmegen, NL > online!
29/06/2020-3/07/2020 32nd International Society for Humor Studies Conference (ISHS 2020) (Cancelled) Bertinoro, IT
29/6-4/7/2020 3rd Swiss Conference on Barrier-free Communication (BfC 2020) Online!
1/07/2020 The role of bilingual education models and language sensitive curricula in multilingual contexts Online!
1-4/07/2020 European Second Language Association Conference (EuroSLA 30) (Cancelled) Barcelona, ES
2/07/2020 Rebuilding after Covid-19 – using online marketing channels to grow your language business (EUATC Webinar) Online!
2-3/07/2020 Unlimited! 3 - Innovation for Access: New Interactions (Cancelled) Antwerp, BE
8/07/2020 The future of language education in Europe: lessons learnt from case studies Online!
8-10/07/2020 AELFE-TAPP 2020 International Conference (European Association of Languages for Specific Purposes - Trans-Atlantic and Pacific Project) (Cancelled) Barcelona, ES
8/07/2020 Tough Decisions: How Language Leaders Can Make Data-Driven Decisions (ELIA webinar) Online!
12-17/07/2020 4th EACWP Teachers Training Course (European Association of Creative Writing Programmes) (Cancelled) Alden Biesen, BE
13-24/07/2020 Tradumàtica Summer School: Translation Technologies 2020 Barcelona, ES > online!
17-20/07/2020 International Symposium on Translation and Interpreting as Social Interaction (7th CATIC conference) (Cancelled) London, UK
20-26/07/2020 UTICamp 2020 (Ukrainian Translation Industry campsite) Dnipro, UA & online!
23/07/2020 Zielgruppenbestimmung mit der Buyer Persona (Aticom Webinar) Online
28-30/07/2020 LocWorldWide Online
30/07/2020 Mental Health, Resilience and Covid-19 (IATEFL) Online
6/08/2020 Build a business with Machine Translation beyond post-editing (EUATC webinar) Online
6/08/2020 Videos for Writers: How-To (webinar) Online
10-12/08/2020 ContentTECH Summit Online
2-5/09/2020 XXXI Congreso Internacional de ASELE (Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera) (Cancelled) León, ES
2-5/09/2020 Bounded Languages ... Unbounded: Conference on Mediterranean and European Linguistic Anthropology (COMELA 2020) (Cancelled) Athens, GR
5/09/2020 The COVID-19 challenge and the teaching implications till now (IATEFL webinar) Online
7-8/09/2020 Sezione 10, XXIV Congresso dell'Associazione Internazionale dei Professori di Italiano (AIPI) (Cancelled) Genève, CH
7-9/09/2020 UCCTS 2020: Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (6th edition) (Cancelled) Bertinoro, IT
8-12/09/2020 XIX EURALEX International Congress: Lexicography for Inclusion (Cancelled) Alexandroupolis, GR
9-11/09/2020 Linguistic Landscape Workshop 12: The political economy of language and space/place (LL12) (Cancelled) Gothenburg, SE
9-12/09/2020 12th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism (IAM L3) (Cancelled) Zagreb, HR
10/09/2020 Forensic linguistics between scientific research and legal practice (workshop) (Cancelled) Florence, IT
10/09/2020 The Language of Covid-19: A Special Oxford English Dictionary Update (webinar) Online
11/09/2020 Specialist Languages: Practice and Theory V (Cancelled) Warsaw, PL
12-13/09/2020 Transmitting and Revitalizing Minoritized Languages: In European Context and Beyond (TARML) (Cancelled) Warsaw, PL
17/9/2020 The thinking behind the words (Sense Jubilee Workshop) Online
17-18/09/2020 2nd Understanding Media Accessibility Quality (UMAQ) (Cancelled) Vigo, ES
18/09/2020 The CreAtIve Language Conference London, UK > Online
18-19/09/2020 InnovateELT 2020 (Cancelled) Barcelona, ES
22/9/2020 Writers' Stretch & Tone (six-week Sense Jubilee workshop cycle) Online
23-24/09/2020 2nd International e-Conference on Translation, mediation and accessibility for linguistic minorities Online
24-25/09/2020 NORDIC TechKomm Stockholm (Cancelled) Stockholm, SE
28-29/09/2020 Robotrad2020 : Colloque interdisciplinaire « Vers une robotique du traduire ? » (Cancelled) Strasbourg, FR
28-30/09/2020 NeTTT - New Trends in Translation & Technology (Cancelled) Rhodos, GR
29-30/09/2020 COMtechnica (Cancelled) Rimini, IT
30/9-2/10/2020 Taboo Conference 2020 (TaCo 2020) (Cancelled) Roma, IT
1-2/10/2020 ELIA Networking Days (Cancelled) Saint Petersburg, RU
1-2/10/2020 Jurilinguistics III: Interdisciplinary Approaches to the Study of Language and Law (JURILING20) (Cancelled) Cambridge, UK
2-3/10/2020 DRONGO Language Festival Online
5-15/10/2020 Voice Summit Online
6/10/2020 Doks aufräumen – Dokumentation gut und gerne kürzen Online
7/10/2020 Language Intelligence @ Work: Empowering a Multilingual World with Language Intelligence (LT-Innovate webinar) Online
7/10/2020 The ABC of technical writing for high quality and cost efficient translation (tekom Sweden webinar) Online
8/10/2020 Applying plain language principles to creating accessible, reader-friendly texts (Sense Jubilee Workshop) Online
8/10/2020 How to connect content and translation systems and be more productive (and profitable too) (EUATC Webinar) Online
8-9/10/2020 WEB-ANT-R-2020: Russisch-Tage online (ADÜ-Nord Webinarreihe Online
8-9/10/2020 The 2nd Interdisciplinary Conference on National languages in academic research and higher education (NatAcLang2020) (Cancelled) Tallinn, ET
13/10/2020 My Multilingual Services - powered by AI (workshop) Online
15/10/2020 DTT-Webinar: Terminologieleitfaden - Verbindliche Terminologie durch Regeln Online
15-17/10/2020 Mediterranean Editors and Translators Meeting 2020: The Style Issue (Cancelled) Donostia / San Sebastian, ES
18-20/10/2020 Write the Docs Prague 2020 Prague, CZ > Online!
19-20/10/2020 ELIA Focus on Executives (webinars) Rhodos, GR > online
20-21/10/2020 GETVICO24 (German Teacher Virtual Conference, Deutschlehrer*innen-Konferenz) Online
21-24/10/2020 American Translators Association 61st Annual Conference Online
22-24/10/2020 Eaquals International Conference 2020 (Cancelled) Belfast, UK
23/10/2020 DTT-Grundlagenseminar: „Terminologiearbeit – Grundlagen, Werkzeuge, Prozesse“ Online
23/10/2020 Remote Interpreting Skills (CIOL workshop) Online
23-24/10/2020 Multilingualism from Various Perspectives of Applied Linguistics (MfVPoAL) Gliwice, PL > online
23-25/10/2020 2020 Many Paths to Language Workshop (MPaL) Nijmegen, NL > online!
29/10/2020 DTT-Webinar: Terminologiekreise - Abstimmungsprozesse unternehmensweit gestalten Online
30/10/2020 Light, standard and full post-editing of machine translations – how to adapt to the AI-driven changes in the industry (CIOL webinar) Online
2-6/11/2020 tcworld2020 Stuttgart, DE > online
3-5/11/2020 EAMT 2020 - 22nd Annual Conference of the European Association for Machine Translation Online
7/11/2020 Too PC for ELT? (IATEFL webinar) Online
10-11/11/2020 TAUS Virtual Data Summit Online
12-13/11/2020 Bilingualism, Heritage Languages and Migration Online
13-15/11/2020 The Language Show London, UK > online
16-20/11/2020 EMNLP 2020 - Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing Online
18/11/2020 Dealing with language interference in texts (Sense Jubilee Workshop) Online
19-20/11/2020 10th EAFT Terminology Summit: Terminology in Challenging Circumstances (Cancelled) Dublin, IE
20-21/11/2020 Expolingua Berlin, DE
25/11/2020 Colloque "Traduction automatique et usages sociaux des langues" Paris, FR
26/11/2020 Le Jour du prof de français  
26/11/2020 The sweet sound of writing finesse (Sense Jubilee Workshop) Online
26/11/2020 Best practice for revising translations (Two-part Sense Jubilee Workshop) Online
26-27/11/2020 14th TOTh International Conference (Terminology & Ontology: Theories and applications) Chambéry, FR > online
1-3/12/2020 METAFORUM 2020 - Piloting the European Language Grid Online
3-5/12/2020 Łódź-ZHAW Duo Colloquium on Translation and Meaning Łódź, PL > online
7-9/12/2020 2020 ECSPM Symposium: "Linguistic and Cultural (Super)Diversity at Work" Online
8-13/12/2020 COLING 2020 (28th International Conference on Computational Linguistics) Barcelona, ES & online
7-9/12/2020 Voice Conference 2020 Berlin, DE / Online
9/12/2020 Crisis Response - Language tools to the rescue Online
9/12/2020 The Rise of the Cobot (LT-Innovate Value Cast Online
14-16/12/2020 Languages and the media 2020 (13th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media) (Cancelled) Berlin, DE
15-18/12/2020 13th International Conference on Natural Language Generation (INLG 2020 Online
16/12/2020 Let's go East (ELIA Discussion Group) Online
     
     
1/1-31/12/2019 International Year of Indigenous Languages  
31/01/2019 Computer Linguistics in the Netherlands (CLIN) Groningen, NL
14-16/2/2019 Language, Identity and Education in Multilingual Contexts (LIEMC19) York, UK
21-22/02/2019 Together 2019 (ELIA - European Language Industry Association) Barcelona, ES
21-23/02/2019 Minority Languages Between Localism and Globalization - AItLA 2019 (XIX Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata) Cagliari, IT
5-7/03/2019 Legal Communication in a Multilingual and Multicultural Context Wuppertal, DE
6/03/2019 TAUS Global Content Summit Amsterdam, NL
7-9/03/2019 8. DaF-WEBKON 2019 “Deutsch digital – von Anfang an!” Online
13/03/2019 9th Belgium NLP Meetup Gent, BE
21-22/03/2019 tekom Frühjahrstagung (Spring Conference) Wien, AT
22-24/03/2019 2019 ECSPM Symposium: multilingual challenges: mediating images, languages and language pedagogy (European Civil Society Platform for Multilingualism Reading, UK
24-27/03/2019 GALA 2019 (Globalization and Localization Association) München, DE
25-27/03/2019 2nd International Conference on Bilingualism Valetta, MT
28-29/3/2019 The Impact of Interpreters on the Judiciary at National and International Level (conference) Luxemburg, LU
2-5/04/2019 53rd International IATEFL Conference Liverpool, UK
8-10/04/2019 Multilingualism, Diversity and Democracy Conference (MuDD 2019) Jönköping, SE
11-12/04/2019 Information Energy 2019 Amsterdam, NL
24-26/4/2019 53rd ALTE Conference (Association of Language Testers in Europe) Gent, BE
25/4/2019 Customizing Machine Translation (CEF eTranslation workshop) Brussels, BE
25-26/04/2019 T-UPDATE (14th EUATC conference) Tallinn, EE
25-27/04/2019 Terminologiearbeit: Projekte, Prozesse, Datenaustausch (DTT-Vertiefungsseminar) Köln, DE
03/05/2019 Journée d’étude « Linguistique générale 101 » Namur, BE
9-10/05/2019 ND Focus (ELIA Networking Days) Dubrovnik, HR
10-11/05/2019 E-dictionaries and e-lexicography (international conference) Zagreb, HR
15-16/05/2019 UA Reloaded 2019 (User Assistance) St. Leon-Rot, DE
21-23/5/2019 International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME 19) Bielefeld, DE
22-24/5/2019 17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII) Leeuwarden, NL
24-25/05/2019 Sustainable Multilingualism 2019 Kaunas, LT
30-31/05/2019 Trans-linguistica 5: Languages and Intercultural mediation after the digital revolution - the challenges of the 21st century Târgu Mureş, RO
2-3/06/2019 Write the Docs Vilnius Vilnius, LT
3-5/06/2019 10th International Conference on Discourse, Communication and the Enterprise (DICOEN 2019) Leuven, BE
4-5/06/2019 Evolution of TC 2019: Software Documentation Uncovered Sofia, BU
11-13/06/2019 LocWorld40 Portugal Estoril, PT
18-19/06/2019 Game Global Summit Lisbon, PT
24-26/06/2019 VIIIth Language Technology Industry Summit Brussels, BE
24-27/06/2019 European Conference on Argumentation Groningen, NL
28-29/06/2019 ICLaVE 10 (International Conference on Language Variation in Europe) Leeuwarden, NL
1-3/07/2019 Vocab@Leuven Leuven, BE
2/07/2019 9th Cambridge Conference on Language Endangerment Cambridge, UK/td>
3-5/07/2019 5th International Colloquium on Languages, Cultures, Identity in Schools and Society Soria, ES
8-11/07/2019 12th Annual International Conference on Languages & Linguistics Athens, GR
8-12/07/2019 TermNet International Terminology Summer School Wien, AT
23-26/07/2019 Teacher as a Language Policy Maker (International Summer School in “Language Policy and Language Planning: education, languages and migrations”) Siena, IT
23-27/07/2019 Multilingualism and Diversity (Summer School) Hildesheim, DE
23-27/07/2019 10th Global WordNet Conference (GWC 2019) Wroclaw, PO
19-23/08/2019 17th Machine Translation Summit Dublin, IE
27-30/08/2019 International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2019 (ISMBS 2019) Chania, GR
28-31/08/2019 EuroSLA 29 (European Second Language Association Lund, SE
28-31/08/2019 EUROCALL 2019 (Computer-Assisted Language Learning) Louvain-la-Neuve, BE
2-6/09/2019 Translation Technology Summer School Antwerp, BE
4-8/09/2019 3e Congrès européen de la FIPF « français, passion pour demain ! » Athens, GR
09/09/2019 European Language Services Industry Forum (ELSE-IF 2019) Karlsruhe, DE
9-12/09/2019 Semantics 2019 Karlsruhe, DE
12-13/09/2019 Languages for Specific Purposes in Higher Education (LSPHE 2019) London, UK
15-17/09/2019 Write The Docs Prague, CZ
14/9/2019 Pluricentric Languages in Speech Technology (Satellite Workshop at Interspeech 2019) Graz, AT
15-19/9/2019 Interspeech 2019 (20th Annual Conference of the International Speech Communication Association) Graz, AT
25-27/9/2019 Europhras 2019 Malaga, ES
25-27/9/2019 PLAIN 2019 (Plain Language Association International) Oslo, NO
1-3/10/2019 eLex 2019: Smart Lexicography Sintra, PT
3-4/10/2019 ELIA Networking Days The Hague, NL
3-4/10/2019 100 Years of Conference Interpreting Genève, CH
5-6/10/2019 8th Image Conference (on the use of image in ELT) Brussels, BE
8-9/10/2019 Meta Forum 2019 - Introducing the European Language Grid Brussels, BE
9-11/10/2019 17th EFNIL Conference (European Federation of National Institutions for Language) Tallinn, EE
10-11/10/2019 Meet Central Europe Prague, CZ
14-16/10/2019 7th SLSP (International Conference on Statistical Language and Speech Processing) Ljubljana, SI
15-18/10/2019 Multilingualism and multimodality in Higher Education - 6th ICLHE Conference (Integrating Content and Language in Higher Education) Castellón, ES
17-18/10/2019 Localization Unconference in Germany Munich, DE
17-18/10/2019 Terminology in Challenging Circumstances (10th EAFT Terminology Summit) Dublin, IE
17-18/10/2019 Scientific, administrative and educational dimensions of terminology Vilnius, LT
18/10/2019 Dublin Localization Unconference Dublin, IE
18-19/10/2019 XXIe colloque annuel de l'ADEFFI (Association des études françaises et francophones d'Irlande) Belfast, UK
18-20/10/2019 CIEB 2019 Granada (VI Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos) Granada, ES
23-25/10/2019 Empowering Multilingual Families Brussels, BE
25-26/10/2019 DRONGO language festival Nijmegen, NL
28-29/10/2019 Multilingual Awareness and Multilingual Practices Conference (MAMP 2019) Antwerp, BE
7-8/11/2019 Translating Europe Forum Brussels, BE
7-8/11/2019 DITA Europe 2019 Brussels, BE
7-9/11/2019 49th EMWA Conference (European Medical Writers Association) Malmö, SE
7-9/11/2019 12th Conference on Hellenic Language and Terminology: Medical terminology, yesterday—today—tomorrow, ELETO Athens, GR
12-14/11/2019 tc world / tekom-Jahrestagung Stuttgart, DE
15-17/11/2019 The Language Show London, UK
21-22/11/2019 InDialog 3: Interpreter Practice, Research and Training: the Impact of Context Antwerp, BE
21-22/11/2019 Translating and the Computer Conference (TC41) London, UK
22-23/11/2019 Expolingua Berlin Berlin, DE
22-24/11/2019 Translation and Interpreting 4.0 – New Ways in the Digital Age Bonn, DE
24-26/11/2019 Nordic Translation Industry Forum Gothenburg, SE
28/11/2019 European Language Council (ELC/CEL) Conference 2019: Language & Education Brussels, BE
5-6/12/2019 ND Focus – ELIA's focus on Project Management (European Language Industry Association) Hamburg, DE
9/12/2019 PISA and Beyond Helsinki, FI
     
     
10-14/1/2018 37th AIIC Assembly (International Association of Conference Interpreters) Valencia, ES
16-18/1/2018 Natural Language Processing in Artificial Intelligence (NLPinAI 2018) Funchal, PT
2/2/2018 Traduction & Qualité 2018 (TQ2018) : biotraduction et traduction automatique Villeneuve d’Ascq, FR
3/2/2018 The Value of Legal Translation Professionals London, UK
5-9/2/2018 MultiLing Winter School 2018: Language policy in multilingual contexts – methodological approaches Oslo, NO
15-17/2/2018 Linguistic Evidence 2018 – Experimental data drives linguistic theory Tübingen, DE
23-24/2/2018 Words, Images and Ideology of Populism 3.0 Napoli, IT
1-2/3/2018 Information Energy Amsterdam, NL
5-9/3/2018 Trends in Translation and Localization Köthen, DE
9-10/3/2018 The Language Sector 4.0: Embracing the future? Breda, NL
15/3/2018 Language Industry Awards 2018 Gent, BE
6/4/2018 Sociolinguistics Circle Maastricht, NL
16-18/4/2018 Global approaches to multilingualism and standardisation Cambridge, UK
19-20/4/2018 Topical Issues of Linguistics and Teaching Methods in Business and Professional Communication (8th International Research Conference) Moscow, RU
19-20/4/2018 13th EUATC Annual Conference (T-Update) Madrid, ES
19-21/4/2018 36th International AESLA Conference: Applied Linguistics and knowledge transfer: employability, internationalization and social challenges Cadiz, ES
24-26/4/2018 Technological Innovation for Specialized Linguistic Domains: Languages for digital lives and cultures (TISLID 18) Ghent, BE
25-27/4/2018 Multilingual Language Theories and Practices (MLTP2018) Valladolid, ES
25-27/5/2018 Technology-Based Language Assessment: Benefits and Challenges (15th EALTA Conference) Bochum, DE
28-30/5/2018 EAMT 2018 (21st Annual Conference of the European Association for Machine Translation) Alicante, ES
4-7/7/2018 Towards language aware citizenship (14th ALA conference) Amsterdam, NL
23-24/7/2018 International ELINET Symposium 2018 “Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity” Köln, DE
27-31/8/2018 20e Colloquium Neerlandicum: Nederlands in beweging Leuven, BE
12-14/9/2018 Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (5th UCCTS conference Louvain-la-Neuve, BE
17-18/9/2018 Talking to the World 3 Newcastle, UK
20-22/9/2018 Legal and Institutional Translation Policies (LITP2018 conference) Leuven, BE
3-5/10/2018 Languages & The Media Berlin, DE
13-15/11/2018 tcworld conference / tekom Jahrestagung 2018 Stuttgart, DE
15-16/11/2018 Translating and the Computer 40 London, UK
29-30/11/2018 2nd Cologne Conference on Translation, Interpreting and Technical Documentation (CGN18) Köln, DE
     
     
20-21/1/2017 Expolangues Paris, FR
30/1/2017 TAUS Roundtable Vienna, AT
2/2/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
4/2/2017 Words To Deeds Conference (legal translation) London, UK
10/2/2017 Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN27) Leuven, BE
21/2/2017 2nd Belgium NLP Meetup Antwerp, BE
23-24/2/2017 ELIA Together Berlin, DE
24-25/2/2017 6th Bremen Symposium on Language Learning and Teaching at Universities Bremen, DE
1-3/3/2017 8th Conference on Dubbing and Subtitling Alicante, ES
2/3/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
6-8/3/2017 VI Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos Alcalá de Henares (Madrid), ES
8-10/3/2017 8th International Conference of the Iberian Association of Translation and Interpreting (AIETI8) Alcalá de Henares (Madrid), ES
16-18/3/2017 Multilingualism in Society, Politics and Education Freiburg, DE
22-24/3/2017 TAUS Industry Summit Amsterdam, NL
24-25/3/2017 6th Translation and Localization Conference Warsaw, PO
26-29/3/2017 GALA 2017 (Globalization and Localization Association) Amsterdam, NL
29-30/3/2017 Documation 2017 Paris, FR
30/3/2017 TAUS QE Round Table Amsterdam, NL
30-31/3/2017 The Many Facets of Legal Interpreting and Translation Vienna, AT
3/4/2017 4th Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects (VarDial) Valencia, ES
3-7/4/2017 15th EACL Conference (European Chapter of the Association for Computational Linguistics) Valencia, ES
6/4/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
10-14/4/2017 1st World Congress on Translation Studies / Congrès Mondial de Traductologie Paris, FR
17-23/4/2017 18th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLing 2017) Budapest, HU
20-21/4/2017 T-Update (EUATC Annual Conference) Berlin, DE
24-28/4/2017 19th International Colloquium on Latin Linguistics (ICLL) München, DE
27/4/2017 Mobility and inclusion in multilingual Europe (MIME) Brussels, BE
28/4/2017 European Academic Colloquium on Technical Communication Studies Antwerpen, BE
28/4/2017 Atelier consacré aux agences de traduction Namur, BE
3-5/5/2017 ALTE 6th International Conference Bologna, IT
4/5/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
4-6/5/2017 Colloque Traduction et philosophie Liège, BE
4-6/5/2017 BP17 Translation Conference Budapest, HU
4-6/5/2017 ALTO Conference 2017 (Association of Language Travel Organisations) Madrid, ES
5-6/5/2017 Innovate ELT Conference 2017 - Power to the Learner Barcelona, ES
8-12/5/2017 LIAs Top 100 Live (Language Industry Awards) Ghent (BE) & Facebook Live
10-12/5/2017 Justice and Minorized Languages under a Postmonolingual Order (ITIC11) Castelló de la Plana, ES
13/5/2017 Belta Day 2017 Brussels, BE
15-17/5/2017 Linguistic Diversity Meets The Brain: Future Directions in the Language Sciences (LDMTB) Zürich, CH
17-18/5/2017 Information Energy 2017 (IEn2017) Utrecht, NL
18/5/2017 Belgium NLP Meetup Gent, BE
18-20/5/2017 ITI Conference (Institute of Translation & Interpreting Cardiff, UK
22-24/5/2017 The Politics of Multilingualism: Possibilities and Challenges Amsterdam, NL
22-24/5/2017 21st Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa) Gothenburg, SE
26-27/5/2017 Sustainable Multilingualism 2017 Kaunas, LT
28-29/5/2017 Semantic Deep Learning (SemDeep 17) Portoroz, SI
1/6/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
1-2/6/2017 Quo Vadis, Legal Translation? (International Congress) Bratislava, SK
1-3/6/2017 EALTA 2017 (Language testing and assessment - Its role in mobility and social integration) Sèvres, FR
12-13/6/2017 TAUS Industry Leaders Forum Girona, ES
14/6/2017 TAUS Quality Evaluation Summit Barcelona, ES
14-16/6/2017 LocWorld 34 Barcelona, ES
19-20/6/2017 Language, Data and Knowledge 2017 Galway, IE
19-22/6/2017 Summer Conference of the Society for Pidgin and Creole Linguistics Tampere, FI
21/6/2017 Bi-/Multilingualism and the Declining Brain Reading, UK
21-23/6/2017 22nd International Conference on Natural Language & Information Systems (NLDB 2017) Liège, BE
26-30/6/2017 TALN-RECITAL 2017 Conference Orléans, FR
28-30/6/2017 21st Conference on Language for specific purposes Bergen, NO
10-14/7/2017 International Terminology Summer School (TSS2017) Köln, DE
13-14/7/2017 Translation in Transition Conference Gent, BE
13-14/7/2017 15th Meeting on the Mathematics of Language London, UK
16-21/7/2017 15th International Pragmatics Conference (IPrA) Belfast, UK
30/8-2/9/2017 European Second Language Acquisition (EUROSLA) Reading, UK
2-8/9/2017 Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP-17) Varna, BG
4-8/9/2017 2nd International Translation Technology Summer School Antwerp, BE
7/9/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
12-13/9/2017 SEMANTiCS 2017 (13th International Conference on Semantic Systems) Amsterdam, NL
13-15/9/2017 International Conference of the German Society for Computational Linguistics (GSCL 2017) Berlin, DE
19-21/9/2017 eLex 2017 (Electronic Lexicography in the 21st Century: Lexicography from Scratch) Leiden, NL
21/9/2017 Plain 2017 (Plain Language Association InterNational) Graz, AT
22/9/2017 ALTE 50th Conference Day Leuven, BE
29-30/9/2017 DRONGO language festival Utrecht, NL
30/9/2017 International Translation Day  
29-30/9/2017 Multilingual Education in Linguistically Diverse Contexts Koper, SI
5/10/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
9-11/10/2017 VIth Language Technology Industry Summit Brussels, BE
12-13/10/2017 International Colloquium on “Language Skills for Economic and Social Inclusion” Berlin, DE
13-14/10/2017 Conferenza Internazionale "MOOC, apprendimento delle lingue e mobilità" Napoli, IT
13-15/10/2017 Language Show London London, UK
14-15/10/2017 6. Fachkonferenz Sprache und Recht Hannover, DE
24-26/10/2017 tcworld conference 2017 Stuttgart, DE
26-28/10/2017 METM17 (Mediterranean Editors & Translators Meeting 2017) Brescia, IT
26-28/10/2017 Structural and Developmental Aspects of Bidialectalism Tromsø, NO
6-7/11/2017 Translating Europe Forum Brussels, BE
7-8/11/2017 European Language Resource Coordination (ELRC) Conference Brussels, BE
10-11/11/2017 New trends in language teaching, interpretation and translation (TechLING Forli, IT
13-14/11/2017 International Conference “Computational and Corpus-based Phraseology” (Europhras 2017) London, UK
13-14/11/2017 META Forum 2017 Brussels, BE
16-17/11/2017 Translating and the Computer 39 London, UK
17-18/11/2017 Expolingua Berlin Berlin, DE
7/12/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
8-10/12/2017 Language Education across Borders (LangEdu2017) Graz, AT
     
     
07/01/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
29-30/01/2016 AIIC Training of Trainers Seminar: "Conference Interpreting: What we know" Rome, IT
04/02/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
21/02/2016 International Mother Language Day worldwide
03/03/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
11-12/03/2016 Getting ahead together Hilversum, NL
16/03/2016 The Value of Language II: Purchasing Language Solutions Brussels, BE
17/03/2016 Round Table on the Status of Language Professions in Europe Brussels, BE
07/04/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
09/04/2016 EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) annual conference Strassbourg, FR
13/4/2016 European Language Resource Coordination (LREC) workshop Gent, BE
13-16/04/2016 50th Annual International IATEFL Conference and Exhbition Birmingham, UK
14-16/04/2016 Intermedia conference on Audiovisual Translation Łódź, PO
21/4/2016 International Symposium on Wiretap Interpreting Antwerp, BE
21-22/04/2016 T-Update (EUATC Conference) Budapest, HU
21-22/04/2016 ND focus (ELIA networking days for LSP executives) Mallorca, ES
23/4/2016 Belta Day: Connected Classrooms Brussels, BE
29/4/2016 Unlimited! (International Symposium on Accessible Live Events Antwerp, BE
29/4/2016 Translanguaging in Multilingual Urban Settings Brussel
02-03/05/2016 TransLaw 2016: Translation and Interpreting as a Means of Guaranteeing Equality under Law Tampere, FI
17-18/05/2016 Language Technology Industry Summit Brussels
20-21/5/2016 The Public Service Interpreter’s Discourse Mons
23-28/05/2016 LREC 2016 (International Conference on Language Resources and Evaluation) Portoroz, SL
30/05-01/06/2016 EAMT 2016 (European Association for Machine Translation) Riga, LV
02/06/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
8-9/6/2016 Information Energy 2016 Utrecht, NL
8-10/6/2016 Localisation World 31 Dublin, IR
9-10/6/2016 Fun for All: 4th International Conference on Game Translation and Accessibility Barcelona, ES
10-12/6/2016 International Conference on Bilingualism in Education Bangor, UK
20-22/6/2016 CoDesigns. Envisioning Multi-sited Language Education Policies Jyväskylä, FI
4-5/7/2016 META-FORUM 2016 Lisbon, PT
7-9/7/2016 Towards an Inclusive, Ethical and Plurilingual Language Education Győr, HU
14-21/7/2016 Français, langue ardente (XIVe. Congrès mondial des professeurs de français de la FIPF) Liège, BE
29/8-2/9/2016 Translation Technology Summer School Antwerp, BE
31/8-3/9/2016 Metaphor Festival Amsterdam Amsterdam, NL
1-3/9/2016 International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition Wien, AT
1/9/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
3-4/9/2016 ProZ.com 2016 International Conference Stockholm, SE
5-9/9/2016 Mobilities, Transitions, Transformations (Intercultural Education at the Crossroads Conference) Budapest, HU
8/9/2016 International Literacy Day  
6-10/9/2016 Euralex 2016 Tbilisi, GE
11-13/9/2016 Conference on Multilingualism Gent, BE
12-17/9/2016 11th Machine Translation Marathon Prague (CZ)
15-17/9/2016 8th EST Congress (European Society for Translation Studies) Aarhus, DK
19-20/9/2016 Heritage Language Acquisition: Breaking New Ground in Methodology and Domains of Inquiry Tromsø, NO
24/9/2016 Scandinavian Language Associations' Meeting Malmö, SE
26-27/9/2016 Open education: promoting diversity for European Languages Brussels, BE
26-27/9/2016 Translation and Activism Cork, IE
30/9-1/10/2016 Drongo Language Festival Utrecht, NL
30/9/2016 TeTra4 (Technologies for Translation: Back To Innovation Forli, IT
06/10/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
13-14/10/2016 ELIA Networking Days Brussels, BE
14-16/10/2016 London Language Show London, UK
20-21/10/2016 Deep Machine Translation Workshop 2016 Lisbon, PT
27-28/10/2016 Translating Europe Forum Brussels, BE
28/10/2016 Equivalences 2016 : Gegenwart und Zukunft der Sprachmittlerberufe Bern, CH
2-4/11/2016 Languages & The Media Berlin, DE
8-10/11/2016 tcworld / tekom Jahrestagung 2016 Stuttgart, DE
14-15/11/2016 European Terminology Summit Luxembourg
18-19/11/2016 Expolingua Berlin Berlin, DE
18-19/11/2016 Translating and the Computer (TC38) London, UK
21-22/11/2016 LT-Accelerate Brussels, BE
24-25/11/2016 The Status of Languages: Does Official Recognition Matter? Barcelona, ES
26/11/2016 European Championship Poetry Slam Leuven, BE
30/11-2/12/2016 Future and Emerging Trends in Language Technology, Machine Learning and Big Data Sevilla, ES
1/12/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
1-2/12/2016 ELIA ND Focus on Project Management Barcelona, ES
5/12/2016 Information Architecture – A Young Discipline with a Great Future Antwerp, BE
7/12/2016 Belgium NLP Kickoff Meetup Leuven, BE
8-9/12/2016 Interpreting in health: translating and crossing borders Bordeaux, FR
14/12/2016 - 20/3/2017 Après Babel, traduire Marseille, FR
     
     
5-6/02/2015 Computer Linguistics in the Netherlands (CLIN) Antwerp, BE
5-7/02/2015 Expolangues Paris, FR
19-20/02/2015 Multilingualism and Interpreting in Settings of Globalisation: Asylum and Migration (conferentie) Gent, BE
13/03/2015 Journée d'études de la B.V.L.F (Association des profs de FLE en Flandre et à Bruxelles) Gent, BE
20/03/2015 Language Industry Awards Gent, BE
27/03/2015 Sociolinguistics Circle Gent, BE
17/04/2015 TCeurope 2015 Brussels, BE
25/04/2015 Belta Day (conference of the Belgian English Language Teachers Association) Brussels, BE
27-29/04/2015 Riga Summit 2015: Multilingual Digital Single Market Riga, LV
7/05/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent, BE
21-22/05/2015 Maastricht Session of the 6th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on "Translation and Meaning" Maastricht, NL
3-4/06/2015 Information Energy 2015 Utrecht, NL
8/06/2015 Annual Conference of the Linguistic Society of Belgium Brussels, BE
13-14/06/2015 ProZ.com conference 2015 Rotterdam, NL
25-26/06/2015 LT-Innovate Summit Brussels, BE
22-25/07/2015 WASLI Conference 2015 (World Association of Sign Language Interpreters) Istanbul, TR
26-31/07/2015 14th International Pragmatics Conference: Session: Subtitling for the Deaf and the Hard-of-Hearing Antwerpen, BE
26/07-01/08/2015 International Literary Translation and Creative Writing Summer School Norwich, UK
02-14/08/2015 Cambridge Conference Interpretation Course Cambridge, UK
03-15/08/2015 German for Conference Interpreters (German as a C-Language) (aiic) Germersheim, DE
07-08/08/2015 #tobelta web conference on EFL assessment online
15-31/08/2015 Edinburgh International Book Festival 2015 Edinburgh, UK
17-21/08/2015 19e IVN Colloquium: Hyperdiverse neerlandistiek Leiden, NL
17-22/08/2015 Short courses for conference interpreters with English B (aiic) London, UK
19-21/08/2015 26th Scandinavian Conference of Linguistics Aalborg, DK
03/09/2015 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
05/09/2015 5th AIIC Germany's "Interpreters-for-Interpreters" workshop Köln, DE
06-10/09/2015 Interspeech 2015. Speech beyond Speech: Towards a Better understanding of the Most Important Biosignal Dresden, DE
07-11/09/2015 ALTE Language Testing Courses: Managing Examinations for Language Testing Institutions Cambridge, UK
07-13/09/2015 Week van de geletterdheid Flanders, BE
10-11/9/2015 Multilingual Perspectives on Professional Discourse in Europe Gent, BE
10-12/09/2015 12th Generative Approaches to Language Acquisition Conference (GALA 12) Nantes, FR
14-17/09/2015 4th Barcelona Summer School on Bilingualism and Multilingualism Barcelona, ES
16-18/09/2015 International Conference on Task-Based Language Teaching (TBLT 2015) Leuven, BE
18-19/09/2015 Lodz Session of the 6th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on "Translation and Meaning" Lodz, PL
17-18/09/2015 CEL/ELC Conference "The Politics of Teaching and Learning Languages" London, UK
17-20/09/2015 10th International PLAIN Conference Dublin, IE
18/09/2015 memoQ for beginners (in Dutch) Gent, BE
24/09/2015 Minisymposium: De toekomst van Nederlandstalige software voor copyediting Antwerpen, BE
25-26/09/2015 Drongo Festival Utrecht, NL
26/09/2015 60th Anniversary of the Belgian Chamber of Translators and Interpreters Brussels, BE
01/10/2015 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
05-07/10/2015 II Congreso Internacional RELEX: A terminoloxía, unha necesidade da sociedade actual Santiago de Compostela, ES
07-08/10/2015 Open Learning in Minority Languages: Chances and Perspectives Leeuwarden, NL
10-17/10/2015 Week van het Nederlands  
14-18/10/2015 Frankfurter Buchmesse Frankfurt, DE
14-15/10/2015 COE Intergovernmental Conference: Taking into account the language dimension in all subjects for equity and quality in education and for educational success Strasbourg, FR
16/10/2015 SDL Trados: "Getting Started Part 1: Translating" (in English) Gent, BE
20-21/10/2015 International Congress, Lexicografía multilingüe en red / Multilingual Internet Lexicography Santiago de Compostela, ES
23/10/2015 Conference on Frisian Linguistics 2015 Leeuwarden, NL
29-30/10/2015 Translating Europe Forum Brussels, BE
29-31/10/2015 Third Saarbrücken Conference on Foreign Language Teaching Saarbrücken, DE
04-06/11/2015 11th International Conference on Terminology and Artificial Intelligence, "Multilingual Terminology, Ontologies and Knowledge Representation Models" Granada, ES
05-06/11/2015 1st International Conference on Translation, Ideology and Gender Santander, ES
05-07/11/2015 5th International Conference of Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) Milan, IT
05/11/2015 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
08-20/11/2015 IV Clinical Linguistics International Congress Barcelona, ES
09/11/2015-07/12/2015 Basisvormingscursus over overheidscommunicatie Antwerp, BE
10-12/11/2015 Tekom Jahrestagung / tcworld conference Stuttgart, DE
13/11/2015 ALTE Open Conference on "The Concept of Quality in Language Assessent" Perugia, IT
16-17/11/2015 Topics in Applied Linguistics 2015: Success and Failure in Foreign Language Teaching Opole, PL
17/11/2015 Schrijven met twee hersenhelften (start) Mechelen, BE
19-20/11/2015 NATO Conference on Terminology Management Brussels, BE
19-21/11/2015 Linguisti in contatto 2: Ricerche di linguistica italiana in Svizzera e sulla Svizzera Bellinzona, CH
20/11/2015 memoQ voor gevorderden (advanced users) (in Dutch) Gent, BE
20-21/11/2015 Language. Learning. Technology. (conference) Lüneburg, DE
20-21/11/2015 Expolingua Berlin 2015 Berlin, DE
23-24/11/2015 LT-Accelerate Brussels, BE
26/11/2015 The Value of Language II Brussels, BE
26-27/11/2015 Translating and the Computer 37 London, UK
03/12/2015 Vormingscursus Usability & webschrijven Gent, BE
03/12/2015 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
11/12/2015 SDL Trados: "Getting Started Part 2: Working with the Supply Chain and Pre-production" (in English) Gent, BE
11-12/12/2015 Treebanks & Linguistic Theories 14 Warsaw, PL
11-12/12/2015 Literaire Vertaaldagen 2015 Amsterdam, NL
     

Aanvullende gegevens